Ohita navigaatio

Osallistu kyselyyn työn murroksesta!

Kunta-alan työn murroksen seurantakierros maaliskuussa 2021

Vuonna 2019 toteutettiin Kunta-alan työn murroksen ensimmäinen seurantakierros, jolloin selvisi, että työn murros on vahvasti käynnissä myös kunta-alalla. Muutokset näkyvät töiden sisällöissä, toimintatavoissa ja työn organisoinnissa.  Ensimmäisen seurantakierroksen tuloksiin pääset tutustumaan tästä linkistä:https://www.kt.fi/tyon-murros/tulokset-2019

OAJ pyytää nyt kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten piirissä olevia jäseniään osallistumaan uuteen työn murroksen seurantakierrokseen, joka on auki maaliskuun 2021 ajan. Seurantakyselyssä voit valita, minkä ammattialueiden tai aiheiden seurantaan haluat osallistua. Yhteen aiheeseen vastaaminen kestää arviolta 10–15 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja kyselyyn pääset tästä linkistä:
https://q.surveypal.com/2021-tyon-murros-kysely

Seurattavat ammattialueet ja aiheet vuonna 2021:

 1. Tarinoiden kirjastot
  2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
  3. Vanhusten palvelut: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa
  4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
  5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
  6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
  7. Työn murros ja uudistuva kuntatekniikka
  8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
  9. Maailman paras peruskoulu
  10. Uudistuva ammatillinen koulutus
  11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa

  12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
  13. Nykyaikainen nuorisotyö
  14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
  15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
  16. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
  17. Uutta toimitilaratkaisuissa
  18. Työssä oppiminen ja ohjaus
  19. Etätyö kunta-alalla
  20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
  21. Uudistuva varhaiskasvatus
  22. Julkisen työn merkitys ja arvo
  23. Digitalisaatio kuntatyössä (kooste)

Seurannan tuloksia tarvitaan edunvalvonnassa ja työmarkkinoiden kehittämisessä. Seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa kuntatyön kehityksestä ja tilanteesta työpaikoille itselleen mutta myös poliittisille päättäjille ja kuntalaisille. Hankkeen toteutuksesta vastaa kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteinen työn murros -työryhmä, johon KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat nimenneet edustajansa.

Suurkiitokset mielenkiinnosta ja vaivasta yhteisen asiamme parissa!

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.