Ohita navigaatio

Uutta kohti- Tarja Mäenpää esittäytyy

Hei olen Tarja Mäenpää OAJ Päijät-Hämeen uusi varapuheenjohtaja ja ammatillisen jaoksen puheenjohtaja.

Alueyhdistyksessä toimii kolme opettajakohtaista jaosta, joita ovat yleissivistävät opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä ammatilliset opettajat. Näissä jaoksissa valmistellaan ja keskustellaan oman opettajaryhmän ajankohtaisista edunvalvonta- ja järjestöasioista. Ammatillinen jaos kokoontuu 4 kertaa vuodessa käsittelemään ammatillisten asioita, joita vien sitten alueyhdistykseen käsiteltäväksi. Toki ajankohtaisia asioita käsitellään jokaisessa alueyhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Toimin opinto-ohjaajana Koulutuskeskus Salpauksessa. Oma taustayhteisöni on Lahden seudun ammatilliset opettajat ry, jossa toimin hallituksen jäsenenä. Olen myös valtakunnan tasolla Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen jäsen ja Opetusalan Ammatilliset opettajat OAO ry:n edustajana Opettajien Työttömyyskassan hallituksessa. Lisäksi olen OAJ:n valtuuston varajäsen. Oma järjestötoiminnan uraa onkin kertynyt useampia vuosikymmeniä.

OAJ:n valtuusto on linjaamassa kevään valtuuston kokouksessa järjestörakenteen tulevat muutokset. Tavoitteena on selkeyttää rakenteita ja toimintaa paikallisella ja alueellisella tasolla. Tämä tietää mahdollisesti uudelleen organisoitumista Päijät-Hämeen jäsenistössä. Mielenkiinnolla odottelen valtuuston kuulumisia keväältä.

Tuleva kevät on ammatillisessa koulutuksessa ja perusasteella valmistautumista tulevaan lakimuutoksen toteutuksen käynnistämiseen 1.8.2021. Tämä haastaa meidät seuraamaan koulutuksen järjestäjien toimia ja toimenpiteitä Oppivelvollisuuslakiin liittyen. OAJ Päijät-Häme on mukana järjestämässä aiheeseen liittyvää koulutustilaisuutta oppilaitosten johdolla ja koulutuksen järjestäjien edustajille sekä opinto-ohjaajille.

Tänä keväänä on myös oman alueen tärkeä vaikuttamisen paikka tuleviin kuntavaali ehdokkaisiin. Tärkeää on myös äänestää opetusmyönteistä ehdokasta oman kunnan päättäviin elimiin. OAJ:n vaalikone aukeaa maalliskuussa, kun ehdokasasettelu on päättynyt. Käy tutustumassa alueesi ehdokkaisiin siellä.

Ole rohkeasti yhteydessä minuun ja alueyhdistyksen hallituksen jäseniin erilaisissa edunvalvonta-, koulutuspoliittisissa tai järjestöpoliittisissa kysymyksissä.

 

Yhteistyöterveisin

Tarja Mäenpää

OAJ Päijät-Hämeen varapuheenjohtaja ja ammatillisen jaoksen puheenjohtaja

       

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.2.2024

hallituksen kokous

Tapahtuma | 21.2.2024

Eläkeilta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.