SYKSY 2017

 OAJ PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 7.12.2017 Vuoden viimeistä hallituksen kokousta vietettiin mukavissa jouluisissa tunnelmissa. Kokousasioissa käsiteltiin muun muassa vuoden 2018 suunnittelua: OAJ:n valtuustovaalit sekä OAJ Päijät-Hämeen alustava koulutussuunnitelma. Alueyhdistys teki tärkeää vaikuttamistyöstä eduskuntavierailun merkeissä marraskuun lopulla. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen oli kutsunut yhdistyksemme tutustumaan remontoituun Eduskuntataloon. Opetusministeri oli kiinnostunut yhdistyksemme terveisistä ja keskustelumme jälkeen työn alla onkin kirjelmä opetusministerille alueen asioista ja huolenaiheista. Salpauksen väki kutsui ministerin paikan päälle näkemään ja kuulemaan mikä tilanne kentällä on.  Edunvalvonta-asioissa kuulimme LAMK:in muutoksista ja muutosta, SALPAUKSEN ajankohtaisimmista asioista sekä Lahden YSI:n asioista työhyvinvointivaltuutettujen vaaleista, ja varhaiskasvatusasioista. 

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7/2017
Marraskuun 7. päivänä pidettiin OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallituksen 7. kokouksen. Yhdistyksen  syyskokousta varten hyväksyimme toimintasuunnitelman ja toimiston talousarvion. Toimintasuunnitelma uudistettiin vastaamaan OAJ:n toimintasuunnitelmaa sekä nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot. Tavoitteena oli saada myös toimintasuunnitelmaa käytännönläheiseksi. Tule alueyhdistyksen syyskokoukseen  30.11.2018  Nastolaan kuuntelemaan onnistuimmeko?

 Olkaa aktiivisia omassa yhdistyksissänne  hakemaan vaikuttamisavustusta , jota  ​maksetaan 27€/ tilaisuus/osallistuja osallistujaluetteloa ja tilaisuuden kuitteja vastaan.
Avustusta ei voi käyttää matkakuluihin, lahjoihin tai materiaaleihin. Jäsenyhdistyksiä pyydetään toimittamaan vapaamuotoiset suunnitelmat järjestettävistä tilaisuuksista 31.01.2018 mennessä osoitteeseen oaj.paijat-hame@phnet.fi6.4 Hallitus 2018-2020

Päätettiin, että alueyhdistyksen hallituksen kokoonpano on jatkossakin10 jäsentä ja puheenjohtaja.
 
Keskusteltiin ja päätettiin jaosrakenteen uudistamisesta vaikuttamistyöryhmän esityksen pohjalta. Uusina jokaisena aloittavat  edunvalvontajaos ja koulutus- ja vaikuttamisjaos. Opettajaryhmäkohtaiset jaokset jatkavat edelleen.

Tärkeä osa alueyhdistyksen toimintaa on  koulutustoiminta. Koulutus ​Syksyn 2017 koulutukset ovat seuraavat
​Edunvalvontakoulutus 14.11.2017
​Yhteysopettajakoulutus 01.12.12.2017Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät 9.-10.4.2018
​ ​YT- koulutus Tampereella 08.-09.11.2018.
 
Tuuli Leskinen jättää hallituspaikan tämän vuoden jälkeen, uuden hallituksen jäsenistä valitaan uusi tiedottaja. Tiedotusstrategian luominen on ajankohtaista uuden hallituksen toimintakauden alussa.
 Joka kokouksessa keskustellaan myös ajankohtaista edunvalvontaan liittyvistä asioista. Tässä kokouksessa  kuultiin myös tulevan  OAJ:n valtuustossa 15.-17.11.2017 keskusteltavista asioista.
​Iitistä saadaan uusia jäseniä elokuun 2018 alusta OAJ Päijät-Hämeen jäseniksi ja ​ päätettiin järjestää elo-syyskuussa tervetulotilaisuus näille uusille jäsenille. Tervetuloa Iittiläiset!
​Syksyn viimeinen kokous pidettään 7.12.2017, jota työvaliokunta valmistelee 30.11.2017 ennen syyskokousta.

OAJ PÄIJÄT-HÄME TekstikehysHallitus 6/2017 tiivistelmä kokouksesta 11.10.2017 TALOUS Käytin läpi uusi OAJ alueyhdistysrahoituksen malli. Suurin muutos tulee jäsenmäärään perustuvassa rahoituksessa, joka laskee n. 9€ 7,59€/jäsen. Edunvalvontatuki tilitetään suoraan paikallisyhdistyksille mutta alueyhdistys saa lahtelaisten yhdistysten osalta edunvalvontatuen.  Puheenjohtajan työajan ostoon varataan avustustuki. Vaikuttamistilaisuuksista maksettava korvaus maksetaan päätöksen mukaan takautuvasti tilaisuuden jälkeen, osallistujalista oltava laskun mukana. KOULUTUS Useammalla alueella toimivien oppilaitosten opettajat järjestäytyvät päätoimipisteen mukaiseen paikallisyhdistykseen. He ovat tervetulleita OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja Päijät-Häme laskuttaa heidän kulunsa jäsenten omalta yhdistykseltä.  Pysäköintikustannukset korvataan koulutuskutsun mukaisesti. Koulutuksia:                                                                                                              27.9. Opettajan vastuut, oikeudet ja velvollisuus- koulutus (91 osall) 10.10. Taloudenhoitajien koulutus (24 osall) 14.11. Edunvalvontakoulutus (Turvan asiantuntija paikalla) 1.-2.12. Yhteysopettajakoulutus                                                                              OAJ PÄIJÄT-HÄME 10 v ja MOP Maailman opettajien päivää juhlistettiin lounastapaamisella Ravintola Taivaanrannassa 5.10. klo 14-16. Juhlaa vietettiin Suomi 100- teemalla. Keskusteltiin OAJ Päijät-Häme 10-v juhalan 6.10. juhlan järjestelyiden sujumisesta ja palautteesta. TIEDOTTAMINEN Todettiin, että Facebook -sivut on hyvä tiedotusväylä, mutta rinnalla on hyvä pitää yllä perinteinen tiedotuskanava. Yhteysopettajien osalta on syytä tarkistaa tilanne, jotta kaikkien yhdistysten osalta tiedotus ja jäsenhankinta tulee hoidettua.    EDUNVALVONTA  Korkea aste/AMK: Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan AMK:n luottamushenkilöiden kanssa suunnitellaan yhteistapaamista. Opetushenkilöstön rekrytointeja vuodelle 2018 on tulossa useita. YSI:  Kaupungin budjettiesitys ei näyttäisi tekevän suuria heikennyksiä nykytilanteeseen. Oppimisen tuen suunnitelmasta kerätään parhaillaan palautetta. Tehtävien vaativuus arvioitu ja uusi järjestelmä on toiminut kohtuullisesti. Varhaiskasvatus:  Kaupungin budjettiesityksellä haetaan 4 miljoonan säästöjä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulossa takaisin ja palvelusetelistä käydään keskusteluja.                                                                ALUEYHDISTYKSEN JAOSRAKENTEEN KEHITTÄMINEN Jaoksia ei lakkauteta. Jaokset keskittyvät oman opettajaryhmänsä asioiden pohtimiseen ja heille voidaan delegoida järjestöltä tulleita tehtäviä. oaj:N VALTUUSTOASIAT Vaalia valmistelevaan toimikuntaan valittiin Pauli Väntönen ja varajäseneksi Esa Ukkola. Hilkka Raita on YSIn vaalisihteeri. JOULUMUISTAMINEN Päätettiin muistaa jaoksien ja hallituksen aktiiveja viinipullolla joulukuun alussa. TULEVAT kokoukset  Hallitus 07.11., 07.12. Työvaliokunta 31.10. (pitkä kokous, toimintasuunnitelman teko), 30.11.(ennen syyskokousta) Syyskokous 30.11. (varhaiskasvatusjaos) 


Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 5 / 2017
Vaikuttamiseen käytetty rahaa toistaiseksi vähemmän kuin on budjetoitu.
Alueasiamies Pauli Väntösen alueasiamiespäivä on maanantai.
Hallitus keskusteli useammalla alueella toimivien paikallisyhdistysten jäsenten osallistumisesta OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen koulutuksiin.
 
Tulevia koulutuksia:

  • Lakikoulutus 27.9. (ysiläiset ja varhaiskasvatus)
  • Taloudenhoitajien ja puheenjohtajien koulutus 10.10.
  • Edunvalvontakoulutus 14.11.
  • Yhteysopettajakoulutus 01.- 02.12. (Tätä koulutusta ei siirretä enää eikä ansionmenetystä tämän koulutuksen osalta korvata.)

Maailman opettajien päivää juhlistetaan lounastapaamisella Ravintola Taivaanrannassa 5.10. klo 14-16. Lounaalle kutsutaan kansanedustajat, sivistystoimenjohtajat, LAMK:n ja Salpauksen johto, Lahden varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiojohtajat.
OAJ Päijät-Häme 10v- juhlat pidetään perjantaina 05.10. klo 19.00 alkaen Lahdessa, paikka on Malski -areena.
Edunvalvonta-asioista keskusteltiin korkean asteen / AMK:oon, toisenen aste / ammatillisen, YSIn ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Joku Roti -tuote tilataan jaettavaksi jäsenyhdistysten kautta jäsenistölle.
Nykyisen valtuuston viimeinen istunto on 15.-17.11.2017.
Hallituksen seuraava kokous on 11.10.2017.

KEVÄT 2017
HALLITUKSEN KOKOUS 19.1. Kokouksessa käytiin läpi edunvalvonta-asioita. Koulutuskeskus Salpauksessa alkaa yt-neuvottelut aikuiskoulutuksen puolella viikolla 4. Neuvottelut koskevat 14 henkeä ja pienempiin työmääriin siirtymistä. Koko Salpausta koskevia YT-neuvotteluja ei ole näköpiirissä.
Ammattikorkeakoulussa YT:n uhka on poistunut. LAMK ja LUT toimivat toistaiseksi erillisinä, omina toimijoinaan. Peruskoulussa oppimisen tuen suunnitelma aiheuttaa huolta. Tietoa ei oikein ole. Erityisluokat lakkautetaan, erityisopiskelijat siirretään tavallisiin luokkiin. Opettajien työnkuvat muuttuvat. Varhaiskasvatuksessa TVA:t on saatu valmiiksi. Niihin palataan vielä. Lahden lastentarhanopettajat täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Luvassa on erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. Käytiin kevään ja syksyn 2017 koulutussuunnitelmaa läpi. Tulossa on mm.PuheJudo-koulutus 16.3. Fellmanniassa ja eläketietokoulutus 19.4. Scandic Lahdessa.  Laki ammatillisesta koulutuksesta on lausuntokierroksella. Valtuustossa aloitteiden viimeinen jättöpäivä on 15.3.
SYKSY 2016
HALLITUKSEN KOKOUS 7.12.2016  Alueyhdistyksen toimihenkilöillä ei ole enää käytössään yhdistyksen kustantamia puhelinliittymiä ja tietokoneita. Tämän vuoksi päätettiin korvata oman puhelimen, tietokoneen tai muun laitteen käytöstä 20 euroa vuodessa jaosten puheenjohtajille, sihteerille sekä hallituksen jäsenille. Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea vaikuttamistilaisuuksiinsa vuodelle 2017. Vaikuttamistilaisuudeksi katsotaan tilaisuus, jossa tavataan työnantajan edustajia ja keskustellaan opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja yritetään vaikuttaa opettajien asemaan. Tukea voi saada enentään 27 €/  osallistuja. Koulutus ja jäsentilaisuuksiin tukea ei voi saada. Suunnitelmat tulevan vuoden vaikuttamistilaisuuksista tulee toimittaa taloudenhoitaja Eija Viitalalle 28.2.2017 mennessä. Koulut kuntoon-vaikuttamistilaisuuksien tositteet ja osallistujalistat tulee toimittaa Eija Viitalalle 22.12.2016 mennessä. Hallitus hyväksyi syysvaltuuston yhteydessä järjestetyn Hämeen ja Pirkanmaan alueen valtuutettujen tapaamisen kustannukset. Hallitus hyväksyi uudistetun matkakululomakkeen käytettäväksi yhdistyksen koulutustilaisuuksissa. OAJ Päijät-Häme-esitteen taittanutta Soile Itäluomaa muistetaan 200 euron oopperalahjakortilla. Lahden lastentarhanopettajat täyttää 70 vuotta  ja alueyhdistys 10 vuotta 2017. Perinteiseen tapaan jäsenistölle järjestetään schools out-tapahtuma, MOP sekä lisäksi 10-vuotisjuhlat. OAJ toivoo, että alueyhdistykset huomioivat kuntavaalit 2017 toiminnassaan ja innostavat myös jäsenyhdistyksiään kuntavaalivaikuttamiseen. Vaikuttamistilaisuuksissa on useampien vuosien aikana käynyt melko vähän yhteistyökumppaneita. Ensi vuonna kokeillaan jaosten yhteisten vaikuttamistilaisuuksien järjestämistä sopivien koulutustilaisuuksien yhteydessä. OAJ kerää tammikuussa jäsenyhdistysten koulutustiedot vuodelta 2016 sekä suunnitelmat vuodelle 2017. Koulutuskysely toteutetaan alueyhdistyksen Surveypal-kyselynä, joka lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Vakuutusyhtiö Turva on tukenut alueyhdistystä maksamalla 1000:lla eurolla kierrevihkoja. Asikkalan py järjestää kevätkokouksen 25.4.2017. 
Hallituksen kokous 29.8.2016
Syksyn ensimmäisessä kokouksessa valittiin ehdokkaita Akavan aluejohtoryhmään  (Heidi Savolainen ja Eija Viitala) ja alueverkostoon (Airi Aikio).
Keskusteltiin syksyn koulutuksista, mm. Maailman opettajien päivästä 5.10. ja Joku Roti- koulutuksesta Kulinaaritalossa.
Paljon käsiteltiin erilaisia talousasioita. Mm. päätettiin ostaa taloudenhoitajalla olleet tehtävät toimistosihteeriltä. Ko. sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Keskusteltiin alueasiamiehen palkkiosta ja alueasiamiessopimuksen kululaskelmasta.
Tiedottamisasioissa käsiteltiin OAJ Päijät-Häme-logotuotteita. Tilataan kyniä ja heijastimia yhdistyksen logolla. Keskusteltiin myös tiedottamisen onnistumisesta.
Marko Varjos ja Taina Heininen-Reimi toivat pääluottamusmiesten terveiset aloiltaan.
Syksyn ensimmäinen vaikuttamistilaisuus oli 23.8. (sivistyslautakuntien puheenjohtajien ja opettajataustaisten valtuutettujen tapaaminen). Tilaisuus oli onnistunut etenkin varhaiskasvatuksen osalta.  22.8. oli Ammatillinen koulutus liikkeessä- tapahtuma, joka sai paljon huomiota. 9.11. on tapaaminen sivistystoimenjohtajien kanssa ja joulukuussa Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmän tapaaminen. Käytiin myös läpi palautetta Etkoista ja School´s Outista. SYKSY 2015
Hallituksen kokous 26.10. 2015  Kokouksessa oli läsnä  hallituksen jäsenistä kymmenen sekä YSI:en, varhaiskasvatuksen ja ammatillisen luottamusmiehet. OAJ Päijät-Hämeen vuosikokous pidetään maanantaina 23.11. Ravintola Kulinaarissa Svinhufvudinkadulla.  Järjestelyvuorossa on ammatillinen jaos. Hyväksyttiin talousarvio vuosikokouksessa esiteltäväksi. Keskusteltiin ansiomerkkianomuksista, joita oli tullut useita. Päätettiin, että Vuorikadun toimistolle hankitaan uusi tietokone vanhan tilalle. Keskusteltiin syksyn menneistä vaikuttamistilaisuuksista mm. Maailman opettajien päivästä, joka sai paljon hyvää palautetta jäseniltä. Rotijuoma ja Rotimies ovat saaneet positiivista palautetta myös valtakunnallisesti.   Luottamusmiehet kertoivat edunvalvonta-asioista.   Keskusteltiin alueasiamiessopimuksesta. Pauli Väntönen ja Katja Järvinen kertoivat OAJ:n valtuusto- ja hallituskuulumisia. Keskusteltiin Educa-messuille osallistumisesta. 7 hyttiä on varattu hallitukselle, mutta paikkoja ei vielä ole. Olemme jonossa, koska Educa-risteily varattiin taas loppuun ennätysajassa.  Hallituksen kokous 17.11. 2015Kokouksessa käsiteltiin seuraavia edunvalvonta-asioita:Salpaus: YT- neuvottelut päättyneet syyskuussa; kokonaistavoite 12 % säästöt resursseista: henkilökunnan vähennys kaikkineen tullee olemaan noin 200 henkilöä vuosien kuluessa:Orimattilan ja Nastolan toimipisteet loppumassa, ohjaajien käytöstä keskusteltu (onko taustalla säästötoimet: ohjaajien palkka pienempi kuin opettajien). YSI: Taloudellisista syistä ja kuntaliitosten johdosta ei ole paineita irtisanomisista, jonkun verran kuntaliitoksien takia tulee työjärjestelyjä. JUKO:n luottamusmiesvaalit on pidetty: pääluottamusmies Hannu Lehto (OVTES), varapääluottamusmies Jussi Anttila (KVTES)Esiluokanopettajan työ vs. lastentarhanopettajan työ. Nastolan lukio siirtyy Lahden alaisuuteen---opettajat siirtyvät Lahden kaupungin alaisuuteen, Nastolan lukion rehtorin työn uudelleen järjestäminen kuntaliitoksen jälkeen työn alla. Uudet järjestelyt astuvat voimaan 01.08.2016, Nastolan lukion opettajien tuntien täyttäminen. LAKKO-ORGANISAATIO: Vuoden alusta on ilmoitettava OAJ:lle yhdistyksen lakko-organisaatio. OAJ kehottaa jäsenyhdistyksiään nostamaan lakkovalmiutta. Puheenjohtaja kysyy nykyisiltä vastuuhenkilöiltä jatkosta. OAJ:n jäsensivuille toivotaan jäsenistöltä päivitettyjä tietoja sähköpostiosoitteiden osalta (jäsenellä olisi hyvä olla muukin sähköpostiosoite kuin työnantajan sähköpostiosoite). Kokouksessa keskusteltiin myös jäsenyhdistysten vaikuttamisavustuksista; Uudet avustushakemukset on lähetettävä OAJ Päijät-Hämeen hallitukselle maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 aikana pidettyjen vaikuttamistilaisuuksien laskut on toimitettava taloudenhoitajalle mahdollisimman pikaisesti. Jaosten yhteiset tilaisuudet vuonna 2016 Tilaisuudet järjestetään huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa (YSI -jaos järjestämisvastuussa). Educa -risteily; OAJ Päijät-Häme päätti maksaa osallistujiensa risteilykulut oman yhdistyksen matkalla kahden hengen hytissä. Jos osallistuja haluaa majoittua muun yhdistyksen edustajan hytissä, häneltä veloitetaan ne ylimääräiset kustannukset, jotka syntyvät, kun OAJ Päijät-Hämeen hyttiin jää tyhjä paikka. Osallistujat vastaavat itse matkakuluista. Yhdistys on ilmoittanut osallistuvansa OAJ On The Road- kiertueelle, mikäli se saapuu Lahteen. OAJ:sta tullee vuoden alussa päätöksiä järjestävistä paikkakunnista. Valtuutetut kertoivat OAJ:n valtuusto- ja hallitusasioista* järjestörakenneasiat käsittelyyn keväällä * järjestökoneisto on kunnossa * OAJ Päijät-Hämeen hallituksen tekemä aloite ammatillisten opettajien ja ohjaajien työtehtävistä Hallituksen kokous 19.1. 2016  OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallitus kokoontui ja järjestäytyi. Toimintavuoden alussa kokousaikaa käytettiin toimihenkilöiden ja työryhmien nimeämisiin. Toimihenkilöiksi valittiin varapuheenjohtajiksi Airi Aikio, Hilkka Raita ja Mari Timonen, sekä yhdistyksen vastuuhenkilöiksi sihteeri Miia Alhonen, koulutussihteeri Marjut Koukkula, taloudenhoitaja Eija Viitala, tiedottaja Tuuli Leskinen ja kokousemäntä Sini Lange-Härkönen. Opinkirjon ja KLL:n yhteyshenkilöksi nimettiin Katja Järvinen. Alueyhdistyksen vaikuttamistilaisuuksia (järjestelyvastuu) vuodelle 2016: varhaiskasvatuksen kenttäkierros (hallitus/toimihenkilöt) sivistystoimenjohtajien tapaaminen (YSI, VK) sivistyslautakuntien puheenjohtajien ja opettajavaltuutettujentapaaminen (YSI, VK) työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen tapaaminen (YSI,VK) kansanedustajatapaaminen (hallitus/toimihenkilöt) Salpauksen johdon tapaaminen (ammatilliset) LAMK:n johtokunnan tapaaminen (amm.) ammatillisten jäsenyhdistysten ilta (amm.) Edunvalvonta-asioiden aiheina tässä kokouksessa olivat: Varhaiskasvatuksen lakimuutokset, koskien subjektiivistapäivähoito-oikeutta Ammatilliset: YT-neuvottelut jatkuvat Salpauksessa. YSI/Lahti: kuntaliitosasiaa.
Hallituksen kokous 5.4.2016Hallitus kokoontui tuttuun tapaan toimistolla kuudentoista aktiivisen kokoustajan kanssa. Kokouksessa käsiteltiin Päijät-Hämeen alueyhdistyksen 2015 toimintakertomusta, kertomusta muokkailtiin ja tarkasteltiin. Toimintakertomus koostuu muutamasta eri osiosta: Johdanto Parhaat voimat opetusalalla Työnteon edellytykset kunnossa OAJ Päijät-Häme  -Vahva ja arvostettu alueellinen vaikuttaja Toimintakertomuksen tilasto-osa: hallitus, vuosikokoukset, luottamusmiehet, edustukset ja yhteistoiminta, edunvalvonta- ja vaikuttamistilaisuudet, koulutustilaisuudet ja ansiomerkit Kokonaisuudessaan toimintakertomus on nähtävissä yhdistyksissä ja vuosikokouksessa nähtävissä. Ansiomerkkejä alueellamme saa 13 henkilöä. Hienoa! Vuosikokous pidetään 26.4.2016 Orimattilan Jymylinnassa. Kokoukseen on ilmoittauduttava, jotta osataan varata tarvittava määrä ruokaa. Alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin on mukavasti tulossa koulutettavia. Huhtikuun koulutuksista mainittakoon eläketietokoulutus ja Puhe Judo. Luottamusmiehet kertoivat uutisia alueiltaan. Näinä tiukkoina aikoina uutiset ovat aika ajoin kovin synkkiä. Tsemppiä kaikille töihinsä. OAJ valtuutetut kertoivat omat terveiset valtuustosta. YSI valtuutetuille on valittu uusi puheenjohtaja, Petri Kääriäinen. Hän aloittaa YSI valtuuston puheenjohtajana toukokuussa 2016. Kevätvaltuusto kokoontuu toukokuussa ja Päijät-Hämeen valtuutetut pitävät siellä alueyhdistyksen tervehdys -puheenvuoron.