Yhteystiedot

OAJ:n Hämeen aluetoimisto

Vuorikatu 20 B
15110 Lahti

Toimistosihteeri
Hillevi Kivistö

puh. 03 734 9921


Toimisto avoinna koulujen työaikana:
ma - ti 8-16, ke - to 8-13, pe 8-12

OAJ Päijät-Hämeen
alueyhdistys ry

Vuorikatu 20 B
15110 LAHTI
oaj.paijat-hame(at)phnet.fi
Facebook/OAJ Päijät-Häme

Puheenjohtaja:
Heli Pohjonen
puheenjohtaja(at)
oajpaijathame.fi
puh. 045 856 9224,
040 558 2532

sihteeri
Miia Alhonen
sihteeri(at)oajpaijathame.fi
puh. 044 7780420

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:156506 kpl

Tukiopinto-ohjaus turvaamaan opiskelun jatkumista

Share |
05.04.2017

OAJ vaatii tukea nuorille hallituksen puoliväliriihestä:

 

Tukiopinto-ohjaus turvaamaan opiskelun jatkumista

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen odottaa, että maan hallitus puuttuu puoliväliriihessään koulutuksesta syrjäytymiseen. OAJ esittää uudeksi tukimuodoksi tukiopinto-ohjausta, joka varmistaisi nuoren siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle ja auttaisi tätä löytämään oman opiskelupolkunsa. 10-luokat OAJ liittäisi joko ammatillisten oppilaitosten tai lukioiden yhteyteen. OAJ lisäisi myös joustavan perusopetuksen tarjontaa.

 – Tukiopinto-ohjauksessa nuori saisi henkilökohtaista ohjausta yläkoulusta ammatillisen oppilaitoksen tai lukion ensimmäisen vuoden loppuun asti. Näin saataisiin ote myös niistä nuorista, jotka aikovat keskeyttää opintojensa, Luukkainen perustelee.

 – Osa nuorista tarvitsee yksilöllistä ohjausta opintojen nivelvaiheessa, mahdollisuuden korottaa arvosanoja ja etsiä omaa suuntaa. Joustavan perusopetuksen vahvuuksia ovat sen ryhmämuotoisuus, työelämäläheisyys ja toiminnalliset työskentelytavat. Uudenlaisella kymppiluokalla nuori voisi parantaa perusopetuksen arvosanoja sekä samalla suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja, Luukkainen ehdottaa.

Tukiopinto-ohjaus on yksi OAJ:n esittämästä viidestä keinosta, joilla pyritään estämään syrjäytyminen koulutuksesta. Suomalaisista 20–29-vuotiaista yli 110 000:lla eli noin 17 prosentilla ei ole lainkaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Erityisesti matalasti koulutettujen perheiden pojilla ja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on suuri riski jäädä koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Koulutustasolla on selvä yhteys työllistymiseen, työuran pituuteen sekä terveydentilaan ja hyvinvointiin.

Luukkainen huomauttaa, että jo alle kouluikäisenä luodaan pohja, jolta opinpolulle ponnistetaan. – Kaikille yli 3-vuotiaille pitää säätää oikeus osallistua maksuttomasti osapäiväiseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi subjektiivisen oikeuden heikennykset pitää perua.

OAJ esittää myös keinoja, joiden avulla jokainen nuori saisi riittävästi ohjausta ja henkilökohtaista tukea oppimiselleen niin, ettei kukaan putoa kärryiltä. OAJ haluaa, että kaikille koulutusasteille säädetään opettajamäärän vähimmäismitoituksesta, joka lasketaan suhteessa oppilaitoksen oppilasmäärään.

Lisäksi OAJ haluaisi subjektiivisen oikeuden valmistavaan opetukseen niille lapsille ja nuorille, joiden kielitaito ei riitä peruskoulun aloittamiseen.

 

Tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen OAJ varmistaisi tekemällä perusopetuksen laatukriteereistä sitovia ja ohjaamalla taloudellista tukea haastavien alueiden kouluille.

 

Olli Luukkainen esitteli OAJ:n ehdotuksia Ammatillisen koulutuksen AMKE-päivillä Helsingissä.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

04.12.2017Hyrian opettajat marssivat ulos työpaikaltaan
20.11.201720.11. Lapsen oikeuksien päivä
17.11.2017OAJ:n Luukkainen arvioi: Koulutus suuren murroksen edessä Suomessa
15.11.2017OAJ:n viestintäjohtajaksi Hanna Ottman
31.10.2017OAJ:n ja Turun yliopiston sisäilmatutkimus 2017: Neljällä kymmenestä terveyshaittoja, ongelmat pahimpia 1970-luvun rakennuksissa
05.10.2017OAJ vaatii lukiolaisille enemmän opintojen ohjausta ja tukea
02.10.2017OAJ:n kiertue saapui Kittilään
26.09.2017OAJ:lta kiitosta Iisalmen koulutuspanostuksille
26.09.2017OAJ muistuttaa opettajan työn merkityksestä
24.09.2017OAJ:n Luukkainen vaatii: Lastentarhanopettajien palkkaus kuntoon palkkaohjelman avulla

Siirry arkistoon »