OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työelämän muutoksia ei voi sanella

27.10.2018

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä irtisanomiskiistassa saavutettu sopu osoitti neuvottelutien voimaa. Työntekijöitä suoraan yrityksen koon perusteella eriarvoistava lainmuutos saatiin torjutuksi työmarkkinajärjestöjen yhtenäisyyden ja joukkovoiman ansiosta.
 
– Painostustoimet eivät olleet turhia. OAJ päätti jo elokuussa ryhtyä valmistelemaan järjestöllisiä toimia, jos epäreilun irtisanomissäädöksen valmistelusta ei luovuta. Jouduimme turvautumaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon yksityisissä päiväkodeissa. Kun maan hallitus muutti esitystään ja työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet esityksen ehdollisena, OAJ:n järjestölliset toimet keskeytetään välittömästi ja ne lopetetaan kolmikantaisen jatkovalmistelun alettua, puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.
 
Luukkainen huomauttaa, että on vielä varhaista arvioida, miten irtisanomissäädös muutettuna toimisi. Hallituksen esitys etenee joka tapauksessa ensin eduskunnan käsittelyyn ja järjestöt vaativat, että jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti. Lopullisesti uudistuksen vaikutus muotoutuu vasta oikeuskäytännön myötä.
 
– Toivottavasti vastaavia konflikteja ei enää tarvita, vaan hallitukset jatkossa neuvottelevat työelämän muutoksista yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Maassamme on pitkä sopimisen perinne, jolla on luotu vakautta, kasvua ja hyvinvointia. Työehtosopimusten ja työlainsäädännön pitää toki kehittyä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksen myötä, mutta se ei voi tapahtua sanelemalla eikä etenkään naisvaltaisten alojen asemaa heikentämällä, Luukkainen tähdentää.
 
– Viime viikkojen tapahtumat osoittavat myös, ettei ammattiyhdistysliike ole unohtanut arvokasta perustehtäväänsä, jäsentensä puolustamista tarvittaessa joukkovoimalla. Järjestöt ovat myös aktiivisesti etsineet vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.
 
– On hyvä, että maan hallitus lopulta oli valmis hakemaan ratkaisua vaikeaan tilanteeseen. Tulevien hallitusten on tärkeää muistaa, että koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen panostaminen on paras ja vaikuttavin keino edistää työllistymistä, Luukkainen muistuttaa.
 
lisätiedot:
puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
15.04.2019Opetus- ja kasvatusalan väki rynni eduskuntaan
27.10.2018OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työelämän muutoksia ei voi sanella
26.09.2018OAJ tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen
31.08.2018Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta ? vaatii kunnilta heti toimia
30.08.2018OAJ valmistelee järjestöllisiä toimia irtisanomissuojan heikentämistä vastaan
28.08.2018OAJ kiittää hallitusta lukiorahoituksen korjaamisesta ja työvoiman osaamisen edistämisestä
15.03.2018OAJ esittää oppivelvollisuuden pidentämistä
07.02.2018Lakiluonnos vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa
05.02.20181000 lukiolaisen koeviikko hankaloitui ? digitaaliseksi muutetuissa kokeissa ongelmia
01.02.2018Kuntien työntekijöiden palkat ovat nousemassa yli kolmella prosentilla kahdessa vuodessa ? lastentarhanopettajille ajetaan erilliskorotusta

Siirry arkistoon »