Ohita navigaatio

Terveisiä työsuojeluillasta

Työsuojelutoimijoiden ja työnantajan edustajien yhteistoimintaa ja vuoropuhelua on tärkeä edistää. Siksipä OAJ Päijät-Häme järjesti työsuojeluillan, johon oli kutsuttu alueen opettajataustaisten työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten lisäksi työsuojelupäälliköt, sivistystoimenjohtajat, sivistyslautakuntien puheenjohtajat, opettajataustaiset kuntavaltuutetut sekä oppilaitosjohtoa. Iltaan oli mahdollisuus osallistua myös Teamsin kautta.

Nälkäisenä ei jaksa keskittyä, joten ilta alkoi Salpauksen ravintola Signessä perinteiseen tapaan ruokailulla. Sen jälkeen siirryttiin illan aiheen pariin. OAJ:n työelämäedunvalvonnan erityisasiantuntija Sara Simberg toimi illan alustajana. Illan aikana keskusteltiin erityisesti opettajan työn kuormituksesta, ristiriitatilanteista työpaikalla sekä esimiesten roolista ja heidän saamansa tuen tärkeydestä. Varmasti kaikille osallistujille jäi mieleen illan aikana useampaan kertaan toistunut ohje, että ristiriitatilanteissa tulee etsiä juurisyitä ja puuttua niihin. Selväksi tuli myös, että esihenkilöt ovat ei ensiarvoisen tärkeässä asemassa työhyvinvoinnin suhteen. Esimiesten jaksamista, osaamista ja työhyvinvointia tulee tukea ja siitä hyötyy koko työyhteisö. Tässäpä OAJ Päijät-Hämeelle oiva haaste! Pohdimme, millaisella koulutuksella tuemme alueemme esihenilöitä!

Mukaan olisi mahtunut enemmänkin osallistuijia. Erityisesti olisimme toivoneet paikalle enemmän yhteistyökumppaneiden edustajia tärkeän asian äärelle, mutta valitettavasti samalle illalle sattui myös muita päällekkäisyyksiä. Pienestä porukasta oli kuitenkin se hyöty, että syntyi hyvää keskustelua ja osallistujat pääsivät kyselemään ja kommentoimaan asioita.

Hienoa oli myös se, että saimme paikalle asiantuntijan ”isolta kirkolta”. Nyt meillä on hyvä kontakti järjestön työelämäedunvalvontaan ja on helppo kysyä neuvoa, kun sitä tarvitsee.

Oli mukava ja tarpeellinen ilta, kiitos kaikille osallistujille🙂!

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.