Ohita navigaatio

Kohti inklusiivista varhaiskasvatusta

1.8.2022 tuli voimaan uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Niissä korostuu varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin mahdollisuudet sekä varhaiskasvatuksen järjestäjän velvollisuus toimintakulttuurin kehittämiseen inkluusion arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Inkluusion toteutumisen kannalta on keskeistä, että yhteiset arvot ohjaavat koko henkilöstön toimintaa. Kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen, sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys mahdollistavat jokaisen lapsen osallisuutta, sitoutuneisuutta ja oppimista.

Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki jäsentää lapsen oikeuden tukeen ja määrittää kolmitasoista tukea vahaiskasvatuksessa. Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa koskee kaikkia: kaikkia lapsia, kaikkia työntekijöitä, kaikkia ryhmiä, kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet.

Jotta varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria voidaan kehittää inkluusion periaatteiden mukaisesti, on henkilöstöllä oltava yhteinen näkemys inkluusiosta. Yhteinen määrittely on tärkeää, jotta käsite ei käy merkityksettömäksi. Johtajuus raamittaa kaikkea kehittämistyötä, ja esihenkilöillä on tärkeä rooli yhteisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Mitä inkluusio sinulle tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa moninaista yhteisöä, jossa erilaisuutta arvostetaan ja ihan jokaisella lapsella on yhtäläiset oikeudet osallistua ja oppia. Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys kuuluvat meille jokaiselle.

 

Mukavaa ja rauhallista joulun aikaa!

 

Laura Tarvonen

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys, hallituksen varajäsen

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.