Ohita navigaatio

Työturvallisuus opetuksessa

Työturvallisuus tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita koulussa. Henkisen ja sosiaalisen työturvallisuuden lisäksi on myös fyysinen työturvallisuus. Fyysinen työturvallisuus ei tarkoita pelkästään sitä, että teknisen työn luokan vaaralliset koneet ovat asianmukaisessa kunnossa. Fyysinen työturvallisuus koskettaa kaikkea ja kaikkia. Jokainen on siis vastuussa myös fyysisestä työturvallisuudesta.

Turvallisen työympäristön rakentumisessa on kolme pääkohtaa: vaarojen ja riskien arviointi, toimiva työyhteisö sekä riittävät resurssit. Riskien ja vaarojen arviointi on siksi osa opetusalan arkityötä. Jokaisella, niin opettajalla, oppilaalla ja kaikilla muilla, on oikeus turvalliseen työhön, työympäristöön ja työolosuhteisiin. Yhteistoiminnalla ylläpidetään ja parannetaan työturvallisuutta. Ei voi siis ajatella, ettei joku asia koske minua, koska tuo ei ole minun oppilaani tai tuo ei ole minun vastuullani oleva opetusympäristö. Voinappi ruokalan lattialla on kaikkien asia.

Perehdytys on turvallisuuden ja työhyvinvoinnin perusta. Jokaisella on oikeus perehdytykseen, myös lyhyissä virka- tai työsuhteissa. Perehdytyksen tarkoituksena on opastaa työtehtäviin, työvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytyksessä tutustutaan työpaikan kulttuuriin, tapoihin, työpaikan käytäntöihin, ihmisiin ja odotuksiin. Perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista ja ajantasaista ja siihen on varattava riittävästi aikaa.

Laki määrää, että työnantajalla on velvollisuus jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, pyrittävä poistamaan ne sekä arvioitava niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle (työturvallisuuslaki 8 §, 10 §).

Työnantajan velvoitteena on työympäristön turvallisuudesta huolehtiminen – turvallinen työympäristö on olennainen osa työntekijöiden hyvinvointia. Jos huomaat puutteita työympäristössäsi, ilmoita siitä työnantajallesi tai työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulle.

Vaikka työnantaja on lähtökohtaisesti vastuussa työturvallisuudesta ja vaikka olisit ilmoittanut havaitsemistasi epäkohdista eteenpäin, olet opettajana silti välittömässä vastuussa havaitsemastasi työturvallisuuspuutteesta. Tästä on lukuisia esimerkkejä oikeustapauksia myöten. On jopa käynyt niin, ettei työnantajalle tai esihenkilölle ole tullut rangaistusta, mutta opettajalle on.

Työsuojelupiirit puuttuvat herkästi onnettomuustapauksiin, vaikka asianosaiset tai poliisikaan ei olisi nähnyt syytä viedä asiaa eteenpäin. Näin tietysti tulee olla ja jokainen onnettomuus on liikaa, mutta se tarkoittaa että opettajan on oltava koko ajan hereillä kaiken muun lisäksi myös tämän asian suhteen. OAJ:llä on paljon hyvää materiaali tästäkin asiasta: https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/turvallinen-tyoymparisto/ . Kannattaa tutustua.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.