Ohita navigaatio

Eduskuntavaaliehdokas Sari Niinistö: Sivistykseen panostaminen on turvallisuuspolitiikkaa

Sivistykseen ja kriittisen ajattelun oppimiseen kannattaa panostaa,koska sivistykseen panostaminen on myös talous- jaturvallisuuspolitiikkaa. Suomalaisten turvallisuus ja turvallisuudentunne eivät ole sidoksissa ainoastaan puolustusmäärärahoihin, vaankykyymme oppia, ajatella, kritisoida ja innovoida. Konfliktit maidensisällä ja rajojen ulkopuolella nousevat ja saavat voimansa useinymmärtämättömyydestä, mustavalkoisesta ajattelusta ja kriittisenajattelun puutteesta.Kriittisen ajattelun taidot mahdollistavat elinikäisen oppimisen.Opetussuunnitelmien yksi keskeinen tavoite on opettaa kriittistäajattelua oppilaille läpi koulupolun. Se on tärkeää, koska kriittinenajattelija on valmis muokkaamaan ja kyseenalaistamaan omaa ajatteluaanja siksi valmiimpi näkemään asioita objektiivisemmin. Kriittinenajattelu auttaa asennoitumaan tilanteisiin oppimistilanteina kaikillaelämänalueilla. Siksi oppiminen ja koulutus ja koulutustason nostaminenon myös turvallisuuspolitiikkaa. Useammin on nostettu esille koulutuksenmerkitys innovaatioille ja koulutuksen yhteys talouden kasvulle.Vähemmän esillä on sivistyksen ja koulutuksen merkitys turvallisuudelle.Kriittisen ajattelun valmiuksien tukeminen pitää aloittaa jo varhainperuskoulussa. Se ei saisi jäädä vain korkeakoulutettujen etuoikeudeksi.Kokoomuksessa korostetaankin koulutuksen ja oppimisen merkitystä jasitä, että jokaisella tulee olla oikeus oppimiseen. Jokaisellesuomalaiselle tulee mahdollistaa elinikäinen oppiminen. Sivistys onkokoomuksen periaateohjelman mukaan arvo sinänsä ja koulutuksen päämääräitsessään, myös historiallisessa tarkastelussa. Sivistystä tarvitaan,jotta ihminen pystyy soveltamaan osaamistaan elämänsä tapahtumiin.Korkeatasoinen koulutus vahvistaa sivistystä.Kokoomus haluaa tulevalla hallituskaudella vakiinnuttaa perusopetuksenlaadun ja tasa-arvon vahvistamiseen tarkoitetut määrärahat.Oppimiserojen kaventaminen ja lukutaidon kehittäminen on tärkeää.Lukutaito on yhteydessä kriittiseen ajatteluun ja oppimisenmahdollisuuksiin. Valitettavasti tällä hetkellä suomalaistenkoulutustaso on merkittävästi muita OECD-maita jäljessä. Kokoomus onvahvasti sitoutunut nostamaan suomalaisten osaamistasoa. Yksi keino on,että tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä vähintään puolelle nuoristaikäluokista korkea-asteen koulutusta. Tämä edellyttää merkittäviälisäpanostuksia aloituspaikkojen nostamiseksi pysyvällä määrärahalla.Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on vahva panostus osaamiseen jatutkimukseen. Niin varhaiskasvatus, perus-, ammatillinen-, lukio- jakorkeakoulutus saisivat merkittäviä panostuksia. Tämä on viisasta, koskakoulutusinvestoinnit vaikuttavat talouteen pitkällä aikavälillämyönteisesti ja sivistykseen panostaminen on myösturvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan.Sari Niinistö, KM. Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.