Ohita navigaatio

OAJ:n valtuustovaalien ehdokasasettelu on alkanut – uusi valtuusto valitaan huhtikuussa 2022

Uusi valtuusto kaipaa juuri sinua, ihan tavallinen opettaja.

 

Mikä on OAJ:n valtuusto?

Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä toimielin, joka päättää OAJ:n toiminnan suurista linjoista, kuten toimintasuunnitelmasta ja työtaistelutoimiin ryhtymisestä. Valtuustoon valitaan 150 jäsentä, jotka edustavat kaikkia OAJ:n jäsenryhmiä ja alueita. Valtuutettujen tehtävä on tuoda kentän viestit päätöksentekijöille ja välittää tietoa edustamilleen jäsenille. Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen kokoukseen, jotka ovat yleensä kolmepäiväisiä. Kokouksiin saa osallistua palkallisella työajalla. OAJ maksaa lisäksi matkat, majoitukset ja ruokailut.

 

Kuka voi hakea valtuustoon?

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kaikki 1.1.2022 jäsenmaksunsa maksaneet OAJ:n jäsenet.

Ehdokkaaksi voi asettua OAJ:n nettisivujen vaalisovelluksen kautta. Ehdokas tarvitsee sovelluksessa kolmen jäsenen kannatuksen.

Valtuustopaikka on jäsenen mahdollisuus vaikuttaa. Valtuutetut edustavat erityisesti omaa jäsenistöään ja aluettaan. He voivat nostaa esille oman opetusalansa kehitettäviä kohtia. OAJ tarvitsee koko ajan uusia toimijoita ja uusia näkemyksiä. Ehdokkaalla ei tarvitse olla aiempia näyttöjä tai erityisiä saavutuksia: Tärkeintä on aito kiinnostus kehittää OAJ:n edunvalvonta ja vaikuttamistyötä.

Ohjeita ehdokkaille: https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/nain-asetut-ehdolle/

Mitä valtuusto on saanut aikaan?

Valtuusto on vaikuttanut vahvasti muun muassa oppivelvollisuuden laajentamiseen, opettajarekisterin valmisteluun, OAJ:n rakenteen uudistamiseen ja aluetoiminnan vahvistamiseen. OAJ:n toimiston asiantuntijat hyödyntävät valtuuston näkemyksiä valmistelu- ja vaikuttamistyössään.

 

Valtuustovaalien aikataulu:

Ehdokasasettelu auki 1.11.2021-15.1.2022

Ennakkoäänestys 28.2.-14.3.2022

Varsinaiset vaalipäivät 4.-5.4.2022

Tuloslaskenta 6.4.2022

Tulosten julkistaminen 8.4.2022

Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa toukokuussa 2022 ja valitsee OAJ:lle uuden hallituksen ja puheenjohtajan.

 

OAJ Päijät-Häme kannustaa lämpimästi jäseniään asettumaan ehdolle valtuustovaaleissa.

 

Lisätietoja: OAJ Päijät-Hämeen vaalisihteeri Anna Huhtamäki, anna.huhtamaki@edu.lahti.fi

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.