Ohita navigaatio

Vastaa opettajien työhyvinvointikyselyyn

Tervetuloa vastaamaan Opettajien työhyvinvointikyselyyn!

OAJ ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro ovat yhteistyössä tutkineet opettajien työhyvinvoinnin maisemakuvaa vuodesta 2021 alkaen. Viime keväänä käynnistettiin opettajien työhyvinvoinnin pitkittäistutkimus, jonka ensimmäinen seuranta toteutetaan nyt. Opettajan työ on ollut viime vuosina jatkuvassa muutoksessa monien haasteiden takia, mikä vaikuttaa opettajien jaksamiseen. Pitkittäistutkimuksen vastaukset antavat merkittävää tietoa opettajien työhyvinvoinnista muuttuvissa olosuhteissa.

Linkki tutkimukseen: https://redcap.helsinki.fi/redcap/surveys/?s=A7MPDRKW39994NYA

Tutkimukseen vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Kysely on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja suostumuksen osallistumisesta voi peruuttaa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Kerätty aineisto säilytetään tietoturvallisesti (ks. Tietosuojailmoitus linkki) ja tietoja käsitellään EU:n säädösten mukaisesti. Tutkimusten tulokset julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja kokouksissa.

Kun aineisto on analysoitu, halukkaat saavat henkilökohtaisen palautteen. Se kuvaa yleisellä tasolla Sinun vastaustesi jakaumaa muihin vastaajiin verrattuna. Mikäli haluat henkilökohtaisen palautteen suhteessa vastaajajoukkoon, voit antaa meille sähköpostiosoitteesi tutkimussuostumuksen yhteydessä. Tutkimuksessa kerättävä julkaisematon aineisto tuhotaan 10 vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen.

Tutkimuksen vapaaehtoisuus, tutkimuksen keskeyttäminen ja suostumuksen peruuttaminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Osallistujan ei tarvitse ilmoittaa syytä keskeytykselle. Tutkimuksesta kieltäytymisellä tai sen keskeyttämisellä ei ole jälkiseurauksia eikä se vaikuta osallistujan kohteluun millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. Keskeytyksen jälkeen osallistujista ei enää kerätä uutta tietoa, mutta keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. Osallistujan on myös mahdollista peruuttaa suostumus tutkimukseen, jolloin kaikki henkilötiedot ja tutkimuksessa kerätty osallistujaa koskeva aineisto poistetaan eikä sitä käytetä tutkimuksen osana. Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista siihen saakka, kunnes tutkimusaineistosta on julkaistu. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta ilmoitetaan tässä kirjeessä yhteyshenkilöksi kirjatulle henkilölle.

Halutessasi saat lisää tietoa tutkimuksesta tutkimushanketta johtavalta akatemiaprofessorilta Katariina Salmela-Arolta (katariina.salmela-aro@helsinki.fi) ja OAJ:n työelämän erityisasiantuntijalta Sari Melkolta (sari.melkko@oaj.fi). Käytännön kysymyksiin vastaavat

tutkimusavustaja Ida Huttunen (ida.e.huttunen@helsinki.fi) ja projektisuunnittelija Janica Vinni-Laakso (janica.vinni-laakso@helsinki.fi).

Jokainen vastaus on merkittävä, sillä tutkimuksen tuloksien avulla vaikutetaan opettajien työhyvinvointiin!

LUOTTAMUKSELLISUUS
Seurantatutkimuksessa kysymme tutkittavien henkilötietoja (nimi, sukupuoli, ikä), jotta voimme yhdistää tutkittavan vastaukset eri mittauksissa muutoksen tutkimiseksi. Kaikkia henkilökohtaisia tietojasi käsitellään luottamuksellisena. Lisäksi tutkittavat voivat antaa sähköpostiosoitteensa, mikäli haluavat saada henkilökohtaisen palautteen kyselyn vastauksista. Yksittäisiä vastaajia ei voida millään tavoin tunnistaa mistään julkaistuista tuloksista.

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.2.2024

hallituksen kokous

Tapahtuma | 21.2.2024

Eläkeilta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.