Ohita navigaatio

Tutustu OAJ Päijät-Hämeen vaikuttamistoimintaan

Keväällä 2021 vaikuttamistapaamiset keskittyivät kuntavaaleihin. Puheenjohtaja Heli Pohjonen ja varapuheenjohtaja Laura Tarvonen kiersivät läpi kaikki lahtelaiset puoluetoimistot, joissa vierailijat haluttiin ottaa vastaan. Tapaamisissa keskusteltiin OAJ:n vaalitavoitteista ja jaettiin OAJ:n vaalimateriaalia. Kaikille puoluetoimistoille toimitettiin OAJ Päijät-Hämeen vaalityöryhmän laatima vaalikirje ja vaalimateriaalit sähköisesti sekä tarjouduttiin tapaamaan puolueiden ehdokkaita. Liike nyt otti tarjouksen vastaan ja tapasimme hallituksen aktiivien kanssa heidän päijäthämäläisiä ehdokkaitaan Teamissa hyvien keskustelujen äärellä. Keskustelujen pohjalta Liike nyt- teki kannanoton opetusalan resurssien puolesta ja informoi keskustelujen aiheista myös puolueen edustajia ympäri Suomen.

OAJ Päijät-Häme tarjoaa jäsenyhdistyksilleen vaikuttamistukea, jotta ne voivat tehdä paikallista vaikuttamistyötä ja tavata työnantajien edustajia ja päättäjiä. Tavanomaisen vaikuttamistuen lisäksi jäsenyhdistysten vaalivaikuttamistoimintaa tuettiin erillisellä vaalitilaisuustuella.

Keväällä järjestettiin myös koko päivän kestänyt Oppivelvollisuusseminaari, johon kutsuttiin mm. alueen sivistystoimenjohtajat, kuntapäättäjiä, oppilaitosjohtoa, rehtoreita, opinto-ohjaajia ym. Tilaisuudessa oli reilusti yli 100 kuulijaa Päijät-Hämeestä, Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta. Luennoitsijoina oli sekä OAJ:n Kuntaliiton että Opetushallituksen eturivin asiantuntijoita. Seminaari sai hyvän vastaanoton ja kiitoksia siitä, että aihetta katsottiin monesta näkökulmasta.

Viime syksynä tapasimme kansanedustajia yhdessä OAJ Kanta-Hämeen kanssa. Tapaamisessa käytiin läpi laajasti kasvatus- ja opetusalaa koskevia kysymyksiä. Päijät-Hämeen opettajataustaiset valtuutetut kutsuttiin keskustelemaan hallituksen edustajien kanssa oppivelvollisuuden laajentamisesta. Paikalla oli valitettavan vähän opettajavaltuutettuja, mutta keskustelu oli antoisaa. Keskustelun pohjalta päädyimme tekemään kunnille kannanoton/kirjelmän oppivelvollisuuden laadukkaasta toteuttamisesta. Kirjelmä julkaistaan helmikuussa. Maailman opettajien päivän vaikuttamistapaamiseen oli kutusuttu laajalla joukolla Päijät-Hämeen kasvatus- ja opetusalan vaikuttajia, sivistystoimenjohtajia ja oppilaitosjohtoa. Myös tämän tapaamisen pääaiheena oli oppivelvollisuuden laajentuminen, sen resurssointi ja toteutus varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Osallistujille oli tilattu kotilukemiseksi Opettaja-lehden päättäjä/vaikuttajanumeroita.

Opettajuuden arvostushankkeen vaikuttamistoimintaan on osallistuttu viestinnän keinoin. Yhteysopettajat kirjoittivat positiivisia opettajamuistojaan ja niitä julkaistiin päivittäin yhdistyksen Facebookissa ja Twitterissä.

Opettajakirjoituksia pyydettiin myös päijäthämäläisiltä julkisuuden henkilöiltä. Facebookissa on järjestetty jäsenistölle arvontoja, joilla on tuotu esille opettajan merkitystä. Palkintoina oli Marimekko- paitoja. Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan työhöntutustuminen järjestettiin Kivimaan koululle. Sahimaa julkaisi juttuja opettajan arjesta ja korosti opettaja työn tärkeyttä.

Tammikuussa 2022 laadimme kannanoton ffp2-maskien tarpeellisuudesta. Kannanotto lähetettiin kaikille kunnille. Yksityisille työnantajille se toimitettiin jäsenyhdistysten avustuksella. Kannanotto julkaistiin myös Facebookissa. Facebookissa ja Twitterissä julkaistiin useassa postauksessa niiden työnantajatahojen nimiä, jotka tarjoavat työntekijöilleen ffp2- maskit.

Yle Lahti kutsui OAJ Päijät-Hämeen osallistumaan 13.1. pidettyyn aluevaalien Vaaliteltta-chatiin. Paikalla oli aluevaaliehdokkaita, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän väkeä sekä kansalaisia keskustelemassa aluevaaleihin ja hyvinvointialueen tehtäviin liittyvistä asioista. Kommentoinnissa käytettiin OAJ:n aluevaalitavoitteiden ajatuksia ja linjauksia. Erityisesti kommentoitiin oppilashuollon palveluiden ja tuen riittävyyttä ja saavutettavuutta.

OAJ Päijät-Häme vaikuttaa sekä vaikuttamistapaamisten muodossa että viestinnän kautta Kannattaa ottaa yhdistyksen Facebook ja Twitter seurantaan. Siellä jaetaan OAJ:n valtakunnantason uutisia ja kannanottoja sekä paikallisia uutisia sekä postauksia erilaisista tapahtumista. Tarkoituksena on herätellä alueellista keskustelua kasvatus- ja koulutusasioista sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen koulutuksen resursseista. OAJ Päijät-Hämeen seuraajina on useita eri kuntapäättäjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka näin saavat tietoa opetus- ja koulutustyön arjesta päätöksentekonsa tueksi. Pääsääntöisesti vaikuttamistapahtumista tehdään postaus Facebookiin. Facebookissa käydyn keskustelun/kommentoinnin kautta olemme saaneet yhteydenottoja päättäjiltä ja päässeet keskustelemaan ajankohtaisista asioista mm. ffp2- maskien tarpeellisuudesta ja koulutuksen resursseista.

Maaliskuussa järjestettävä Anna Lohmanin stressinhallintaluennolle kutsutaan koulutuksenjärjestäjiä ja päättäjiä jäsenten lisäksi. Heidän kanssaan keskustellaan opettajien työhyvinvointiin liittyvistä asioista ennen luentoa. Toivomme tilaisuuteen runsasta osanottoa ja haastamme paikallis- ja opettajayhdistykset kannustamaan omia työnantajien edustajiaan osallistumaan.

Jos sinulla on kysyttävää tai hyviä ehdotuksia vaikuttamistoimintaan, ole yhteydessä alueasiantuntija Marko Varjokseen marko.varjos@salpaus.fi tai puheenjohtaja Heli Pohjoseen puheenjohtaja@oajpaijathame.fi

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.2.2024

hallituksen kokous

Tapahtuma | 21.2.2024

Eläkeilta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.