Lakiluonnos vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa

Share |
07.02.2018

OAJ kiittää tänään julkisuuteen tullutta varhaiskasvatuslain luonnosta, joka selkeyttää varhaiskasvatuksen asemaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti tänään lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.
 
– Olemme OAJ:ssä hyvillämme siitä, että varhaiskasvatus kiinnittyy nyt erottamattomaksi osaksi koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksen laadun ja pedagogiikan nostaminen lähtee tällä lainsäädännöllä hyvään vauhtiin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi.
 
Varhaiskasvatus on uuden lainsäädännön myötä tarkoitus erottaa lopullisesti sosiaalihuollosta ja sen säädöksistä, joiden piiriin se vuosikymmenet kuului. 
 
Henkilöstörakenne korostaa pedagogiikkaa
 
Henkilöstön koulutustausta korostuu ammattinimikkeissä, jotka nyt vihdoin määritellään laissa. Varhaiskasvatuksen opettaja on kasvatustieteen kandidaatti. Kaikkien nykyisin lastentarhanopettajina työskentelevien kelpoisuudet kuitenkin säilyvät, vaikka tulevaisuudessa on pyrkimyksenä lisätä yliopistokoulutuksen saaneiden osuutta. Muut uudet nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne selkiytyy. Uuden lain myötä jokaisessa lapsiryhmässä on oltava vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
 
– Siirtymäaika tähän on peräti 12 vuotta. Toisaalta se jättää kunnille aikaa varautua rekrytoinnissa uusiin tarpeisiin. Muutos edellyttää, että yliopistot lisäävät pysyvästi lastentarhanopettajakoulutusta.
 
Päiväkodin johtajalta laki edellyttää tulevaisuudessa kasvatustieteen maisterin tutkintoa.
 
– Varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan vaikuttavin osa koulutusjärjestelmää. Vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja siinä henkilöstön osaamistaso on keskeistä, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.
 
– Toivoimme, että luonnos olisi sisältänyt säädökset myös kolmiportaisesta tuesta, mutta tämä jää seuraavan hallituksen työksi, Luukkainen huomauttaa.
 
 
Lisätiedot:
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen, puh. 040 540 8633
27.10.2018OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työelämän muutoksia ei voi sanella
26.09.2018OAJ tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen
31.08.2018Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta ? vaatii kunnilta heti toimia
30.08.2018OAJ valmistelee järjestöllisiä toimia irtisanomissuojan heikentämistä vastaan
28.08.2018OAJ kiittää hallitusta lukiorahoituksen korjaamisesta ja työvoiman osaamisen edistämisestä
15.03.2018OAJ esittää oppivelvollisuuden pidentämistä
07.02.2018Lakiluonnos vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa
05.02.20181000 lukiolaisen koeviikko hankaloitui ? digitaaliseksi muutetuissa kokeissa ongelmia
01.02.2018Kuntien työntekijöiden palkat ovat nousemassa yli kolmella prosentilla kahdessa vuodessa ? lastentarhanopettajille ajetaan erilliskorotusta
01.02.2018OAJ: Erityisopetuksen uudistuksia ei ole saatu toimimaan - oppilaita jää lainvastaisesti ilman tukea

Siirry arkistoon »