Ohita navigaatio

Aika aikansa kutakin

Kirjoitamme tätä blogia OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallituksen voimin, kukin vuorollaan. Kun tuli oma vuoroni, päätin kirjoittaa yhtenäisemmän alueellisen OAJ:n puolesta. Maakuntapohjaiset alueyhdistykset ovat tärkeitä OAJ:n toimijoita, koska ne vastaavat alueellisesta edunvalvonnasta, tekevät näkyvää koulutuspolitiikkaa ja vaikuttavat maakunnalliseen päätöksentekoon. OAJ Päijät-Hämeen Alueyhdistys perustettiin vuonna 2007 Lahden paikallisyhdistyksen tilalle. Yhtenä tavoitteena jo tuolloin oli kehittää ja edistää yhteistä opettajuutta. Alueyhdistyksessä toimii kolme opettajakohtaista jaosta, joita ovat yleissivistävät opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä ammatilliset opettajat. Näissä jaoksissa valmistellaan ja keskustellaan oman opettajaryhmän ajankohtaisista edunvalvonta- ja järjestöasioista. Alueyhdistyksen muussa toiminnassa ja hallituksessa edistämme mielestäni melko tasapuolisesti kaikkien opettajien asioita. Siksi olen varmaan viihtynytkin niin hyvin alueyhdistyksen toiminnassa.

Ammatillinen jaos edustaa nykyisin alueen 470 ammatillista opettajaa, jotka ovat jäseninä viidessä jäsenyhdistyksessä. Jäsenyhdistykset ovat puolestaan jäseninä sekä alueyhdistyksessä että omissa valtakunnallisissa yhdistyksissä. Itse olen esimerkiksi Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n jäsen, joka kuuluu Aikuisopettajien liitto AKOL ry:een. Aloittaessani kahdeksan vuotta sitten jaoksen puheenjohtajana ammatillisia yhdistyksiä oli kahdeksan ja jäsenmäärä 800 jäsentä. Jäsenmäärän ja yhdistysten väheneminen on viimeisen vuoden aikana johtunut ammattikorkeakoulun opettajien siirtymisestä Etelä-Karjalan alueyhdistykseen. Matkan varrella on myös kaksi pientä yhdistystä lopettanut toimintansa jäsenmäärän vähentyessä.

Vuosien varrella on puhuttu paljon, mutta vain puhuttu järjestörakenteen muuttamisesta. Kaikki me tunnustamme, että OAJ:n järjestörakenne on monimutkainen, sekava ja vaatii paljon yhdistysbyrokratiaa. Muutoksen edessä aina joku on kokenut menettävänsä jotain. Yksi haluaa säilyttää ammatillisen identiteettinsä, toinen kokee edunvalvonnan heikentyvänsä ja kolmas pelkää, ettei saa ääntänsä kuuluviin isommassa ryhmässä. Joku haluaa olla tiukasti omiensa joukossa tai sitten rikas yhdistys haluaa suojella rahojaan. Omat paineensa tulevat myös valtakunnallisista yhdistyksistä, jotka haluavat myös sälyttää paikkansa ja jäsenensä muuttuvassa maailmassa.

Alueellista OAJ:n toimintaa tulisi uudistaa ja nopeasti! Joko aika olisi kypsä yhden ammatillisen yhdistyksen perustamiselle niin, että se aidosti vähentää päällekkäisyyksiä ja kokousbyrokratiaa. Tarvitaanko taustalla vanhoja yhdistyksiä? Pitäisikö valtakunnallisia yhdistyksiäkin vähentää ja riittäisikö sielläkin yksi ammatillinen yhdistys? Toivottavasti löytyy rohkeita uudistajia, jotka näkevät isomman kokonaisuuden palvelevan paremmin myös yksilön etuja.

Nämä toiveet OAJ:n järjestötoiminnan uudistamiseksi ovat myös hyvästini aktiiviselle ammattiyhdistystoiminnalle. Vuoden vaihteen jälkeen on aika siirtyä rivijäseneksi ja täyttää vapautuva aika yhä enemmän liikunnalla, lapsenlapsilla ja muilla läheisillä. Olen kuitenkin kiitollinen näistä yli kahdestakymmenestä tapahtumarikkaasta, opettavaisesta ja vauhdikkaasta vuodesta. Mutta aika aikansa kutakin!

 

Airi Aikio

OAJ Päijät-Hämen varapuheenjohtaja ja ammatillisen jaoksen puheenjohtaja

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.2.2024

hallituksen kokous

Tapahtuma | 21.2.2024

Eläkeilta

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.