Ohita navigaatio

Opettajan eettinen kuormitus

Opettaja kuormittuu työssään monella tavalla. Kuormitustilanteisiin on ratkaisukeinoja, mutta silti kuormitus on valitettavasti arkea opettajan työssä. Yksi vähän tiedostetuista ja hankalimmista kuormituksen lajeista on eettinen kuormitus.

 

Opettaja kuormittuu eettisesti, kun ulkoiset tekijät estävät oikein toimimisen. Opettaja on sisäistänyt ammatin etiikan, mutta ei voi toimia niin kuin se edellyttäisi. Opettaja kokee silloin riittämättömyyden tunnetta, johon hän ei voi vaikuttaa.

Ristiriita julkilausuttujen tavoitteiden ja toteutuneen käytännön välillä ei ole yksittäisen opettajan vaikutusmahdollisuuden piirissä. Seurauksena on uupumus, joka voi johtaa pahimmilleen työkyvyttömyyteen, heikentyneeseen työmoraaliin ja kyynistymiseen. Lievemmissä tapauksissa se johtaa väsymiseen, turhautumiseen tai pahaan oloon.

Ristiriita ihanteiden ja mahdollisuuksien välillä johtuu usein organisatorisista rajoituksista. Yleisimmin rajoituksia aiheuttaa resurssipula. Ei ole tarpeeksi aikaa, rahaa, tiloja tai riittävän pieniä ryhmiä toteuttaa niitä vaatimuksia, joita opetussuunnitelma, yhteiskunta tai maailma asettaa. Ylioppilastutkinto tai päättöarviointi painaa päälle, Pisa-menestys kolkuttelee takaraivossa. Rehtorin juhlavat sanat kaikuvat korvissa eivätkä anna yörauhaa.

Oma lukunsa ovat tilanteet, joissa havaitsee muiden toimivan epäeettisesti. Omaa asiaa ei helpota yhtään se tieto, että kollega on silloin ehkä luhistumassa saman (tai jonkun muun) taakan alle. Kollegaakin pitäisi jaksaa tukea jo pelkästään inhimillisistä syistä. Kyynisestikin ajatellen tuki on välttämätöntä, ettei kollegankin työt kaadu itselle, jos hän sortuu.

Mikä sitten ratkaisuksi eettisen kuormituksen vähentämiseen?

Organisaation ja työyhteisön tasolla asiaa ratkaistaan yhteistyöllä. Luodaan kulttuuri, jossa keskeneräisyys hyväksytään, tavoitellaan riittävän hyvää, sallitaan virheitä ja juhlitaan sekä onnistumisia että epäonnistumisia

Eettisesti kuormittuneita työntekijöitä ei saa jättää yksin. Koulutus, työnohjaus, mentorointi ovat työkaluja eettisen kuormituksen purkamiseen. Yhteinen, avoin keskustelu hankalista tilanteista ja vaikeiden päätösten yhteinen käsittely auttavat. Yhteisesti sovitaan toimintatavat työyhteisössä ja organisaatiossa.

Resurssipulassa on tehtävä päätöksiä yhdessä ja organisaatiotasolla siitä, miten resurssit kohdennetaan ja käytetään. On myös sovittava yhdessä, mikä on riittävän hyvää ja kohtuullista. Yhteinen, avoin keskustelu hankalista tilanteista ja vaikeiden päätösten yhteinen käsittely auttaa eteenpäin. Tehdään näkyväksi, että eettisyys on keskeinen osa ammatillisuutta.

Marko Varjos

alueasiantuntija OAJ Päijät-Häme

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.