Ohita navigaatio

Yhdistysten tuki

Miten OAJ Päijät-Häme tukee jäsenyhdistyksiään?

 

1. Koulutukset ja vaikuttamistapahtumat

OAJ Päijät-Häme järjestää jäsenilleen ja jäsenyhdistysten aktiiveille paljon koulutusta ja jäsentapahtumia. Vuosittain järjestetään kaksi jäsenyhdistysten toimijoiden tapaamista. Yhteistyökumppaneita esim. kansanedustajia, kuntapäättäjiä ja oppilaitosten johtoa tavataan säännöllisesti. Yhdistyksen Facebookiin, Twitteriin ja nettisivuille jaetaan aktiivisesti edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä uutisia ja herätellään alueellista keskustelua aiheista. Koulutus- ja vaikuttamistilaisuuksien suunnittelusta vastaa kulutus- ja vaikuttamisjaos.  Työryhmän vetäjänä toimii koulutussihteeri.

Olethan yhteydessä meihin, jos sinulla on hyviä kehittämisideoita!

2. Vaikuttamistuki jäsenyhdistyksille

OAJ Päijät-Häme tukee jäsenyhdistystensä vaikuttamistoimintaa myöntämällä vaikuttamisavustuksia. Tällä hetkellä tuki on 35€/osallistuja/tilaisuus. Vapaamuotoisessa hakemuksessa mainitaan tilaisuuden nimi, kohderyhmä ja ajankohta. Hakemuksen liitteksi tulee osallistujaluettelo (osallistujien allekirjoituksilla) sekä tilaisuuden kuitit. Hakemus lähetetään taloudenhoitajalle taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi tilaisuuden toteuttamisen jälkeen. Tuki maksetaan yhdistyksen tilille. Palveluita ei voi tilata suoraan alueyhdistyksen piikkiin, vaan järjestävä yhdistys maksaa kulut ensin itse. Avustusta voi käyttää tarjoilu- ja tilakuluihin. Katso tästä tarkemmat vaikuttamisavustusohjeet

3. Alueyhdistyksen toimijoiden vierailut yhdistyksiin

Alueyhdistyksen aktiivitoimijat vierailevat mielellään yhdistyksessänne, tutustuvat jäseniinne ja kertovat alueyhdstyksen toiminnasta. Olisiko teillä joku sopiva tilaisuus, kokous tai koulutus, johon voisitte pyytää alueyhdistystä kylään? Vierailut kuuluvat OAJ:n edellyttämiin aluetoiminna velvoitteisiin. Toivomuksena olisi, että kaikkiin yhdistyksiin päästäisiin vierailulle vähintään kahden vuoden välein. Kutsukaa siis meidät kylään, niin tullaan tutuiksi!

4. Pääluottamusmiesten työn tukeminen

OAJ Päijät-Häme tarjoaa alueensa pääluottamusmiehille mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella ajankohtaisista edunvalvonta- ja sopimusasioista Edunvalvontajaoksessa. Edunvalvontajaoksen muodostavat alueen pääluottamusmiehet. Jaoksen toiminnasta vastaa alueasiamies.

5. Työsuojelutoimijoiden työn tukeminen

Opettajataustaisia työsuojeluvaltuutettuja tuetaan järjestämällä työsuojeluverkoston kokouksia. Työsuojelujaoksen tehtävänä on perehtyä työsuojeluasioihin ja antaa alueen työsuojeluvaltuutetuille mahdollisuuksia keskustella tösuojeluun liittyvistä kysymyksistä yhdessä. Työsuojeluverkoston vetäjänä toimii alueasiamies.

6. Ansiomerkkien myöntäminen

OAJ Päijät-Häme myöntää jäsenyhdistystensä toimijoille OAJ:n pronssisia ja pronssisia ansiomerkkejä hopealehvin. Merkkejä haetaan aineistot- välilehdeltä löytyvällä ansiomerkkihakemuksella. Merkit ovat yhdistyksille ja saajille maksuttomia. Akavan ansiomerkkien hakeminen on mahdolista OAJ:n kautta. Akavan merkkien hakuajoista ja ehdoista informoidaan yhdistyksiä vuosittain.