Ohita navigaatio

Saimme aluetoimijakeskustelussa kiitosta näkyvyydestä ja viestinnästä

OAJ:n alueyhditykset käyvät vuosittain aluetoimijakeskustelun toimiston väen kanssa. Tarkoituksena on käydä läpi, missä asioissa alueyhdistys on onnistunut ja missä on kehitettävää. Keksustelutilaisuus on osa aluetoiminnan kehittämistä. Ennen keskustelua alueyhdistykset saavat vastattavakseen kysymyspatteriston, jonka avulla keskustelua käydään. Kysymyksiä on laidasta laitaan koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta OAJ:n strategian toteuttamiseen.

Tänä vuonna keskustelussa olivat mukana OAJ:n toimistolta erityisasiantuntija Laura Nurminen ja viestintäpäällikkö Milla Eronen. Alueyhdistysken puolesta tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Heli Pohjonen ja alueasiantuntija Marko Varjos.

Saimme monesta asiasta myönteistä palautetta. Alueyhdistysen viestinnästä sanottiin, että se on näkyvää ja yhdistys kuuluu ahkerimpien viestijöiden joukkoon. Toimiston asiantuntijoiden mukaan on hyvä, että viestintä on erilaista eri kanavissa ja käytämme erilaisia viestintäkeinoja mm. asiajutujen jakamista, meemejä ja sarjakuvia ja niillä tavoitellaan erilaisia viestinnän kohderyhmiä. Etäyhtyksien hyödyntäminen ja hteistyö muiden alueyhdistysten kanssa sai myös kiitosta.

Kehittämisaiheiksi keskustelussa nousivat mm. vaikuttamistilaisuuksien tavoittavuus ja koulutustilaisuuksien peruutukset. Näitä ja muitakin kehittämistä vaativia asioita lähdemme työstämään heti syksyllä.

Tapahtumat

Tapahtuma | 27.9.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 16.10.2023

Työvaliokunta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.