Ohita navigaatio

Keitä me olemme ja mitä me teemme?

OAJ Päijät-Häme

OAJ Päijät-Hämeen toimialueena on Päijät-Hämeen kunnat. Jäsenyhdistyksiimme kuuluu noin 2500 henkilöjäsentä. Tuemme  alueellamme toimivia OAJ:n paikallisyhdistyksiä sekä jäsenyhdistyksiä edunvalvonnassa esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja myöntämällä vaikuttamisavustuksia. Tarjoamme alueemme yhdistystoimijoille, pääluottamusmiehille ja työsuojelutoimijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja tavata toisiaan. Teemme näkyvää koulutuspolitiikkaa ja alueellista opettajien edunvalvontaa yhteistyössä jäsenyhdistystemme kanssa.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Alueemme koulutusvaikuttajia ja yhteistyökumppaneita kutsutaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja heidän kanssaan keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään. Sopimusedunvalvonnanan koordinoimisesta vastaa yhdistyksessämme alueasiantuntija.

Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvontaan ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia.  Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten aktiivitoimijat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät. Linkki alueyhdistyksen koulutuksiin.

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksen järjestäjien resursseihin. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen. Perinteeksi on muodostunut juhlistaa Maailman opettajien päivää lokakuussa sekä jäsentapahtuman, että vaikuttajatapaamisen merkeissä. Keväällä järjestetään kaikille jäsenille suunnattu virkistystapahtuma  School’s out ja ammatillisten opettajien Etkot.

Linkki alueyhdistyksen tapahtumiin.

Alueyhdistyksen hallinto

Alueyhdistyksen toimintaa luotsaavat hallitus, työvaliokunta sekä jaostot. Jokaisella opettajaryhmällä on oma opettajaryhmäkohtainen jaostonsa: ammatillinen jaos (OAO), varhaiskasvatusjaos (VOL) ja yleissivistävien opettajien jaos (YSI). Sen lisäksi pääluottamusmiehet muodostavat edunvalvontajaoksen. Koulutus- ja vaikuttamisasioita vastaa koulutus- ja vaikuttamisjaos. Työsuojeluverkostoon kuuluvat alueen työsuojeluvaltuutetut.

Alueyhdistyksen hallitus valitaan joka toinen vuosi. Hallituksssa  on 10 jäsentä ja puheenjohtaja.

Jokainen opettajaryhmä eli jaosto on edustettuna hallituksessa.

Hallituksen paikkajako

 • varhaiskasvatuksen opettajat 2-3 paikkaa – tutustu jaostoon täällä!
 • yleissivistävät opettajat 3 (Lahti)+3 (ympäristökunnat) paikkaa – tutustu jaostoon täällä!
 • ammatilliset opettajat 2-3 paikkaa – tutustu jaostoon täällä!

Jaostot

Jaostot ovat keskeissä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Alueyhdistyksen opettajaryhmäkohtaiset jaostot ovat varhaiskasvatuksen opettajien VOL, yleissivistävien opettajien YSI ja ammatillisten OAO.

Jaostot koostuvat jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. OAJ-valtuutetut ja Lahden pääluottamusmiehet kutsutaan jaostojen kokouksiin.

Jaoston tehtäviä ovat mm.:

 • oman jaoston edunvalvonta
 • tuoda hallituksen käsittelyyn oman
 • omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioiden tuominen hallituksen käsittelyyn
 • jaoston jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen
 • kokemusten vaihtaminen ja vertaistuen tarjoaminen oman opettajaryhmän toimijoille

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jaoston kokouksissa keskustellaan oman opettajaryhmän ajankohtaisista edunvalvonta- ja järjestöasioista.

Jaostojen puheenjohtajat toimivat yhdistyksen varapuheenjohtajina.

Jaostoista voit lukea lisää sekä tarkastaa yhteystiedot:

 • VOL – Varhaiskasvatuksen opettajat
 • OAO – Ammatilliset opettajat
 • YSI – Yleissivistävät opettajat

Opettajaryhmäkohtaisten jaosten lisäksi yhdistyksessämme toimii edunvalvontajaos, työsuojeluverkosto ja koulutus- ja vaikuttamisjaos.

Edunvalvontajaoksen muodostavat alueen pääluottamusmiehet, alueasiamies ja alueyhdistyksen puheenjohtaja. Jaos toimii edunvalvonnan paikallistoimijoiden yhteistyöverkostona. Se käsittelee ajankohtaisia edunvalvonta- asioita, etsii ratkaisuja edunvalvonnallisiin pulmiin ja tekee tarvittaessa OAJ:n valtuustolle edunvalvontaan liittyviä valtuustoaloitteita.

Työsuojeluverkostoon kuuluvat alueen opettajataustaiset työsuojeluvaltuutetut. Verkoston tarkoituksena on tukea alueellisia työsuojelutoimijoita ja edistää työsuojeluasioita alueella. Verkoston koollekutsujanan toimii alueasiamies.

Yhdistyksen koulutus- ja vaikuttamistoimintaa koordinoi vaikuttamis-ja koulutusjaos. Jaoksen toiminnasta vastaa koulutussihteeri. Ryhmässä on jäsen jokaisesta opettajaryhmästä.

Alueasiantuntija

OAJ Päijät-Hämeen alueasiantuntija on Marko Varjos, marko.varjos@salpaus.fi

Alueasiantuntija toimii toimii alueen koulutuspoiliittisena vaikuttajana, vetää edunvalvonta- ja työsuojelujaosta sekä auttaa jäsenyhdistyksiä sopimusasioissa.

Toimijoidemme yhteystiedot löydät yhteystiedot-välilehdeltä.