Ohita navigaatio

Jukka Kalliolehto kirjoittaa Lahden leikkauslistoista

‼️ Huomio ‼️

Pian päätetään Lahden kaupungin ensi vuoden budjetista. Toisin kuin ehkä valtaosa luulee, on opetuksesta leikkaaminen edelleen vahvasti listalla, kun kaupunginhallitus käsittelee talousarviota alkuviikosta.

Tällaisia leikkausvaateet ovat olleet:

Lukio: 200 000e
Perusopetus: yli 2 milj. euroa

Näin siis Lahdessa, kun esim. vaikkapa Vantaalla suunnitellaan mittavia lisäpanostuksia koulutukseen. Pääkaupunkiseudulta muuttoa suunniteleville perheille todella halutaan Lahdessa näyttää 🛑✋ älkää tänne tulko! Vuodesta toiseen laskusuhdanteessa oleva ”Suosittelisitko Lahtea työnantajana” -indeksi on varmasti laskussa erityisesti opettajien keskuudessa 📉 jatkossakin. Rekrytointi on jo nyt haastavaa, mutta jatkossa se on vielä haastavampaa, jos pahin skenaario toteutuu.

Mitä suunnitellut leikkaukset tarkoittaisivat:

👉🏻 Lukio: 200 000e tarkoittaa 192 kurssin leikkaamista. Erityisesti tukikurssit leikkautuisivat pois, eikä valinnaisia kursseja voi juuri tarjota. Koulukohtaiset soveltavat kurssit, jotka eivät vaikuta valmistumiseen, karsiutuvat ensimmäisenä. Tällaisia kursseja ovat mm. näytelmäproduktiot ja vanhojentanssikurssit. Ryhmäkoot kasvavat takaisin 35 opiskelijan ryhmiksi. Ja mikä pahinta, kohdistuu kasvu juuri niihin kriittisiin kohtiin: pakollisiin kursseihin, jotka luovat sen perustan lukion myöhemmille opinnoille. Miksi näin? Siksi, koska niillä kursseilla juuri on paljon rinnakkaisryhmiä ja yhdisteleminen on jollain tavalla mahdollista.

👉🏻 Perusopetuksen yli 2 milj. euroa: Tarkoittaa keskimäärin 2-3 oppilaan ryhmäkoon kasvua, mutta käytännössä kohdistuu murto-osaan ryhmistä, koska vain joitakin ryhmiä voidaan yhdistellä. Kasvu on siis vielä dramaattisempi. Jokainen voi laskeskella mitä tarkoittaa jos 4 ryhmää onkin seuraavana vuonna 3 ryhmää tai pahimmillaan 3 ryhmästä tulee 2 ryhmää. Silloin puhutaan pikemminkin 5 – 10 oppilaan oppilasmäärän kasvusta per yhdistelty ryhmä. Kun tähän lisätään kasvava erityisopetustarveresurssi, jota voi apulaisoikeusasiamiehen 27.10. lausunnon mukaan antaa vain erityisopettaja, kasvattaa se ryhmien yhdistämistarvetta vielä entisestään. Tuen piirissä on Lahden kouluissa yli 20% oppilaista, joten kyseessä ei ole ihan pieni menoerä.

Kun nyt pitäisi pikemminkin lisätä opetuksen resurssia, halutaan Lahdessa leikata. Tämä on huolestuttavaa!

Valtuutetuille lähti 2.11. kirjelmä tästä aiheesta. Voit lukea sen alta.

Jos jaat tämän huolen, niin jaa tämä kirjoitus. Kiitos!

======

Arvoisa valtuutettu,

Haluamme esittää huolemme opetukseen kohdistuvista leikkauspaineista.

Lukion osalta esitetty 200 000 euron leikkaus tarkoittaisi opetukseen kohdennettuna 192 kurssin/opintojakson, eli n. 8%, vähentämistä. Koko vuodelle vähennys olisi 80 kurssia/opintojaksoa, mutta käytännössä vähentäminen voidaan kohdentaa vain syksyyn 2023, eli 5/12 osaan vuodesta, aiheuttaen edellä mainitun massiivisen leikkauksen kurssimäärään.

Erityinen huoli kohdistuu heihin, joiden olisi tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Vaarana on, että vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssisuoritukset jäävät suorittamatta supistuvasta kurssitarjonnasta johtuen ja sitä kautta YO-lakki jää saamatta. Huomioitavaa myös on, että koronarahasta huolimatta lukion opetusryhmistä suuri osa on nyt jo isoja, eli yli 30 opiskelijan suuruisia. Lisäksi tällä hetkellä tarpeellisiksi koetut tukikurssit leikkautuisivat pois, eikä valinnaisia kursseja voitaisi juuri tarjota.

Juha Honkonen ilmaisi kolumnissaan ”Lapset maksavat Lahden säästöt – miten saada lisää tuloja?” (ESS, 21.10.2022) huolensa perusopetukseen esitetyistä yli kahden miljoonan euron leikkauksista, jonka johdosta koulujen ryhmäkoot kasvaisivat keskimäärin 2 – 3 oppilaalla. Huoleen on helppo yhtyä. Koronan tuomaa oppimisvelkaa ja kasvanutta syrjäytymisriskiä on vaikea paikata kasvattamalla ryhmien kokoa entisestään.

Ryhmäkoon kasvattaminen toteutuu pääosin ryhmiä yhdistelemällä. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän kokoa ei ole mahdollista kasvattaa tasaisesti, vaan se kohdistuu murto-osaan opetusryhmistä. Tällöin todellinen ryhmäkoon kasvu tulisi olemaan vielä suurempi niiden ryhmien osalta, joihin yhdistäminen osuu. Erityisesti tasa-arvoisen opetuksen näkökulmasta on ongelmallista, että opetus eri yksiköissä järjestetään hyvin erisuuruisissa opetusryhmissä. Tasa-arvoisen opetuksen suunnittelu vaatii rahoitukseen pysyvyyttä ja varmuutta. Vuosittain toistuva budjetin höyläys tekee tästä suunnittelusta mahdotonta. Lapsia ei voi siirrellä ryhmistä saati kouluista toiseen ryhmien tasaamisen nimissä.

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan oppijoiden oppimispolut tulee ottaa huomioon yksilöllisesti, mikä vaatii enenevissä määrin yksilöllistä opettamista. Valtaosa kohtaamisista tapahtuu oppitunneilla ja ryhmäkoon kasvattaminen vähentäisi näitä yksilöllisiä opetussuunnitelman vaatimia kohtaamisia. Kun tähän lisätään koronan jälkeinen oppimisvaje ja kasvanut syrjäytymisriski, tuntuu ryhmäkoon kasvattaminen huonolle ratkaisulle.

Ryhmäkokojen kasvattaminen kuormittaa myös opettajia oppitunneilla ja mm. kasvavan arviointityön muodossa oppituntien ulkopuolella. Kokemuksesta tiedetään, että kuormittunut opettaja on vastuuntuntoinen ja sinnittelee mahdollisimman pitkään, kunnes jää vihdoin sairauslomalle liian myöhään. Jo tällä hetkellä on monia opettajia työuupumuksen vuoksi sairauslomalla. Sairauslomalle jääneen opettajan sairauspäivän hinta kaupungille on n. 350 euroa.

Pätevän sijaisen löytäminen sairastuneen opettajan tilalle on vaikeaa ja sijaisena onkin pahimmassa tapauksessa useita vailla kelpoisuutta olevia opettajia. Uusimman kouluikkunan raportin mukaan Lahden perusopetuksessa opettaa yli 10% vailla kelpoisuutta olevaa opettajaa, mikä lukumääräisesti tarkoittaa yli sataa opettajaa.

Apulaisoikeusasiamies on lausunnossaan 27.10.2022 todennut, että ”Erityiseen tukeen kuuluvaa osa-aikaista vahvempaa erityisopetusta voi antaa vain erityisluokanopettaja tai omassa oppiaineessaan aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus”. Tämän oppilaan oikeusturvan täyttäminen ja inkluusion toteuttaminen oikealla tavalla vaativat molemmat nykyistä enemmän taloudellisia resursseja.

Hyvä valtuutettu! Olemme iloisia siitä työstä mitä Lahden kaupungin mielikuvan ja houkuttelevuuden parantamiseksi on tehty. Uutinen Fazerin tehtaan sijoittamiseksi Lahteen oli historiallisen merkittävä. Nyt on tehtävä töitä sen eteen, että Lahdesta töitä saavat työntekijät näkevät Lahden paikkana, minne kannattaa muuttaa, jotta verorahat saadaan pysymään Lahdessa.

Perheellisille yksi suurimmista tekijöistä muuttamiselle on se, millaiseen kouluun lapset menisivät. Jos naapurikunnassa on paremmat koulut, priorisoivat vanhemmat sen oman työmatkansa kustannuksella. Meillä alkaa olla kouluilla hyvät seinät, mutta ne ovat laiha lohtu, jos opetuksen laatu rapautetaan.

Pyydämme teitä tekemään pitkänäköisen ratkaisun ja olla leikkaamatta opetuksesta.

Ystävällisin terveisin,

Lahden opettajien ammattiyhdistyksen puolesta,

Jukka Kalliolehto, pj.

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.2.2024

hallituksen kokous

Tapahtuma | 21.2.2024

Eläkeilta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.