Ohita navigaatio

OAJ:n kevätvaltuuston kokous 17.-19.8.2020

OAJ:n valtuusto kokoontui hallituksen päätöksen mukaisesti lähikokoukseen 17.–19. elokuuta Akava-talolle. Poikkeuksellinen kevät siirsi valtuuston kevätkokouksen syksyyn ja kokous pystyttiin järjestämään tarkoin turvajärjestelyin; valtuutetut käyttivät kasvomaskia ja käsidesiä koko kokouksen ajan sekä kokoustiloja oli
väljennetty.

Kolmipäiväisen kokouksen aikana valtuutetut saivat evästystä Ellun kanojen Taru Tujuselta muutoksesta. Hän mm. totesi, että muutoskyvykkyys on organisaatioiden megatrendi, ja meiltä kaikilta on löydyttävä munaa muuttua. Työministeri Tuula Haatainen toi valtiovallan tervehdyksessään kiitokset opettajille heidän tekemästään työstä poikkeuksellisen koronakevään aikana: ”Opettajilla on ollut suuri merkitys siitä, että Suomi selvisi koronan ensimmäisestä aallosta hyvin.” Uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Anna Renfors ja varapuheenjohtajiksi Ulla Kangasniemi ja Kari Filpus. Lisäksi valtuusto valitsi uuden hallituksen kaudeksi 2020-2022. Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Päijät-Hämeen valtuutettu erityisopettaja Anneli Vainik valittiin hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi ja hänen varajäsenenään toimii Kanta-Hämeen valtuutettu Nina-Marika Pieskä.
Kolmipäiväisessä kokouksessa valtuusto hyväksyi OAJ:n uuden strategian. Strategian ydintehtävä on: OAJ valvoo jäsentensä etua ja luo heille turvaa muuttuvassa työelämässä. Strategian valmisteluun on osallistettu jäseniä laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Valtuusto päätti myös perustaa työhyvinvointia edistävän rahaston. Sen peruspääoma on 10 miljoonaa
euroa, ja tuotoilla pyritään edistämään OAJ:n jäsenten työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua.

Lisäksi valtuutetut kävivät yleiskeskusteluja ajankohtaisista edunvalvonta- ja järjestöasioista mm.
työhyvinvoinnista, lähi- ja etäopetuksen järjestämisestä eri koulutusasteilla, OAJ:n uudesta jäsenpalvelusta, mobiilisovelluksesta, jossa jäsenen asiointi järjestöasioissa helpottuu sekä yhdenmukaisuudesta.

Seuraavan kerran OAJ:n valtuusto kokoontuu marraskuussa syyskokoukseen. Sitä ennen selvitetään, onko sääntömuutos, joka antaisi luvan etäkokoukseen, mahdollinen.

Tapahtumat

Tapahtuma | 16.10.2023

Työvaliokunta

Tapahtuma | 2.11.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.