Ohita navigaatio

OAJ Päijät-Hämeen toimihenkilöt ja työryhmät valittu

OAJ Päijät-Hämeen järjestäytymiskokouksessa valittiin yhdistykselle toimihenkilöt ja työryhmät kaudelle 2022-2023.

Varapuheenjohtajat edustavat varhaiskasvatuksen opettajia,  yleissivistäviä opettajia ja ammatillisia opettajia. Varapuheenjohtajat vastaavat oman opetajaryhmänsä asioista ja toimivat oman opettajaryhmäkohtaisen jaoksensa puheenjohtajina. Varapuheenjohtajat osallistuvat tiiviisti työvaliokuntatyöskentelyyn sekä esim. yhdistyksen vaikuttamistoimintaan. Varapuheenjohtajieksi valittiin  Josefiina Marola (VOL), Tarja Mäenpää (OAO), Anna Muikku (YSI).

Yhdistyksen sihteeri vastaa kokoustoimintaan liittyvistä asioista ja hoitaa hallituksen tapahtumiin liittyviä järjestelyitä. Pöytäkirjojen tekeminen ja tiivis yhteistyö puheenjohtajan ja työvaliokunna kanssa kuuluvat tehtävänkuvaan. Sihteeriksi valittii Anna Muikku. Muita toimihenkilötehtäviä hoitavat  kokousvastaava Anna Huhtamäki, taloudenhoitaja Satu Varama, alueellinen koulutusvastaava Anna Muikku, aluetiedottaja Anna Huhtamäki,

Koulutus- ja vaikuttamisjaokseen väittiin Maija Pirinen, Sini Lange-Härkönen ja Mikko Tähkänen. Ryhmän vetäjänä toimii alueellinen koulutusvastaava Anna Muikku. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaaalueellista koulutusta ja vaikuttamistoimintaa. Jos sinulla on hyviä ehdotuksia koultus- tai vaikuttamistoimintaan, ole yhteydessä Anna Muikkuun anna.muikku@lyk.fi

Esimiestyöryhmä jatkaa toimintaansa, vaikka varsinainen esimiesten edunvalvonnan projekti päättyi. Ryhmän tehtävänä on pitää yhteyttä alueen esimiehiin sekä järjestää heille koulutusta ja verkostoitumistapahtumia. Esimiestyöryhmään kuuluvat alueasiantuntija Marko Varjos, koulutusvastaava Anna Muikku, Anne Kauppinen ja Josefiina Marola. Ryhmän vetäjänä on alueasiantuntija Marko Varjos.

Työvaliokunta on yhdistyksen työrukkanen, joka valmistelee hallituksen kokoukset, toimeenpanee hallituksen päätöksiä sekä toimii valmisteluelimenä monenlaisissa yhdistys- ja edunvalvonta-asioissa. Työvaliokunnan muodostavat yhdistyksen toimihenkilöt eli puheenjohtajisto, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja ja alueasiantuntija.

OAJ Päijät-Häme haluaa tukea yhdistysten edunvalvongta- ja työsuojelutoimintaa verkostoitumisen ja yhteisöllisen tuen muodossa. alueen pääluottamusmiehet (edunvalvontajaos) ja työsuojelutoimijat (työsuojeluverkosto) kutsutaan koolle säännöllisesti.

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.