Ohita navigaatio

Jäsenyhdistysten tuki

Koulutus- ja vaikuttamistoiminta

OAJ Päijät-Häme järjestää jäsenilleen ja jäsenyhdistysten aktiiveille paljon koulutusta ja jäsentapahtumia. Yhteistyökumppaneita esim. kansanedustajia, kuntapäättäjiä ja oppilaitosten johtoa tavataan säännöllisesti. Yhdistyksen Facebookiin, Twitteriin ja nettisivuille jaetaan aktiivisesti edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä uutisia ja herätellään keskustelua aiheista. Koulutus- ja vaikuttamistilaisuuksien suunnittelusta vastaa kulutus- ja vaikuttamisjaos.  Työryhmän vetäjänä toimii koulutussihteeri.

Olethan yhteydessä meihin, jos sinulla on hyviä kehittämisideoita!

Alueyhdistyksen toimijoiden vierailut yhdistyksiin

ALueyhdistyksen aktiivitpoimijat vierailevat mielellään yhdistyksessänne, tutustuvat jäseniinne ja kertovat alueyhdstyksen toiminnasta. Olisiko teillä joku sopiva tilaisuus, kokous tai koulutus, johon voisitte pyytää alueyhdistystä kylään? Vierailut kuuluvat OAJ:n edellyttämiin aluetoiminna velvoitteisiin. Toivomuksena olisi, että kaikkiin yhdistyksiin päästäisiin vierailulle vähintään kahden vuoden välein. Kutsukaa siis meidät kylään, niin tullaan tutuiksi!

Edunvalvontajaos

Edunvalvontajaoksen muodostavat alueen pääluottamusmiehet. Jaoksen toiminnasta vastaa alueasiamies. Edunvalvontajaos tarjoaa pääluottamusmiehille vertaistukea ja mahdollisuuksia keskustella ajankohtaisista edunvalvonta-asioista yhdessä. Jaoksessa laaditaan edunvalvontaan liittyviä kannanottoja, mielipidekirjoituksia ja aloitteita OAJ:n valtuustoon tarpeen mukaan.

Työsuojeluverkosto

Työsuojelujaos on OAJ Päijät-Hämeen uusin toimielin ja se on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alusta. Sen tehtävänä on perehtyä työsuojeluasioihin ja tukea alueen työsuojelutoimijoita. Työsuojeluverkoston vetäjänä toimii alueasiamies.

Vaikuttamisavustukset

OAJ Päijät-Häme tukee jäsenyhdistystensä vaikuttamistoimintaa myöntämällä vaikuttamisavustuksia. Avustusten hakuperiaatteita on muutettu vuodelle 2022. Enää ei tarvitse tehdä ennakkohakemusta ja suunnitelmaa järjestettävistä tilaisuuksista, vaan hakemus tehdään tilaisuuden jälkeen. Vapaamuotoisessa hakemuksessa mainitaan tilaisuuden nimi, kohderyhmä ja ajankohta. Hakemuksen liitteksi tulee osallistujaluettelo sekä tilaisuuden kuitit. Hakemus lähetetään taloudenhoitajalle taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi ja avustus maksetaan yhdistyksen tilille, kun hallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan. Hallituksen kokousaikataulu kannattaa huomioida avustushakemuksia tehtäessä ja hakemukset kannattaa toimittaa heti tilaisuuden järjestämisen jälkeen. On vaikea arvioida, lisääkö uusi käytäntö avustushakemusten määrää, joten hallitus varaa oikeuden tarvittaessa palata aiempaan käytäntöön ja rajata yhdistyksen saaman avustuksen määrää vuoden aikana.

Avustusta voi käyttää tarjoilu- ja tilakuluihin max 27€/osallistuja. Tilaisuuden kustannukset voivat olla myös suurempia kuin avustusosuus ja tällöin loput kulut jäävät yhdistyksen itsensä maksettavaksi. Matkakuluihin, alkoholiin, materiaaleihin ja lahjoihinavustusta ei voi käyttää. Vaikuttamistilaisuudeksi katsotaan tapahtuma, johon kutsutaan yhteistyökumppaneiden esim. työnantajan tai päättäjien edustajia ja tarkoituksena on vaikuttaa heidän ajatusmaailmaansa kasvatus- ja opetusalan kannalta positiivisesti. Yhdistyksen jäsenilleen järjestämään koulutukseen avustusta ei myönnetä. vaikuttamisavustusojeet

Ansiomerkit

OAJ Päijät-Häme myöntää jäsenyhdistystensä toimijoille OAJ:n pronssisia ja pronssisia ansiomerkkejä hopealehvin. Merkkejä haetaan aineistot- välilehdeltä löytyvällä ansiomerkkihakemuksella. Merkit ovat yhdistyksille ja saajille maksuttomia. Akavan ansiomerkkien hakeminen on mahdolista OAJ:n kautta. Hakuajoista ja ehdoista informoidaan yhdistyksiä vuosittain.