Ohita navigaatio

Kansanedustajaehdokas Sari Niinistö (Kok.): Lapsen ensisijainen tarve on turvallisuus

Päättäjät päättävät niidenkin puolesta, joilla ei ole äänioikeutta eikämahdollisuutta vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Valitettavan monetlapsia koskevat päätökset tehdään aikuisten ehdoilla. Lapsenkehityksellisiä tarpeita enemmän puhutaan vanhempien ja sukupuoltentasa-arvosta ja äitien oikeudesta valita tai henkilöstön eduista.Esimerkiksi päihdepolitiikka ratkaistaan enemmän liike-elämän jaaikuisten valinnanvapauden näkökulmasta kuin lapsien suojelunnäkökulmista. Kun oppimistulokset ovat alkaneet heikentyä, voimme kysyäolemmeko osanneet hyödyntää lasten kehityksellisistä tarpeista olevaatutkimustietoa oikealla tavalla hyödyksi esimerkiksivarhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa? Lapsen ensisijainen tarve onperusturva. Kun tämä tarve tyydyttyy, hän pystyy mm. oppimaan.Asiaan on onneksi kiinnitetty huomiota ja nykyään puhutaankinlapsivaikutusten arvioinnista. MLL:n lasten oikeuksien asiantuntija EsaIivonen korostaa, että pienten lasten turvallisuuden tunne rakentuuerityisesti läheissuhteissa ja perheessä sekä varhaiskasvatuksessa jasen vertaissuhteissa. Mannerheimin lastensuojeluliitoneduskuntavaalitavoitteissa korostetaan sitä, että valtiovallan,hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksenteossa ja toiminnassa tulisiarvioida lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset. Lapsen edunensisijaisuus tulisi kirjata kattavasti kaikkeen lapsia koskevaan jaheihin vaikuttavaan lainsäädäntöön. MLL tukee lapsiasiavaltuutetunehdotusta, että lapsen edun ensisijaisuus kirjattaisiin perustuslainperusoikeussäännöksiin.Yhteiskunnan lapsille tarjoamat ympäristöt pitää ennen kaikkea muodostaasosiaalisesti turvallisiksi. Mahdollisuus osallistua ja toimiavertaisryhmässä ilman pelkoa tulla kiusatuksi tai jätetyksi ryhmänulkopuolelle ovat sosiaalisen turvallisuuden kannalta keskeisiätekijöitä. Lapsia ja nuoria on kuultava, heidän kokemuksiaan janäkemyksiään turvallisuudesta on selvitettävä ja kerättyä tietoa onhyödynnettävä päätöksenteossa. Turvallinen ja välittävä ympäristökasvattaa empaattisia ihmisiä. Tämä tavoite pitää olla kirkkaana esillä,kun keskustelemme koulukiusaamisesta ja jengiväkivallasta.Sivistys on toisten kanssa toimeen tulemista ja taitoa käyttää tietoahyvään, sanoo professori Tuomas Heikkilä.  Jos jotakin tässä maailmassatarvitaan enemmän niin empatiaa, hän toteaa. Panostamalla lapsienperusturvallisuuteen ja tunnetaitoihin, voisimme samalla ratkoa moniamuita ongelmia. Meillä on jo kaikki tarvittava tieto, muttayhteisymmärrys kenen näkökulmasta asioita tarkastelemme, puuttuu.Olisimme askeleen lähempänä, jos lisäisimme perustuslain 6.3 §:äänvirke: ”Kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettavahuomioon lapsen etu”.Sari Niinistö (kok.) KM, terveydenhoitaja

#koulutusratkaisee #vaalit2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 16.10.2023

Työvaliokunta

Tapahtuma | 2.11.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.