Ohita navigaatio

Kuntavaalityö käynnistyy - muista vaikuttaa

Kuntavaalit siirrettiin huhtikulta kesäkuulle ja kuntavaaliasioihin tuli sitä myöden parin kuukauden aikalisä. Vaalityö on pikkuhiljaa käynnistymässä uudelleen, vaikkakin vielä aika vaisusti. Saa nähdä, kuinka aktiiviset vaalit tulevat olemaan, kun ne järjestetään ensimmäistä kertaa kesällä.

Tähän mennessä kuntavaalien vaaliteemat ovat liikkuneet valtakunnan tason asioissa. Kuntavaalit ovat kuitenkin nimensä mukaisesti kuntavaalit, jossa jokaisen kunnan asukkaat äänestävät itselleen päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi omaan kotikuntaansa.

Kuntavaalit ja kuntapolitiikka poikkeavat valtakunnan vaaleista siinäkin, että kunnissa ei ole samalla tavalla oppositio-hallitus -asetelmaa kuin eduskunnassa ja maan hallituksessa. Kunnissa, varsinkin pienemmissä, päätetään käytännön asioista yhdessä. Liikkumavara on pieni, koska valtaosa kunnan menoista on lakisääteisiä menoja.

Jos sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät sote-uudistuksessa maakuntatasolle, jää paikallisesti päätettäväksi vähemmän asiakokonaisuuksia. Jäljelle jäävistä suurin on sivistys- ja kouluasiat. On ensiarvoisen tärkeää, että päättäjät ymmärtävät tämän ja paneutuvat asioihin niiden painoarvon edellyttämällä tavalla.

Myös äänestäjän kannattaa pysähtyä toviksi miettimään asiaa. Kaikille meille varhaiskasvatuksen ja koulutuksen asiat ovat jollain tavalla lähellä joko omassa tai läheisen arjessa. Miten oma ehdokas, puolue tai ryhmittymä on näistä asioista linjannut ja vastaako se omaa arvomaailmaa?

Jos ei ole vielä asiaa sen enempää miettinyt, kannattaa vilkaista OAJ:n sivuilta varhaiskasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa kunta-asioihin: https://www.oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-2021/ . OAJ:n vaalikoneessa voi testata ehdokkaan koulutusmyönteisyyttä. Vaalikone aukeaa, kun ehdokasasettelu valmistuu toukokuun puolivälissä.

Isot asiat päätetään lähellä sinua. Mene päättämään niistä kuntavaaleissa!

 

OAJ Päijät-Hämeen kuntavaalityöryhmä

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.