OAJ ja OKKA palkitsivat opettajankoulutuksen kehittäjät

Perjantai 23.8.2019 klo 10:53

OKKA–OAJ:n 40-vuotisjuhlarahastosta on jaettu 5000 euron tunnustuspalkinto Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeelle. Palkinto julkistettiin OAJ:n yhteistyökumppanitilaisuudessa Lukuvuoden avajaisissa 20.8.

Palkittu hanke ajoittuu vuosille 2018–2021, ja se toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Keskeisenä tarkoituksena on tuottaa tutkimusperäistä tietoa opettajankoulutuksesta tilanteessa, jossa lukiouudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi asettavat uudenlaisia, kasvavia vaatimuksia opetustyölle. Palkinnon myöntämisen yhtenä perusteena oli se, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat, jolloin saadaan myös vertailutietoa.

Tunnustuspalkinnon vastaanottivat yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä hankkeen projektipäällikkö Simo Uusinoka Hämeen ammattikorkeakoulusta.  

Palkinto jaettiin Opetus-, koulutus-, ja kasvatusalojen OKKA-säätiön hallinnoimasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n nimikkorahastosta.

OAJ käynnisti työhyvinvoinnin lukuvuoden 2019-2020

Perjantai 23.8.2019 klo 10:50

Työhyvinvointi, uupuminen ja opettajan ammatin vetovoima puhuttavat kansalaisia ja mediaa. Nyt OAJ haastaakin kaikki koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työantajat mukaan työhyvinvointihaasteeseen.

Ensimmäiset kuusi työnantajaa, Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hämeenlinnan kaupunki, Pulkkilan kirkonkylän koulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Toholammin kunta, on jo ilmoittanut ottaneensa haasteen vastaan.

– Haluamme ammattijärjestönä nostaa vahvasti esiin työhyvinvoinnin merkityksen sekä tukea opettajien ja alan esimiesten työssäjaksamista, unohtamatta myöskään oppilaita, opiskelijoita ja työympäristöä. Nyt tarvitaan nimenomaan paikallisia arjen tekoja. Aiomme esitellä hyviä työnantajia ja koota tietoa toimivista käytännöistä, joilla työhyvinvointia parannetaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Haasteeseen sitoutuvat työnantajat lupaavat tunnustaa työhyvinvoinnin merkityksen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen laadulle sekä laajemmin sivistykselle ja hyvinvoinnille. – Toivomme, että työnantajat kiinnittävät nykyistä huomattavasti enemmän huomiota työhyvinvointiin. Myös omien jäsentemme täytyy tuoda rohkeammin esiin työnsä ongelmia ja tehdä parannusehdotuksia. 

– Tärkein työhyvinvointia parantava tekijä on riittävä henkilöstöresurssi. Se on kaiken työhyvinvoinnin ja ammatin vetovoiman kivijalka. Ilman riittävää, nykyistä vahvempaa resursointia eivät muutkaan toimet auta täysipainoisesti, Luukkainen muistuttaa.

Henkiöstön parempi työhyvinvointi heijastuu Luukkaisen mukaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arkeen muun muassa lisääntyvänä turvallisuutena. Näin hyötyjinä ovat myös oppilaat, opiskelijat ja koko oppilaitosympäristö.

Luukkaisen nostaisikin työhyvinvoinnin säännölliseksi puheenaiheeksi alan työpaikoilla. Konkreettiset teot voivat olla pieniä tai suuria – liikuntatuokioiden järjestämistä, parempaa töiden organisointia ja työnohjausta tai uuden koulurakennuksen suunnittelua.

Maakuntakierros hyvinvointiteemalla

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvointi on teemana myös OAJ:n On the Road -kiertueella, joka käynnistyy 28.8. Kajaanista ja etenee syyskuussa Mikkeliin, Sodankylään, Turkuun, Kauhajoelle ja Espooseen.

– Haluamme jäseniltämme ja työnantajilta kuulla, kuinka alan työhyvinvoinnista paikallisesti huolehditaan ja millaisia parannuksia opettajat ja esimiehet itse toivovat, Luukkainen tarkentaa.

Työhyvinvointia tarkastellaan vaihtuvien teemojen mukaan. Elokuussa OAJ kannustaa jäseniään kysymään, mikä tekee opettajan, tutkijan ja heidän esimiestensä työstä unelmaduunin ja mistä asioista työkyky ja -tyytyväisyys rakentuu. Syyskuun aiheena on erityisesti työaika ja sen riittävyys.

Olli Luukkainen kertoi työhyvinvoinnin lukuvuodesta ja sen tavoitteista Opetusalan Ammattijärjestön yhteistyökumppanien tapaamisessa 20.8.

Lue lisää https://www.oaj.fi/tyohyvinvointihaaste

Tervetuloa OAJ:n jäseneksi!

Torstai 22.8.2019 klo 10:25

Koulut ovat täydessä käynnissä ja uusi aktiivinen vuosi edessä! OAJ Päijät-Häme järjestää taas paljon mielenkiintoista toimintaa, joten varmista mukanaolosi!

Jäseneksi voit liittyä OAJ:n nettisivulla. 

Oletko jo jäsen ja olet aloittanut uudessa työpaikassa? Muista päivittää tietosi!

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/lomakkeet/

pay-3456736_1920-992x589.jpg

Hyvää kesää!

Lauantai 1.6.2019

IMG_20190528_0729353.jpgOAJ Päijät-Häme toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen aurinkoista kesää! Nyt on hyvä aika rentoutua ja ladata akkuja tulevan syksyn koitoksia varten. Onnittelemme myös kevään ylioppilaita, valmistuneita ja koulunsa päättäviä. Teissä on Suomen tulevaisuus!

Laura Laakkosesta Päijät-Hämeen vuoden ammatillinen opettaja

Torstai 30.5.2019

IMG_20190529_153238.jpg

Päijät-Hämeen vuoden 2019 ammatilliseksi opettajaksi valittiin Salpauksen hoitotyön opettaja Laura Laakkonen. Palkinnon saaja julkistettiin OAJ Päijät-Hämeen järjestämässä perinteisessä Etkot- kevättapahtumassa 29.5.

Valitsijatoimikunta kiitti perusteluissaan erityisesti Lauran positiivista ja innostunutta asennetta, digiosaamista ja hyvää työkaveruutta. Hän on pedagogisesti ajan hermolla ja hyödyntää opetuksessaan mm. robotiikkaa ja digipedagogiikkaa sekä toimii verkkomentorina. Omaa osaamistaan Laura on kehittänyt opiskellen työn ohessa ja tuonut oppinsa myös opiskelijoiden ja kollegoiden käyttöön.  Opiskelijoiden keskuudessa Laura tunnetaan ammattitaitoisena, itsensä likoon laittavana, opiskelijat yksilöllisesti kohtaavana ja huumoria hyödyntävänä opettajana.

Päijät-Hämeen vuoden ammatillinen opettaja valittiin nyt jo neljättä kertaa. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Salpauksen elintarvikealan opettaja Sari Lindroos (2016), LAMK:n hoitotyön lehtori Päivi Ivanoff-Lahtela (2017) ja Wellamo opiston musiikinopettaja Marja Jäppinen (2018). Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on nostaa esille ammatillisten opettajien osaamista ja sen myötä kohottaa ammatillisen koulutuksen arvostusta.

Lämpimät onnittelut Lauralle!

Reissu Suomi-Areenaan!

Torstai 23.5.2019 klo 8:15

Lähde viettämään mukavassa seurassa kesäpäivää Poriin keskiviikkona 17.7.2019.

Ohjelmassa luentoja, pop-up koulupäivä…

Kuljetus Lahdesta Matkakeskuksesta klo 8.00

Paluukyyti lähtee Porista klo 17.00

Mukaan mahtuu 50 ilmoittautunutta https://my.surveypal.com/Suomi-Areena

Lisätiedot/peruutukset:raitahilkka@gmail.com

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Opetus- ja kasvatusalan väki rynni eduskuntaan (15.04.2019)
– Kasvatus- ja opetusalalla sekä tutkimustehtävissä toimivia valittiin eduskuntaan selvästi enemmän kuin edellisissä vaaleissa, yhteensä yli 30. OAJ onnittelee..

27.10.2018  OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työelämän muutoksia ei voi sanella
26.09.2018  OAJ tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen
31.08.2018  Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta ? vaatii kunnilta heti toimia