Ohita navigaatio

Eduskuntavaaliehdokas Elisa Lientola: Leikkaukset opetukseen eivät Lahden talouden näkymää kirkasta

Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet ja oppimisen vaikeudet ovat hälyttävässä kasvussa. Oppimisen tuen lainsäädäntöä ei kunnissa noudateta ja lapset jäävät ilman tukea. Kuormittuneet opettajat pakenevat alalta. Lahdessa jo joka kymmenes opettaja on epäpätevä. Verrokkikaupungeissa luku on murto-osa, eli lukua ei selitä pelkkä valtakunnallinen tilanne.

Lahden kriittisin haaste tulevaisuuden talouden turvaamiselle on nostaa koulutustasoa ja murtaa ylisukupolvisen syrjäytymisen kierteet. Kaupunginhallitus ratkoo asiaa leikkaamalla perusopetuksesta miljoonan.

Miljoonan säästö perusopetukseen voi kohdistua vain henkilöstöön, eli ryhmäkoot kasvavat, jakotunteja on vähemmän ja ohjaajien rajun vähennyksen myötä mahdollisuutta eriyttää ja tukea luokassa yksilöllisesti on entistä vähemmän. Kolmiportainen tuki tarkoittaa tuen kokonaisuutta, jossa tuki annetaan omassa luokassa ja koulussa lapsen tarpeen mukaan. Yleistä tukea annetaan heti tarpeen ilmetessä, tehostettua kun lapsen tarve edellyttää pitkäaikaisempaa tukea tai useampaa tukimuotoa kuten erityisopetusta joissain aineissa, omaa oppimateriaalia, tukiopetusta tai ohjaajan tukea. Erityinen on vahvin tuen porras, joka tarkoittaa oikeutta kokoaikaiseen erityisopetukseen niissä aineissa, joissa erityistä tukea tarvitaan. 

Oppimisen tuen onnistumisen suurimpana haasteena ovat liian suuret ryhmäkoot sekä pula erityisopettajista. Oppimisen tuen toimivuus ei ole erotettavissa muusta opetuksesta, eikä opetuksesta voida säästää ilman vaikutusta oppimisen tukeen. Suurenevat ryhmäkoot tuottavat enemmän vaikeuksia ja enemmän tuen tarvetta koska yhä harvemman lapsen oppiminen voidaan varmistaa normaaliopetuksen puitteissa. Kunnan taloudellinen tilanne ei saa ohjata tukea, vain lapsen tuen tarve, joka arvioidaan pedagogisin perustein. 

Oppimisen tuen puute ja suuret ryhmäkoot eivät näy vain Pisa-tuloksissa, ne näkyvät itsetuhoisina lapsina psykiatrian osastolla ja perheiden kuormituksena sekä lopulta, kun lapsi tai nuori on jäänyt ilman apua, tutkimusten mukaan päihde-ja rikostilastoissa. 

Kaikki Indikaattorit ovat punaisella ja toisella asteella viimeistään näkyy oppimisen puutteet; valmiuksia oppimiseen ei ole peruskoulussa saavutettu. Tämä tiedetään myös kaupunginhallituksessa, mutta silti leikataan opetuksesta.

Vasemmistoliitto ei voinut suostua tähän sopuun, jossa leikataan kohtalokkaasti perusopetuksesta, lukiosta, varhaiskasvatuksesta ja kulttuuripalveluista aikana, jolloin koulutustason nosto ja hyvinvoinnin tuki on erityisen tärkeää, sillä opetuksen resurssien turvaaminen ja lapsiin investoinnin pitäisi olla prioriteetti kriisiaikana. Lastensuojelun ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeen ja kulujen kasvatus ei ole vastuullista politiikkaa. Tutkimusten mukaan huostaanotto ei onnistu kuntouttamaan lapsia. Ongelmat synnytetään ja ratkaistaan peruspalveluissa ja perheitä tukemalla halvimmalla ja vaikuttavimmin. Liian monta vaslikautta budjettisopu on tarkoittanut parhaimmillaankin leikkausten kohtuullistamista, ei parempia palveluita. 

Jos taloudellinen tilanne todella olisi niin hirveä, että lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvattaminen olisi välttämättömyys, on aika vaikea nähdä perusteluita kasvattaa sivistystoimialan käyttötalouskuluja rakentamalla esimerkiksi jalkapallostadion. Kyse leikkaamisessa on vain ideologisesta valinnasta, kaikille tasa-arvoinen peruskoulu ja yhteiskunta ja jokaisen lapsen tulevaisuus ei ole tärkeää. 

#koulutusrstkaisee #vaalit 2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.