Syksyn toimintakalenteri

Torstai 19.9.2019 klo 10:16

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen tapahtumat syksyllä 2019:

11.09. ammatillisten yhdistysten tapaaminen (LAB –yhdistysten perustamisilta)

16.09. edunvalvontajaos

18.09.TVK

26.09. hallitus

30.09. Jaosten kokoukset ja työhyvinvointiteemavuoden käynnistäminen Kulinaaritalolla

04.10. MOP/Nenäpäivä Wanha Walimo

09.10. jäsenilta

15.10. TVK

30.10. hallitus

31.10. ysijaos

04.-05.11. YT-koulutus

06.11. ammatillinen jaos

19.11. edunvalvontajaos

21.11.2019 Kristiina Tuhkiainen lakikoulutus LAMK auditorio

27.11. vuosikokous ja TVK

29.11-1.12.2019 Yhteysopettajaristeily Tukholmaan

02.12. hallitus

10.12. Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen

16.01.2020 VAKA –jaos

Kysely erityisluokanopettajien työuupumuksesta

Keskiviikko 18.9.2019 klo 13:39

Hyvä erityisluokanopettaja!

Saatko työstäsi energiaa vai tunnetko itsesi uupuneeksi työsi takia? Ottaako työsi enemmän kuin mitä se antaa? Olemme kaksi luokanopettajaksi opiskelevaa opiskelijaa Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksesta Raumalta ja teemme Pro gradu -tutkielmaa selvittääksemme suomalaisten erityisluokanopettajien työuupumuksen tilaa. Voit vaikuttaa kyseisen aiheen kartoittamiseen vastaamalla oheiseen lomakkeeseen. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastauksista ei käy ilmi vastaajan henkilöllisyys. Vastauksia käytetään vain tämän tutkimuksen toteutukseen. Lomakkeen vastaamiseen ja täyttämiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Vastauksellasi on suuri merkitys, olet sitten juuri aloittanut työssäsi tai kokenut konkari.

Ohessa linkki kyselyymme!
Kiitos!

Vastaamme mielellämme tutkimukseen liittyviin kysymyksiin!

Marko Virta marviry@utu.fi
Jenna Kannosto jemkan@utu.fi

Koulutuspanokset perusteltuja: OAJ kiittelee suunnanmuutosta

Keskiviikko 18.9.2019 klo 13:37

Valtion ensi vuoden budjetti lupaa ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin käytetään 80 milj. euroa. Hallituskaudella on luvattu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan 235 milj. euroa.

– OAJ vaati viimeksi tänä aamuna lisää opettajia ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn tulosten pohjalta. Lisäpanostus on välttämätön, mutta vasta ensimmäinen osa ammatillisen koulutuksen pelastuspakettia, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

OAJ pitää hallituksen budjettiriihen tulosta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kannalta myönteisenä. Lisäpanostuksia tulee kaikille koulutusasteille.

– Budjetin tuoma lisäpanostus koulutukseen ja osaamiseen, kaikkiaan 350 milj. euroa, on merkittävä. Hallitusohjelman koulutuslupauksia ollaan siis lähdetty lunastamaan, Luukkainen kiittää.

Luukkainen on tyytyväinen myös siihen, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta korotetaan hallitusohjelmassa luvatusti. Korkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan ja indeksikorotukset tehdään täysimääräisesti jo vuonna 2020. Yliopistojen perusrahoitusta lisätään 40 milj. euroa ja ammattikorkeakoulujen 20 milj. euroa.

Hallitus lupaa kehittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua, jotta oppimistulokset paranevat ja eriavoistuminen vähentyy. Kolmivuotisen peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 180 milj. euroa ja vastaavasti varhaiskasvatukseen osoitetaan 125 milj. euroa. Hallitusohjelmassa luvatut ohjelmat olivat 190 ja 205 miljoonan euron suuruisia.

- Olisimme toivoneet, että kolmivuotiset ohjelmat olisi julkistettu heti täysimääräisinä ja etupainotteisesti, jotta koulutuksen järjestäjät olisivat voineet varmistua ohjelmien pitkäjänteisyydestä. On kuitenkin hyvä, että perusopetuksen välttämättömään korjaamiseen ryhdytään ja varhaiskasvatukseen panostetaan tuntuvasti, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja lapsiryhmäkokojen maksimia pienennetään.

Rinteen hallitus peruu edellisen hallituksen tekemiä virheitä, kun esimerkiksi kiky-lomarahaleikkaus palautetaan kunnille. – Hallituksella ei toki muuta vaihtoehtoa ollutkaan. Myönteistä on myös, että aktiivimallimallin leikkuri poistuu, Luukkainen sanoo.

MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄN JUHLA!

Keskiviikko 4.9.2019 klo 8:41

PE 4.10.2019
WANHA WALIMO
(Vesijärvenkatu 25, Lahti)
17.45 OVET AVATAAN
18.15 OHJELMA ALKAA:
TERVETULOSANAT JA MALJOJEN KOHOTUS
OLLI KESKINEN: PAREMPI TYÖPÄIVÄ-
ASIAA HUUMORILLA HÖYSTETTYNÄ
RUOKAILU
ILLAN JAMEISTA VASTAA COVER LOVERS
10€ KÄTEISELLÄ OVELLA
MAKOISAA RUOKAA, 2 DRINKKILIPPUA, HYVÄÄ MUSIIKKIA
SISÄÄNPÄÄSYMAKSU OHJATAAN LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ NENÄPÄIVÄKERÄYKSEEN
ILMOITA ITSESI: https://my.surveypal.com/mop2019
Paikkoja rajoitetusti. Mahdolliset perumisesta tai perumatta jättämisestä aiheutuneet kustannukset laskutetaan ilmoittautumisen tehneeltä jäseneltä

OAJ ja OKKA palkitsivat opettajankoulutuksen kehittäjät

Perjantai 23.8.2019 klo 10:53

OKKA–OAJ:n 40-vuotisjuhlarahastosta on jaettu 5000 euron tunnustuspalkinto Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeelle. Palkinto julkistettiin OAJ:n yhteistyökumppanitilaisuudessa Lukuvuoden avajaisissa 20.8.

Palkittu hanke ajoittuu vuosille 2018–2021, ja se toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Keskeisenä tarkoituksena on tuottaa tutkimusperäistä tietoa opettajankoulutuksesta tilanteessa, jossa lukiouudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi asettavat uudenlaisia, kasvavia vaatimuksia opetustyölle. Palkinnon myöntämisen yhtenä perusteena oli se, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat, jolloin saadaan myös vertailutietoa.

Tunnustuspalkinnon vastaanottivat yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä hankkeen projektipäällikkö Simo Uusinoka Hämeen ammattikorkeakoulusta.  

Palkinto jaettiin Opetus-, koulutus-, ja kasvatusalojen OKKA-säätiön hallinnoimasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n nimikkorahastosta.

OAJ käynnisti työhyvinvoinnin lukuvuoden 2019-2020

Perjantai 23.8.2019 klo 10:50

Työhyvinvointi, uupuminen ja opettajan ammatin vetovoima puhuttavat kansalaisia ja mediaa. Nyt OAJ haastaakin kaikki koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työantajat mukaan työhyvinvointihaasteeseen.

Ensimmäiset kuusi työnantajaa, Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hämeenlinnan kaupunki, Pulkkilan kirkonkylän koulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Toholammin kunta, on jo ilmoittanut ottaneensa haasteen vastaan.

– Haluamme ammattijärjestönä nostaa vahvasti esiin työhyvinvoinnin merkityksen sekä tukea opettajien ja alan esimiesten työssäjaksamista, unohtamatta myöskään oppilaita, opiskelijoita ja työympäristöä. Nyt tarvitaan nimenomaan paikallisia arjen tekoja. Aiomme esitellä hyviä työnantajia ja koota tietoa toimivista käytännöistä, joilla työhyvinvointia parannetaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Haasteeseen sitoutuvat työnantajat lupaavat tunnustaa työhyvinvoinnin merkityksen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen laadulle sekä laajemmin sivistykselle ja hyvinvoinnille. – Toivomme, että työnantajat kiinnittävät nykyistä huomattavasti enemmän huomiota työhyvinvointiin. Myös omien jäsentemme täytyy tuoda rohkeammin esiin työnsä ongelmia ja tehdä parannusehdotuksia. 

– Tärkein työhyvinvointia parantava tekijä on riittävä henkilöstöresurssi. Se on kaiken työhyvinvoinnin ja ammatin vetovoiman kivijalka. Ilman riittävää, nykyistä vahvempaa resursointia eivät muutkaan toimet auta täysipainoisesti, Luukkainen muistuttaa.

Henkiöstön parempi työhyvinvointi heijastuu Luukkaisen mukaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arkeen muun muassa lisääntyvänä turvallisuutena. Näin hyötyjinä ovat myös oppilaat, opiskelijat ja koko oppilaitosympäristö.

Luukkaisen nostaisikin työhyvinvoinnin säännölliseksi puheenaiheeksi alan työpaikoilla. Konkreettiset teot voivat olla pieniä tai suuria – liikuntatuokioiden järjestämistä, parempaa töiden organisointia ja työnohjausta tai uuden koulurakennuksen suunnittelua.

Maakuntakierros hyvinvointiteemalla

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvointi on teemana myös OAJ:n On the Road -kiertueella, joka käynnistyy 28.8. Kajaanista ja etenee syyskuussa Mikkeliin, Sodankylään, Turkuun, Kauhajoelle ja Espooseen.

– Haluamme jäseniltämme ja työnantajilta kuulla, kuinka alan työhyvinvoinnista paikallisesti huolehditaan ja millaisia parannuksia opettajat ja esimiehet itse toivovat, Luukkainen tarkentaa.

Työhyvinvointia tarkastellaan vaihtuvien teemojen mukaan. Elokuussa OAJ kannustaa jäseniään kysymään, mikä tekee opettajan, tutkijan ja heidän esimiestensä työstä unelmaduunin ja mistä asioista työkyky ja -tyytyväisyys rakentuu. Syyskuun aiheena on erityisesti työaika ja sen riittävyys.

Olli Luukkainen kertoi työhyvinvoinnin lukuvuodesta ja sen tavoitteista Opetusalan Ammattijärjestön yhteistyökumppanien tapaamisessa 20.8.

Lue lisää https://www.oaj.fi/tyohyvinvointihaaste

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Opetus- ja kasvatusalan väki rynni eduskuntaan (15.04.2019)
– Kasvatus- ja opetusalalla sekä tutkimustehtävissä toimivia valittiin eduskuntaan selvästi enemmän kuin edellisissä vaaleissa, yhteensä yli 30. OAJ onnittelee..

27.10.2018  OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työelämän muutoksia ei voi sanella
26.09.2018  OAJ tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen
31.08.2018  Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta ? vaatii kunnilta heti toimia