Ohita navigaatio

Maksuttomasta esiopetuksesta kaksivuotinen

On ensimmäinen esiopetuspäivä. Ennen tätä lapset ovat käyneet tutustumassa osalle uuteen taloon, kaikille uuteen ryhmään. Osa lapsista siirtyy talon sisältä, osa tulee perhepäivähoidosta tai muista päiväkodeista, osa tulee kotoa. Päivä alkaa tutustumisella niin esiopetuksen päivärytmiin kuin toisiin lapsiin ja aikuisiin. 6-vuotias tyttö tulee esiopetukseen kotihoidosta. Hän on ensimmäistä kertaa suuressa lapsiryhmässä. Jännittävä uusi tilanne purkautuu itkulla. Onneksi varhaiskasvatuksen opettaja lohduttaa ja auttaa tilanteista eteenpäin. Yhdessä opetellaan uutta ja luodaan uusia kaverisuhteita. Päivässä tulee vastaan monia vuorovaikutustilanteita ja uuden oppimista. Leikit ovat mieluisia ja aikuisista muutamat jo hieman tuttuja tutustumispäivästä.

Esiopetusvuosi jatkuu ja aikuiset laativat yhdessä vanhempien ja lasten kanssa lapsen esiopetussuunnitelmia. 6-vuotiaan tytön oppiminen edistyy omaan tahtiin. Hän on kotiutunut ryhmään ja saanut kavereita. Oppimiseen hän tarvitsee kuitenkin tukea ja tuen asiakirjoja laaditaan yhteistyössä vanhempien sekä erityisopettajan kanssa. Pian on edessä kouluvuosi.

 

Esiopetus vuosi on melko lyhyt aika saada tarpeelliset valmiudet koulua varten. Maksuttomalla kaksivuotisella esiopetuksella taataan kaikille 5-vuotiaille yhdenvertaisesti oikeus ikä- ja kehitystason mukaiseen ohjattuun toimintaan. Jo tunne- ja vuorovaikutustaitojen näkökulmasta lapsella on paljon opeteltavaa ja yksi vuosi ei riitä kaiken omaksumiseen. Kaksivuotisen esiopetuksen aikana lapsella on aikaa opetella rauhassa ryhmässä toimimista, luoda sosiaalisia suhteita ja opetella oppimisen taitoja kuten keskittymistä, kuuntelemista ja ohjeiden mukaan toimimista. Lapset tulevat varhaiskasvatukseen erilaisista lähtökohdista. Kaksivuotisella esiopetuksella voisi tasata vanhempien koulutustaustan vaikutusta oppimista kohtaan.

Esimerkin kuvitteellinen 6-vuotias tyttö olisi hyötynyt kaksivuotisesta esiopetuksesta. Hän olisi saanut rauhassa opetella arjen taitoja, tutkia ja ihmetellä. Vuorovaikutustaidot sekä sosiaaliset taidot olisivat kehittyneet jo ensimmäisenä esiopetusvuotena. Tuki kasvun ja oppimisen haasteisiin olisi aloitettu jo varhaisessa vaiheessa. Mitä varhaisemmin tukea pystytään antamaan, sitä tehokkaammin se vaikuttaa. Kaksivuotisella esiopetuksella turvataan kaikille lapsille hyvät valmiudet opinpolun jatkumolle sekä tasa-arvoiset ja hyvät kouluvalmiudet.

 

Jaana Tuomainen

varapuheenjohtaja

OAJ Päijät-Häme

Tapahtumat

Tapahtuma | 27.9.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 16.10.2023

Työvaliokunta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.