Ohita navigaatio

Kuulumisia OAJ valtuustosta

Ensiksi kiitän luottamuksesta, että tulin valituksi OAJ:n valtuustoon, tehtävä on vastuullinen, koska valtuuston 150 edustajaa käyttää ylintä päätäntävaltaa järjestössämme. Ryhdyn mielenkiinnolla saamaani luottamustehtävään.

Saimme 20.-22.4.22 valtuuston neuvottelupäivillä perehdytystä valtuustotoimintaan ja päätöksen tekoon.  Neuvottelupäivillä valitsimme yleissivistävien (ysi) opettajien hallituksen puheenjohtajan nelivuotiskaudelle. Tehtävään valittiin selvällä enemmistöllä pääluottamusmies Katariina Kattelus Oulusta.

Nyt kevätvaltuuston 9.-11.5.22 jälkeen ymmärrän selkeämmin, miten tärkeätä on yhteistyö eri opettajaryhmien välillä. On löydettävä yhteisiä tavoitteita, unohtamatta eri ryhmien erityispiirteitä. Lopulta eri kannat punnitaan äänestyksen kautta.

Monien myllerrysten, koronaepidemian, Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja hankalien sopimusneuvottelujen keskellä valitsimme OAJ:lle uuden puheenjohtajan, monen hyvän ehdokkaan joukosta. Puheenjohtajaksi valittiin selkeällä enemmistöllä Katarina Murto, vaikka moni ajatteli itseni tavoin useampaa äänestyskierrosta.

Toivon uuden puheenjohtaja Katarina Murron luovan OAJ:sta entistä yhtenäisemmän ja vahvemman ammattijärjestön tulevaisuudessa.

 

Keväisin terveisin,

Jussi Anttila

OAJ valtuutettu, pääluottamusmies

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.