Ohita navigaatio

Valtuuston syyskokous päättää tulevaisuuden OAJ:n suuntaviivoista

Elämme ihmeellisiä aikoja. OAJ:n valtuusto kokoontuu historiallisesti syyskokoukseen täysin etäyhteyksiä käyttäen. Tällä hetkellä tämän mahdollistaa poikkeuslainsäädäntö, mutta tulevassa kokouksessa valtuusto tullee myös päättämään sääntömuutoksesta, joka mahdollistaa jatkossakin valtuuston kokousten pitämisen etäyhteydellä.

Sen lisäksi, että valtuuston syyskokous tekee jo historiaa kokoustamalla poikkeuksellisella tavalla, on tuleva valtuuston kokous muutenkin historiallinen ja muutoksiin suuntautuva. Kun esityslistalla vilahtavat sanat OAJ:n uuden strategian toimeenpano, järjestön toimintasuunnitelma, ammattijärjestön uudistamisprojekti, sääntömuutokset ja päätöksentekojärjestelmän rakenteet, ei voi muuta kuin todeta, että tulemme päättämään suurista linjauksista ja tulevaisuuden suunnista.

Jäsenten valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätäntävaltaa. Vuoden 2020 valtuuston syyskokous tullee päättämään OAJ:n uudesta suunnasta. Ammattijärjestön uudistamisprojektia on nyt toteutettu pari vuotta ja nyt sen tuloksista tehdään päätöksiä.

Meidän valtuutettujen tuleekin löytää vastauksia näihin viiteen pääkysymykseen, jotka ovat tuotosta viime vuoden tiedonkeruusta, koskien järjestötoiminnan kehittämistä ja jotka OAJ:n puheenjohtaja on esittänyt Opettaja-lehdessä 19/2020:

1. Pitäisikö OAJ:n jäsenyyden olla mahdollista opetustehtävissä olevien lisäksi kaikille opetusalan tehtäviin kelpoisille henkilöille?

2.Pitäisikö jäsenen kuulua OAJ:hin ensisijaisesti henkilöjäsenenä eikä jäsenyhdistyksen kautta kuten nykyisin?

3. Kuinka alue- ja paikallistoiminta pitäisi järjestää, jotta se tukisi nykyistä paremmin paikallistasoa ja jäseniä?

4. Miten saadaan nykyistä tehokkaammin toimivat toimielimet ja kuinka lisätään jäsenten mahdollisuuksia suoraan vaikuttamiseen?

5. Millä tavoin järjestetään opettajaksi opiskelevien äänivaltainen edustus kaikissa toimielimissä?

Tuleva syyskokous tulee varmasti käymään tiukkaa keskustelua siitä, millainen meidän tulevaisuutemme yhteinen OAJ on. Miten kehitämme järjestöä siihen suuntaan, että jokainen jäsen kokee olevansa tärkeä ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan? On meistä kiinni, kuinka rohkeita olemme ja minkälaisilla askeleilla viemme uudistuksia eteenpäin. Tässäkään asiassa ei ole oikotietä onneen, eikä muutos synny hetkessä. Meillä päijäthämäläisillä valtuutetuilla on tahtoa edistää asioita ja askelmerkkejä toivomme saavamme teiltä, hyvät jäsenet!

Samalla, kun odotamme opettajarekisterin syntymistä, tulee valtuuston syyskokous myös päättämään varojen sijoittamisesta hankkeeseen, jossa opettajuuden arvostusta nostetaan ja jossa tuodaan laajasti näkyväksi koko jäsenkunnan tekemä työ. Tämä opettajuuden arvostuksen hanke konkretisoituu nyt kaksivuotisena suurhankkeena, ja siihen sijoitetaan mm. koulutuksista säästyneitä varoja.

Me Päijät-Hämeen valtuutetut edustamme teitä opettajia alueellamme. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä meihin, jotta tiedämme, mihin toivoisitte meidän vaikuttavan.

Mukavaa syksyä ja terveyttä toivottaen

OAJ Päijät-Hämeen YSI-valtuutetut Leena Kalliolehto, Marjut Koukkula ja Anneli Vainik sekä VOL:n valtuutettu Tuija Tasa

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.