VALTUUTETTUJEN TERVEISET OAJ:N KEVÄTVALTUUSTOSTA 8.-10.5.2019

Katja Järvinen, Anneli Vainik, Tuija Tasa ja Marjut Koukkula

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen avauspuheenvuorossa kuultiin, kuinka OAJ on pyrkinyt vaikuttamaan puolueiden hallitusohjelmien sisältöihin.

Iloksemme ja ylpeydellä otimme vastaan palkinnon kekseliäästä eduskuntavaalityöstä. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tasta-tulee-mahtava-fiilis--oaj-paijat-hameelle-palkinto-kekseliaasta-vaalityosta/

Miapetra Kumpula-Natri (SDP), Fatim Diarra (VIHR), Arto Luukkanen (PS), Henna Virkkunen (KOK) ja Mirja Vehkaperä (KESK)

Europarlamentti-vaaliehdokkaiden vaalipaneelissa pohdittiin mm. ilmastonmuutosta, suomen puheenjohtajuutta ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Ehdokkaiden mielestä Suomella on paljon annettavaa Euroopalle, mutta koulutuspolitiikka kansallinen asia, jota EU ei juurikaan säädä/ohjeista.

OAJ Päijät-Hämeen valtuutettu Anneli Vainik piti alueyhdistyspuheenvuoron aiheesta: Houkutteleeko opetusala enää - Kolme tarinaa opettajantyöstä luopumisesta, puhe esitettiin videona. Valtuutetut olivat saaneet esittää OAJ:n hallitukselle etukäteen kysymyksiä ja kyselytunnilla näihin saatiin vastauksia. Valtuuston työpajassa pohdittiin Ammattijärjestötoiminnan uudistamista ja osallistamisen uusia tapoja.

Mikä valtuustoa sitten puhututti? Vastaus löytyy sivulta: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajn-valtuusto-paatti-kokouksensa/ Valtuusto sai myös vastauksia ennalta OAJ:n hallitukselle lähettämiinsä kysymyksiin.

Aurinkoista kevättä toivottelee Anneli, Katja, Marjut ja Tuija.


OAJ:n valtuutetut kokoontuivat syyskokoukseen 21.-22.11.2018

Valtuuston syyskokouksen avasi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtiovallan terveiset toi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Hän totesi puheessaan, että opettajalla pitää olla aikaa keskittyä ydintehtäväänsä.

Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua laidasta laitaan. Keskustelun aiheita löydät sivulta https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2018/valtuuston-yleiskeskustelua/

Puheenjohtaja Olli Luukkainen

#koulutusratkaisee

Kuvateksti

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen puheenvuoron piti valtuutettu Anneli Vainik. Aiheena puheessa oli opettajan pedagogiikan korostaminen myös tilanteissa, joissa muodollisesti pätevää hakijaa ei olisi. Anneli Vainik esitti myös aiheesta ponnen, joka meni läpi.

Pontta muokattiin Koulutuspoliittisessa toimikunnassa ja se eteni tässä muodossa:

-Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää, että OAJ vaikuttaa opettajarekisterin perustamiseen. Lisäksi OAJ vaikuttaa kaikilla toiminnan tasoilla opettajan profession kirkastamiseen sekä pedagogiseen osaamisen ja kelpoisuusvaatimusten korostamiseen myös alle lukuvuoden mittaisissa työ- ja virkasuhteissa.-

Valtuusto linjasi suuntaviivat tuleville vuosille. OAJ:n valtuusto hyväksyi kokouksensa päätteeksi järjestön toimintasuunnitelman, jossa on 16 tavoitetta. Toimintasuunnitelman linjausten mukaan palkkaus- ja työaika- sekä neuvottelujärjestelmiä kehitetään ja työhyvinvointia parannetaan kaikilla koulutusasteilla.

Lisää valtuuston päätöksistä OAJ:n sivuilla, sekä Jäsenkirjeessä 23.11.2018.

OAJ-YSI:n valtuustoryhmän koulutus- ja seminaaripäivät 8.-9.11.2018

Valtuutetut Katja ja Anneli, OAJ Päijät-Hämeen pj. Heli ja valtuutettu Marjut

OAJ YSI:n valtuustoryhmä kokoontui Helsinkiin kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Otavan Markku Pelkonen puhui digitalisaatiosta ja opettajuuden muutoksista.

Työaikajärjestelmistä käytiin keskustelua ryhmätöinä. Keskustelussa olivat sekä opetusvelvollisuustyöajan että vuosityöajan haitat, hyödyt sekä kehittämismahdollisuudet.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kävi puhumassa ajankohtaisista asioista.

Kuulimme kokemusasiantuntijapuheenvuoroja vuosityöajan kokeilukouluista.

OAJ:n neuvottelutoimintaa esitteli Petri Lindroos, Mika Väisänen ja Kari Nieminen.

Valtuutetut asettivat seuraavan sopimuskauden tavoitteita.Katja, Marjut ja Anneli

OAJ:n kevätvaltuusto 2018 16.-18.5.2018 

Päijät-Hämeen OAJ-valtuutetut: 
Tuija Tasa, lastentarhanopettaja, Lahti 
Katja Järvinen, luokanopettaja, Lahti 
Anneli Vainik, erityisluokanopettaja, Hollola 
Marjut Koukkula, luokanopettaja, Orimattila 

Valtuustokausi 2018-2022 avattiin varsin juhlavasti. Kolmepäiväisen kokouksen aikana käsiteltiin monia asioita. Järjestömme puheenjohtajan valinta lienee näistä tärkein. Olli Luukkainen valittiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi jatkamaan ansiokasta työtään järjestömme puheenjohtajana. OAJ Päijät-Hämeen valtuustoaloitteen vastausta esitteli neuvottelujohtaja Petri Lindroos. 

Valtuustoaloitteessa OAJ Päijät-Häme esitti, että järjestömme aloittaa neuvottelut työnantajan kanssa palkkauksen ehdoista eri kuntien ja koulutuksenjärjestäjien yhteisille opettajille. Vastauksessa kerrotaan, että järjestö ottaa aloitteen asian huomioon valmistellessaan seuraavaa sopimuskierrosta koskevia tavoitteita kaikilla sopimusaloilla. Kevätvaltuustossa 2018 valitsi valtuuston kaksivuotisen puheenjohtajiston ja hallituksen. Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Katja Järvinen, OAJ Päijät-Hämeestä. Hienoa Päijät-Häme ja onnea Katja! 

Valtuuston työskenteli myös OAJ:n toimintasuunnitelman 2019-2020 sekä ajankohtaisten edunvalvonta ja järjestöasioiden parissa. Tärkeimpiä keskusteluaiheita olivat työhyvinvointi ja juuri julkaistu työolobarometri sekä vuosityöaika. Kokouspäivien aikana verkostoiduttiin, keskusteltiin ja opittiin uutta aamusta iltamyöhään. OAJ:n valtuustossa työskenteleminen on tärkeää ja arvokasta meille kaikille valtuutetuille. Toivommekin alueen ja yhdistysten yhteydenottoja ja evästystä tähän tärkeää edunvalvontatehtävään, johon te hyvät jäsenet olette meidät valinneet. Lue lisää valtuuston asioista alla olevasta linkistä: Valtuusto haluaa työhyvinvointiasiat vahvemmin esiin. 

Iloisin yhteistyöterveisin: Tuija, Katja, Anneli ja Marjut