Ohita navigaatio

Mitä me teemme

OAJ Päijät-Häme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten  jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2650 henkilöjäsentä.

Jaostot

Jaostot ovat keskeissä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Alueyhdistyksen opettajaryhmäkohtaiset jaostot ovat varhaiskasvatuksen opettajien VOL, yleissivistävien opettajien YSI ja ammatillisten OAO.

Jaostot koostuvat jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. OAJ-valtuutetut ja Lahden pääluottamusmiehet kutsutaan jaostojen kokouksiin.

Jaoston tehtäviä ovat mm.:

  • oman jaoston edunvalvonta
  • tuoda hallituksen käsittelyyn oman
  • omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioiden tuominen hallituksen käsittelyyn
  • jaoston jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen
  • kokemusten vaihtaminen ja vertaistuen tarjoaminen oman opettajaryhmän toimijoille

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jaoston kokouksissa keskustellaan oman opettajaryhmän ajankohtaisista edunvalvonta- ja järjestöasioista.

Jaostojen puheenjohtajat toimivat yhdistyksen varapuheenjohtajina.

Jaostoista voit lukea lisää sekä tarkastaa yhteystiedot:

  • VOL – Varhaiskasvatuksen opettajat
  • OAO – Ammatilliset opettajat
  • YSI – Yleissivistävät opettajat

Opettajaryhmäkohtaisten jaosten lisäksi yhdistyksessämme toimii edunvalvontajaos, työsuojeluverkosto ja koulutus- ja vaikuttamisjaos.

Edunvalvontajaoksen muodostavat alueen pääluottamusmiehet, alueasiamies ja alueyhdistyksen puheenjohtaja. Jaos toimii edunvalvonnan paikallistoimijoiden yhteistyöverkostona. Se käsittelee ajankohtaisia edunvalvonta- asioita, etsii ratkaisuja edunvalvonnallisiin pulmiin ja tekee tarvittaessa OAJ:n valtuustolle edunvalvontaan liittyviä valtuustoaloitteita.

Työsuojeluverkostoon kuuluvat alueen opettajataustaiset työsuojeluvaltuutetut. Verkoston tarkoituksena on tukea alueellisia työsuojelutoimijoita ja edistää työsuojeluasioita alueella. Verkoston koollekutsujanan toimii alueasiamies.

Yhdistyksen koulutus- ja vaikuttamistoimintaa koordinoi vaikuttamis-ja koulutusjaos. Jaoksen toiminnasta vastaa koulutussihteeri. Ryhmässä on jäsen jokaisesta opettajaryhmästä.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Alueemme koulutusvaikuttajia ja yhteistyökumppaneita kutsutaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja heidän kanssaan keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään. Sopimusedunvalvonnan asiantuntija alueyhdistyksessämme on alueasiamies.

Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvontaan ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia.  Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten aktiivitoimijat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät. Linkki alueyhdistyksen koulutuksiin.

 

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksen järjestäjien resursseihin. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen. Perinteeksi on muodostunut juhlistaa Maailman opettajien päivää lokakuussa sekä jäsentapahtuman, että vaikuttajatapaamisen merkeissä. Keväällä järjestetään kaikille jäsenille suunnattu virkistystapahtuma  School’s out ja ammatillisten opettajien Etkot.

Linkki alueyhdistyksen tapahtumiin.

 

 

Hallitus

Heli Pohjonen, Hollolan paikallisyhdistys

Puheenjohtaja 040558252 puheenjohtaja@oajpaijathame.fi

Anna Muikku

Sihteeri anna.muikku@lyk.fi

Marko Varjos, Päijät-Hämeen kaupan- ja kulttuurialan opettajat

Alueasiamies, hallituksen asiantintijajäsen, pääluottamusmies Salpaus marko.varjos@salpaus.fi

Tarja Mäenpää, Lahden seudun ammatilliset opettajat

Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja OAO-jaosto tarja.l.maenpaa@salpaus.fi

Anna Muikku, Lahden OAY

Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja YSI-jaosto, koulutussihteeri anna.muikku@lyk.fi

Josefiina Marola, Lahden Varhaiskasvatuksen opettajat

Varapuheenjohtaja, VOL-jaoston puheenjohtaja josefiinamarola@gmail.com

Satu Varama, Orimattilan paikallisyhdistys

Taloudenhoitaja satu.varama@orimattila.fi

Anna Huhtamäki, Lahden OAY

Taloudenhoitaja anna.muikku@edu.lahti.fi

Sini Lange-Härkönen, Hollolan paikallisyhdistys

Jäsen sini.lange-harkonen@hollola.fi

Mikko Tähkänen, Lahden ammatilliset opettajat

Jäsen mikko.tahkanen@salpaus.fi

Maija Pirinen, Lahden OAY

Jäsen maija.pirinen@edu.lahti.fi

Jussi Anttila, Lahden OAY

Asiantuntijajäsen, pääluottamusmies Lahden kaupunki/YSI jussi.anttila@lahti.fi

Liisa Vehviläinen, Lahden Varhaiskasvatuksen opettajat

Asiantuntijajäsen, pääluottamusmies Lahden kaupunki/VOL liisa.vehvilainen@lahti.fi

Leena Kalliolehto, Lahden OAY

OAJ-valtuutettu leena.kalliolehto@edu.lahti.fi

Marjut Koukkula, Orimattilan paikallisyhdistys

OAJ-valtuutettu oopy.puheenjohtaja@gmail.com

Ari Pakarinen, Heinolan paikallisyhdistys

OAJ:n hallituksen jäsen, OAJ-valtuutettu ari.pakarinen@edu.heinola.fi

Tuija Tasa, Lahden Lastentarhanopettajat

OAJ-valtuutettu tuija.tasa@hel.fi