Ohita navigaatio

Vaikuttava varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton ja OAJ:n pitkäaikainen työ tuotti tulosta 1.9.2021. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esihenkilöt kuuluvat vihdoin samaan virka- ja työehtosopimukseen muiden opettajien kanssa. Tällä siirrolla on suuri merkitys varhaiskasvatuksen arvostukselle ja laadulle. Myös varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvonta on jatkossa paremmin opettajuutta tukevaa.

Vain kuukautta aikaisemmin, 1.8.2021 varhaiskasvatuslakia muutettiin mitoituksesta poikkeamisen ja henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden osalta. Jatkossa henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kuntien vastuulla on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu ja lapsen edun toteutuminen myös silloin, kun henkilökunta lomailee tai sairastaa.

Lisäksi lakiin lisättiin henkilöstöä koskeva uusi velvoite. Tämä koskee henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen tai oppimisen edellytykset ovat vaarantuneet. Työntekijän ilmoitusvelvollisuus on herättänyt työyhteisöissä paljon keskustelua. Varhaiskasvatuslain ja sen tavoitteiden toteutumisen vuoksi tehty lakimuutos tulee johtaa käytäntöä hyvin palvelevaksi ja varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja laatua mahdollistavaksi.

Päijät-Hämeessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuvat Heinola, Lahti ja Orimattila. Valtakunnallisesti kokeiluun osallistuu vuosina 2021-2024 noin 10000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä selvittää kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeilun aikana selvitetään myös esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita sekä perheiden palveluvalintoja.

Paljon hyvää ja varhaiskasvatuksen laatua eteenpäin vievää on siis meneillään. Edellä mainitut toimenpiteet ja prosessit tähtäävät lapsen edun ensisijaisuuteen. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esihenkilöt työskentelevät kaikille yhteisen, laadukkaan varhaiskasvatuksen, hyvän pedagogisen toiminnan ja lasten kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin rakentajina. Värikkäitä syyspäiviä!

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.