Ohita navigaatio

OAJ Päijät-Häme teki alueen työnantajille kannanoton FFP2-maskien hankinnasta

Eri asiantuntijatahot ovat esittäneet, että koronataudin leviämistä suitsittaisiin hengitysilmahygienialla mm. suodattavien maskien käytöllä. OAJ on julkisuudessa vaatinut työnantajilta maskien hankintaa työntekijöille. OAJ Päijät-Häme päätti kantaa kortensa kekoon ja lähetti kaikille Päijät-Hämeen kasvatus- ja opetusalan työnantajille kannanoton maskien hankinnasta. Yksityisten työnantajien tavoittamisessa käytettiin paikallisyhdistysten apua. Alla maskikannanotto kokonaisuudessaan.

Koronatartuntojen leviämien kiihtyvällä vauhdilla on huolestuttanut yhteiskunnassamme. Tartuntoja ja altistumisia on valitettavasti ollut lisääntyvässä määrin myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tekevät nykyisessä tilanteessa parhaansa, että kaikki mahdolliset suojaustoimet onnistuvat ja paikallisia koronaohjeita noudatetaan.

Lasten ja nuorten kasvatus- ja opetuspaikan lisäksi päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat myös aikuisten työpaikkoja. Työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen kokonaisvaltainen vastuu työntekijän turvallisuudesta työpaikalla. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi luovat pohjan, johon työpaikan koronatoimet perustuvat.

Yhteiskunnan toimimisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voidaan pitää toiminnassa epidemiankin aikana. Toiminnan tulee kuitenkin olla laadukasta ja turvallista. Henkilökunnan ennalta suunnittelemattomat poissaolot koronatartuntojen takia vaarantavat laadukkaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen toteutumisen. Sijaisia on normaalitilanteessakin hankalaa saada ja vakava epidemiatilanne hankaloittaa sijaishankintaa edelleen. Kukaan ei toivo tilannetta, jossa päiväkoteja, kouluja tai oppilaitoksia joudutaan sulkemaan henkilöstöpulan takia tai siirtymään etäopetukseen valmistautumatta ja sijaisten turvin. Laadukkaassa lähiopetuksessa pysyminen turvaa yhteiskunnan pyörimisen myös epidemiatilanteessa, kun huoltajat pääsevät töihin ja lapset päiväkotiin, kouluun ja opiskelemaan.

Huoli turvallisuudesta kuormittaa opettajia arjessa, vaikka arkityö koetaan palkitsevaksi. Lähityössä olevien työntekijöiden turvallisuuden lisäksi OAJ Päijät-Häme kantaa huolta esihenkilöiden työkuorman lisääntymisestä mm. kasvavien henkilöstön poissaolojen sekä jatkuvasti muuttuvien koronaohjeistusten vuoksi.

Eri asiantuntijatahojen ja tutkimusten mukaan on näyttöä siitä, että suodattavat, vähintään FFP2 -tason maskit estävät tartuntoja paremmin kuin muunlaiset maskit. Tällaiseen tulokseen päätyi tutkimuksessaan mm. Covid-19-taudin leviämistä ja vaikutuksia tutkiva väitöskirjatutkija ja lääkäri Lotta Oksanen. Maskit antavat suojaa sekä käyttäjälleen että muille paikallaolijoille lähitilanteissa, joissa esim. lapset eivät käytä maskia. Näitä lähitilanteita on päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa mahdotonta välttää.

Osassa Päijät-Hämeen kouluista ja oppilaitoksista työntekijöillä on käytössään työnantajan kustantamat suojaavammat FFP2 tason tai vastaavat suojaimet. Työnantaja on nähnyt tämän tarpeelliseksi ja myös kannattavaksi investoinniksi henkilökunnan suojaamiseksi.
Yhdenvertaisuuden, työturvallisuuden ja koko maakunnan yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi myös kaikkien muiden tahojen tulisi toimia samoin ja ottaa hyvin suojaavat maskit käyttöön.

Vetoammekin Päijät-Hämeen kuntiin ja yksityisiin työnantajatahoihin, että varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle sekä kunnan muussa asiakastyössä toimiville työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuus käyttää työnantajan kustantamia FFP2- maskeja.

Päijät-Hämeen kunnilla ja työnantajilla on mahdollisuus koronan suojaustoimissa profiloitua työntekijöistään huolehtivaisena kuntana ja terveysturvallisena työnantajana. Me opettajat haluamme tehdä työmme mahdollisimman hyvin. Tämä onnistuu parhaiten, kun päiväkotien ja koulujen henkilöstö voi tehdä työtään terveysturvallisissa oloissa ja keskittyä työssään olennaiseen- kasvatukseen ja opetukseen.

Lahdessa 20.1.2022

OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallitus

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.