Hallituksen kokous 8/2018

OAJ PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 12.12.2018  KLO  16.30

Lahti , Seurahuone


MUISTIO


Kokouksessa keskityttiin alueyhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Toimihenkilöiden tehtävänkuvat päivitettiin vastaamaan nykyistä toimintaa.


Koulutussuunnitelma hyväksytään tammikuun kokouksessa. Koulutus- ja vaikuttamisjaos tekevät silloin esityksen pidettävistä koulutuksista, niiden päivämääristä, paikoista sekä tilaisuuksiin kutsuttavista yhteistyökumppaneista.


Koulutusleikkauspelit lahjoitetaan muille alueyhdistyksille.


Hallitus käsitteli ajankohtaisia YSI:n , varhaiskasvatuksen, ammatillisen/ toisen asteen ja ammatillisen korkea-asteen edunvalvonta-asioita sekä työhyvinvointiasioita kaikilta koulutusasteilta.


Valtuutetut Anneli Vainik ja Katja Järvinen kertoivat valtuuston ja Oaj:n toimikuntien asioita ja kuulumisia. Päijät-Hämeen alueyhdistyksen ponsi on mennyt läpi valtuustossa. Siitä saa tarkempaa tietoa myös alueyhdistyksen sivuilta.


Tulevat hallituksen kokoukset vuonna 2019 ovat 28.1, 20.3. ja 8.5. Vuosikokous on 25.4.


Muistion laati Hillevi Petman

Hallituksen kokous 7/2018

Vuoden 2018 seitsemäs kokous pidettiin opettajien huoneistolla tiistaina 16.10. Kokouksessa valmisteltiin upouudella Koulutuskeskus Salpauksen Teknologiakampuksella Vipusenkadulla 29.11. pidettävää vuosikokousta. Hallitus sorvasi toimintasuunnitelmaa ja talousarviota tulevalle vuodelle. Talousarviossa päätettiin käyttää OAJ:n suosittelemaa uutta tilikarttaa.

Yhdistyksen koulutusbudjetissa on vielä varaa, joten päätettiin kutsua jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit jouluiseen tapaamiseen Lahden Seurahuoneella 4.12. Todettiin, että syksyn aikana järjestetään vielä tämän lisäksi vielä Lakikoulutus uhka ja vaaratilanteista 1.11., Varhaiskasvatuksen esimieskoulutus 21.11. ja Jäsenistön edunvalvontakoulutus 22.11. ja Yhteysopettajakoulutus 1.12. Yhdistyksen kouluttajapalkkio on pysynyt koko alueyhdistyksen toiminta-ajan muuttumattomana, joten se päätettiin nostaa Akavan suosittelemalle tasolle75€/tunti. Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen opettajien osallistumisoikeutta OAJ Päijät-Hämeen järjestämiin tapahtumiin tarkennettiin. Jatkossa kutsut lähetetään heidän omalle alueyhdistykselleen, joka välittää ne edelleen jäsenille. Osallistujat tilaisuuksiin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä OAJ Pääkaupunkiseutu maksaa omien jäsentensä koulutuskulut.

Vaikuttamisasioissa keskusteltiin eduskuntavaalivaikuttamisesta, MOP- päivänä järjestetystä yhteistyökumppaneiden tilaisuudesta sekä 1.11. Lakikoulutuksen yhteydessä järjestettävästä vaikuttamistilaisuudesta. Edellisessä kokouksessa on päätetty, että järjestetään kolme eduskuntavaalitilaisuutta: Educa- messut 26.1., Eduskuntavaalikahvila ehdokkaille 19.2. sekä jäsenten vaali-ilta Finnkinossa 27.3.

Edunvalvonta-asioissa esille nousivat mm. LAMK:n YT- neuvottelut, TVA:n uudistamiseen liittyvät asiat eri opettajaryhmissä, varhaiskasvatuksen SAK- aika sekä vuosityöaika.

Hallituksen kokous 6/2018

Hallituksen kokous 5/2018

Tiivistelmä Päijät-Hämeen Oaj:n hallituksen kokouksesta 22.8.2018

 

Aloitimme saapuneiden kirjeiden läpikäynnillä. Postia oli tullut runsaasti kesän aikana.

Uusi alueasiamies Marko Varjos on aloittanut tehtävässään 1.8.2018. Hän kuuluu edunvalvontajaoksen lisäksi työvaliokuntaan.

Koulutus asioissa keskusteltiin syksyn 2018 tulevista koulutuksista sekä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueyhdistysten kanssa yhdessä järjestettävien tapahtumien/tilaisuuksien kulujen jakamisesta.

Oaj:n uusi rahoitusmalli on herättänyt sen verran keskustelua, että Oaj:n hallitus on ottanut sen uuteen tarkasteluun. Keskustelimme myös oman alueyhdistyksemme välitilinpäätöksestä.

Oaj Päijät-Hämeen Nyt-esite/liite on valmistumassa aikataulun mukaisesti.

Kuulimme myös edunvalvonnan ajankohtaiset asiat eri koulutusasteilta.

Oaj:stä on tullut eduskuntavaalivaikuttamisenkäsikirja. Tutustuimme siihen pikaisesti.

5.10 MOP järjestelyt etenevät,

Kuulimme valtuustoasioita ja uusien valtuutettujen toimikuntapaikat.

Hallituksen kokous 4/2018

Toukokuun kokouksen terveiset

Alueyhdistyksen hallituksen kevään viimeistä kokousta vietettiin kesäisen lämpimissä tunnelmissa. Alueasiamies Pauli Väntöstä muistettiin stipendillä hänen lopettaessaan aktiivisen ja ansiokkaan tehtävänsä alueasiamiehenä. Syksyllä alueasiamiehenä jatkaa Marko Varjos.

Syksyllä vietetään Maailman Opettajien Päivää, MOP-päivää 5.10.2018. Jäsenistölle on tulossa myös uhkatilanne- ja edunvalvontakoulutusta syksyllä 2018. Aikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Jäsenyhdistysten yhteysopettajien yhteystiedot tullaan saattamaan ajan tasalle elokuusta alkaen, jotta toimistolla on ajantasaiset tiedot.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen sujui hyvin. Ministerille vietiin opettajaryhmäkohtaiset terveiset Päijät-Hämeen alueelta, ja tilaisuudessa käytiin avointa keskustelua.

Hallituksen kokous 3/2018

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 11.4.2018

Kokouksessa oli hallituksen jäsenten lisäksi mukana uusia ja vanhoja valtuutettuja.

Todettiin valtuustovaalissa läpipäässeet: Katja Järvinen (YSI), Marjut Koukkula (YSI), Anneli Vainik (YSI), Tuija Tasa (lastentarhanopettajat) sekä varalla Tarja Mäenpää (ammatilliset).

On Ysin vuoro saada edustaja Oaj:n hallitukseen. Keskusteltiin ehdokkaan valinnasta ja perustettiin toimikunta valitsemaan ehdokas.

Myönnettiin LOAY:n puheenjohtaja Leena Kalliolehdolle ja pääluottamusmies Esa Ukkolalle oikeus allekirjoittaa paikallinen sopimus vuosityöaikakokeilusta.

Kuultiin opettajaryhmäkohtaisia edunvalvonta-asioita.

Valittiin alueasiamieheksi Marko Varjos 1.8.2018 alkaen tehtävästä eronneen Pauli Väntösen tilalle.

Myönnettiin ansiomerkki Asikkalan paikallisyhdistyksen Pirjo Ala-Hemmilälle.

Päätettiin, että Aluetoimiston työntekijöiden toiveesta Aluetoimiston ovi pidetään jatkossa lukossa. Sisään pääsee ovikelloa soittamalla.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

Keskusteltiin Aluetoimiston tänä keväänä järjestettävistä koulutuksista.

Hyväksyttiin jäsenyhdistysten hakemia vaikuttamisavustuksia.

Kuultiin puheenjohtajan ja alueasiamiehen kokemuksia Mediapäivästä.

Suunniteltiin syksyllä 2018 OAJ-nyt -esitteen sisältöä.

Keskusteltiin tulevista koulutustilaisuuksista.

Schools out järjestetään 2.6. ja Ammatillisten Etkot 1.6.

Hallituksen kokous 2/2018

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 6.3.2018.

Alueasiamiehen paikka laitetaan uudelleen hakuun. Haku päättyy 4.4.2018 klo 15.

Vaalit ovat kohta. Päätettiin arpoa äänestäneiden kesken lahjakortteja. Leffailtaan näyttäisi olevan tulossa paljon porukkaa. Muistetaan kannustaa jäsenistöä äänestämään.

Tutustuttiin vuoden 2017 tilinpäätöksiin ja hyväksyttiin ne.

Edunvalvonta-asioita oli jokaiselta asteelta.

Päijät-Häme NYT-esitteen tekeminen sai kannatusta. Aloitettiin sen suunnittelu. Esite ilmestyy syksyllä.

Päivitettiin tiedotus- ja viestintäsuunnitelmaa.

Olemme saaneet kutsun eduskuntaan tapaamaan opetusministeriä. Tapaaminen on ti 17.4 illalla.

Seuraava kokous on ke 11.4.2018 klo 16.30.

Tiivistelmän kirjasi Sini Hollolasta

Hallituksen kokous 1/2018

Uusi vuosi ja uusia naamoja kokouspöydän ympärillä! Hallituksen kokous aloitettiinkin esittäytymiskierroksella. Asialistalla olikin melkoisesti pituutta, kun monet hyvin toimineet käytänteet hyväksyttiin edelleen jatkuviksi.

Järjestäytymiskokouksen jännittävin käänne oli luonnollisesti uusien toimihenkilöiden nimeäminen ja tulevan hallituskauden vastuualueet on nyt jaettu seuraavanlaisesti:

-varapuheenjohtajat: Hilkka Raita, Airi Aikio ja Laura Tarvonen

-sihteeri: Miia Alhonen

-taloudenhoitaja: Eija Viitala

-tiedottaja: Anna Muikku

-koulutussihteeri: Hilkka Raita

-KLL -alueyhdyshenkilö: Miia Alhonen

-kokousemäntä: Miia Alhonen

-edunvalvontajaos: alueasiamies, alueen pääluottamusmiehet, Heinolasta kutsutaan opettajien luottamusmies, puheenjohtaja, Satu Varama on hallituksen edustajana, joka vastaa tämän ryhmän toiminnan tiedottamisesta ja yhteydenpidosta hallituksen, toimistosihteerin ja muiden toimijoiden kanssa

-koulutus- ja vaikuttamisjaos: koulutussihteeri Hilkka Raita, Heidi Savolainen, Eve Mykrä, Hillevi Petman, hallituksen edustaja on Anna Muikku, joka vastaa tämän ryhmän toiminnan tiedottamisesta ja yhteydenpidosta hallituksen, toimistosihteerin ja muiden toimijoiden kanssa

-huoneistotoimikunta: varapuheenjohtajat toimivat OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen edustajina. Lahden OAY:tä edustaa Mika Laitila.

-Huoneistovastaavana toimii puheenjohtaja Heli Pohjonen ja sihteerinä toimii alueyhdistyksen sihteeri Miia Alhonen.

-lakkopäälliköt: YSI Mika Laitila, LTOL Jaana Tuomainen, Ammatillinen Eija Viitala. Järjestövalmiuspäällikkö on Eija Viitala.

Kevään tapahtumien suunnittelu lähtee kunnolla käyntiin nyt, kun jaokset ovat muodostuneet. Tammi- ja helmikuulle on jo sovittu jaosten suunnittelupalavereita sekä koko porukan yhteinen seminaari 1.2. Tulevana syksynä päätettiin julkaista uusi OAJ Päijät-Häme Nyt -esite, joka jaetaan jäsenistölle Opettaja-lehden mukana.

Edunvalvonta-asioissa kentällä monessa suunnassa tuntuu olevan odottavat tunnelmat. Uusia sopimuksia neuvotellaan sekä otetaan käyttöön tulevana talvena. Samalla YT:t jatkuvat. Yleissivistävällä puolella kuuma peruna tällä hetkellä on vuosityöaikakokeilun valmistelu. Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on käsillä ja tämän tiimoilta Hollolan varhaiskasvatusedustajat ovat puuhanneet tapaamista paikallisten kansanedustajien kanssa ja ovat tulleet kutsutuksi eduskuntavierailulle.

OAJ:n valtuustovaalit lähestyvät ja päätettiin toteuttaa jäsenille leffailta, jossa on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin lyhyesti. Lisäksi keskusteltiin lahtelaisia kuohuttaneesta lehtikirjoittelutapauksesta, jonka pääkohdat on julkaista alueyhdistyksen Facebook-sivuilla ja siellä onkin kiinnostuneita lukijoita riittänyt.