Ohita navigaatio

OKKA-säätion palkintohaku

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Svenska kulturfondenin kanssa
tunnustuspalkintoja (à 1 000 euroa) ansioituneille ruotsinopettajille.
Tunnustuspalkintoon ovat oikeutettuja ruotsinopettajat, jotka työskentelevät suomenkielisissä
päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa,
yliopistoissa, taiteen perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön parissa.

Palkintoperusteet
Keskeisinä palkintoperusteina ovat oman työn ulkopuolinen toiminta ruotsinkielisen kulttuurin
edistämiseksi, monipuolinen kirjallinen ja suunnittelutoiminta sekä sujuva yhteistyö eri sidosryhmien
kanssa. Myös jatkokouluttautuminen ja virkavuodet huomioidaan palkintojen myöntämisessä. Vuosittain
palkitaan enintään 6 ansioitunutta opettajaa.
Palkintoehdotuksen tekeminen
OKKA – Svenska kulturfonden -palkintoehdotuksen jättäjä on eri henkilö kuin ehdotettu palkinnonsaaja.
Näin on mahdollista antaa tunnustusta omille alaisille, kollegoille tai muille yhteistyökumppaneille.
Voit käydä jättämässä suomen- tai ruotsinkielisen ehdotuksesi palkinnonsaajasta napakoine perusteluineen
sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa pe 22.4.2022 ja päättyy pe 10.6.2022.
Palkintopäätökset ja palkinnonsaajista tiedottaminen
OKKA-säätiön hallitus päättää palkinnonsaajista alkusyksystä, minkä jälkeen heihin otetaan yhteyttä.
Erillinen palkinnonjakotilaisuus järjestetään lokakuussa, jolloin myös palkinnonsaajien nimet julkaistaan
säätiön sähköisissä viestintäkanavissa.
Aiempien vuosien palkinnonsaajiin on mahdollista tutustua tämän linkin kautta.
Lisätietoja
Palkintohakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: okka-saatio(at)oaj.fi

Tapahtumat

Tapahtuma | 16.10.2023

Työvaliokunta

Tapahtuma | 2.11.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.