Syksyn toimintakalenteri

Torstai 19.9.2019 klo 10:16

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen tapahtumat syksyllä 2019:

11.09. ammatillisten yhdistysten tapaaminen (LAB –yhdistysten perustamisilta)

16.09. edunvalvontajaos

18.09.TVK

26.09. hallitus

30.09. Jaosten kokoukset ja työhyvinvointiteemavuoden käynnistäminen Kulinaaritalolla

04.10. MOP/Nenäpäivä Wanha Walimo

09.10. jäsenilta

15.10. TVK

30.10. hallitus

31.10. ysijaos

04.-05.11. YT-koulutus

06.11. ammatillinen jaos

19.11. edunvalvontajaos

21.11.2019 Kristiina Tuhkiainen lakikoulutus LAMK auditorio

27.11. vuosikokous ja TVK

29.11-1.12.2019 Yhteysopettajaristeily Tukholmaan

02.12. hallitus

10.12. Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen

16.01.2020 VAKA –jaos

Kysely erityisluokanopettajien työuupumuksesta

Keskiviikko 18.9.2019 klo 13:39

Hyvä erityisluokanopettaja!

Saatko työstäsi energiaa vai tunnetko itsesi uupuneeksi työsi takia? Ottaako työsi enemmän kuin mitä se antaa? Olemme kaksi luokanopettajaksi opiskelevaa opiskelijaa Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksesta Raumalta ja teemme Pro gradu -tutkielmaa selvittääksemme suomalaisten erityisluokanopettajien työuupumuksen tilaa. Voit vaikuttaa kyseisen aiheen kartoittamiseen vastaamalla oheiseen lomakkeeseen. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastauksista ei käy ilmi vastaajan henkilöllisyys. Vastauksia käytetään vain tämän tutkimuksen toteutukseen. Lomakkeen vastaamiseen ja täyttämiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Vastauksellasi on suuri merkitys, olet sitten juuri aloittanut työssäsi tai kokenut konkari.

Ohessa linkki kyselyymme!
Kiitos!

Vastaamme mielellämme tutkimukseen liittyviin kysymyksiin!

Marko Virta marviry@utu.fi
Jenna Kannosto jemkan@utu.fi

Koulutuspanokset perusteltuja: OAJ kiittelee suunnanmuutosta

Keskiviikko 18.9.2019 klo 13:37

Valtion ensi vuoden budjetti lupaa ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin käytetään 80 milj. euroa. Hallituskaudella on luvattu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan 235 milj. euroa.

– OAJ vaati viimeksi tänä aamuna lisää opettajia ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn tulosten pohjalta. Lisäpanostus on välttämätön, mutta vasta ensimmäinen osa ammatillisen koulutuksen pelastuspakettia, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

OAJ pitää hallituksen budjettiriihen tulosta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kannalta myönteisenä. Lisäpanostuksia tulee kaikille koulutusasteille.

– Budjetin tuoma lisäpanostus koulutukseen ja osaamiseen, kaikkiaan 350 milj. euroa, on merkittävä. Hallitusohjelman koulutuslupauksia ollaan siis lähdetty lunastamaan, Luukkainen kiittää.

Luukkainen on tyytyväinen myös siihen, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta korotetaan hallitusohjelmassa luvatusti. Korkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan ja indeksikorotukset tehdään täysimääräisesti jo vuonna 2020. Yliopistojen perusrahoitusta lisätään 40 milj. euroa ja ammattikorkeakoulujen 20 milj. euroa.

Hallitus lupaa kehittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua, jotta oppimistulokset paranevat ja eriavoistuminen vähentyy. Kolmivuotisen peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 180 milj. euroa ja vastaavasti varhaiskasvatukseen osoitetaan 125 milj. euroa. Hallitusohjelmassa luvatut ohjelmat olivat 190 ja 205 miljoonan euron suuruisia.

- Olisimme toivoneet, että kolmivuotiset ohjelmat olisi julkistettu heti täysimääräisinä ja etupainotteisesti, jotta koulutuksen järjestäjät olisivat voineet varmistua ohjelmien pitkäjänteisyydestä. On kuitenkin hyvä, että perusopetuksen välttämättömään korjaamiseen ryhdytään ja varhaiskasvatukseen panostetaan tuntuvasti, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja lapsiryhmäkokojen maksimia pienennetään.

Rinteen hallitus peruu edellisen hallituksen tekemiä virheitä, kun esimerkiksi kiky-lomarahaleikkaus palautetaan kunnille. – Hallituksella ei toki muuta vaihtoehtoa ollutkaan. Myönteistä on myös, että aktiivimallimallin leikkuri poistuu, Luukkainen sanoo.

MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄN JUHLA!

Keskiviikko 4.9.2019 klo 8:41

PE 4.10.2019
WANHA WALIMO
(Vesijärvenkatu 25, Lahti)
17.45 OVET AVATAAN
18.15 OHJELMA ALKAA:
TERVETULOSANAT JA MALJOJEN KOHOTUS
OLLI KESKINEN: PAREMPI TYÖPÄIVÄ-
ASIAA HUUMORILLA HÖYSTETTYNÄ
RUOKAILU
ILLAN JAMEISTA VASTAA COVER LOVERS
10€ KÄTEISELLÄ OVELLA
MAKOISAA RUOKAA, 2 DRINKKILIPPUA, HYVÄÄ MUSIIKKIA
SISÄÄNPÄÄSYMAKSU OHJATAAN LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ NENÄPÄIVÄKERÄYKSEEN
ILMOITA ITSESI: https://my.surveypal.com/mop2019
Paikkoja rajoitetusti. Mahdolliset perumisesta tai perumatta jättämisestä aiheutuneet kustannukset laskutetaan ilmoittautumisen tehneeltä jäseneltä

OAJ ja OKKA palkitsivat opettajankoulutuksen kehittäjät

Perjantai 23.8.2019 klo 10:53

OKKA–OAJ:n 40-vuotisjuhlarahastosta on jaettu 5000 euron tunnustuspalkinto Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeelle. Palkinto julkistettiin OAJ:n yhteistyökumppanitilaisuudessa Lukuvuoden avajaisissa 20.8.

Palkittu hanke ajoittuu vuosille 2018–2021, ja se toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Keskeisenä tarkoituksena on tuottaa tutkimusperäistä tietoa opettajankoulutuksesta tilanteessa, jossa lukiouudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi asettavat uudenlaisia, kasvavia vaatimuksia opetustyölle. Palkinnon myöntämisen yhtenä perusteena oli se, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat, jolloin saadaan myös vertailutietoa.

Tunnustuspalkinnon vastaanottivat yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä hankkeen projektipäällikkö Simo Uusinoka Hämeen ammattikorkeakoulusta.  

Palkinto jaettiin Opetus-, koulutus-, ja kasvatusalojen OKKA-säätiön hallinnoimasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n nimikkorahastosta.

OAJ käynnisti työhyvinvoinnin lukuvuoden 2019-2020

Perjantai 23.8.2019 klo 10:50

Työhyvinvointi, uupuminen ja opettajan ammatin vetovoima puhuttavat kansalaisia ja mediaa. Nyt OAJ haastaakin kaikki koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työantajat mukaan työhyvinvointihaasteeseen.

Ensimmäiset kuusi työnantajaa, Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hämeenlinnan kaupunki, Pulkkilan kirkonkylän koulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Toholammin kunta, on jo ilmoittanut ottaneensa haasteen vastaan.

– Haluamme ammattijärjestönä nostaa vahvasti esiin työhyvinvoinnin merkityksen sekä tukea opettajien ja alan esimiesten työssäjaksamista, unohtamatta myöskään oppilaita, opiskelijoita ja työympäristöä. Nyt tarvitaan nimenomaan paikallisia arjen tekoja. Aiomme esitellä hyviä työnantajia ja koota tietoa toimivista käytännöistä, joilla työhyvinvointia parannetaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Haasteeseen sitoutuvat työnantajat lupaavat tunnustaa työhyvinvoinnin merkityksen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen laadulle sekä laajemmin sivistykselle ja hyvinvoinnille. – Toivomme, että työnantajat kiinnittävät nykyistä huomattavasti enemmän huomiota työhyvinvointiin. Myös omien jäsentemme täytyy tuoda rohkeammin esiin työnsä ongelmia ja tehdä parannusehdotuksia. 

– Tärkein työhyvinvointia parantava tekijä on riittävä henkilöstöresurssi. Se on kaiken työhyvinvoinnin ja ammatin vetovoiman kivijalka. Ilman riittävää, nykyistä vahvempaa resursointia eivät muutkaan toimet auta täysipainoisesti, Luukkainen muistuttaa.

Henkiöstön parempi työhyvinvointi heijastuu Luukkaisen mukaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arkeen muun muassa lisääntyvänä turvallisuutena. Näin hyötyjinä ovat myös oppilaat, opiskelijat ja koko oppilaitosympäristö.

Luukkaisen nostaisikin työhyvinvoinnin säännölliseksi puheenaiheeksi alan työpaikoilla. Konkreettiset teot voivat olla pieniä tai suuria – liikuntatuokioiden järjestämistä, parempaa töiden organisointia ja työnohjausta tai uuden koulurakennuksen suunnittelua.

Maakuntakierros hyvinvointiteemalla

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvointi on teemana myös OAJ:n On the Road -kiertueella, joka käynnistyy 28.8. Kajaanista ja etenee syyskuussa Mikkeliin, Sodankylään, Turkuun, Kauhajoelle ja Espooseen.

– Haluamme jäseniltämme ja työnantajilta kuulla, kuinka alan työhyvinvoinnista paikallisesti huolehditaan ja millaisia parannuksia opettajat ja esimiehet itse toivovat, Luukkainen tarkentaa.

Työhyvinvointia tarkastellaan vaihtuvien teemojen mukaan. Elokuussa OAJ kannustaa jäseniään kysymään, mikä tekee opettajan, tutkijan ja heidän esimiestensä työstä unelmaduunin ja mistä asioista työkyky ja -tyytyväisyys rakentuu. Syyskuun aiheena on erityisesti työaika ja sen riittävyys.

Olli Luukkainen kertoi työhyvinvoinnin lukuvuodesta ja sen tavoitteista Opetusalan Ammattijärjestön yhteistyökumppanien tapaamisessa 20.8.

Lue lisää https://www.oaj.fi/tyohyvinvointihaaste

Tervetuloa OAJ:n jäseneksi!

Torstai 22.8.2019 klo 10:25

Koulut ovat täydessä käynnissä ja uusi aktiivinen vuosi edessä! OAJ Päijät-Häme järjestää taas paljon mielenkiintoista toimintaa, joten varmista mukanaolosi!

Jäseneksi voit liittyä OAJ:n nettisivulla. 

Oletko jo jäsen ja olet aloittanut uudessa työpaikassa? Muista päivittää tietosi!

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/lomakkeet/

pay-3456736_1920-992x589.jpg

Hyvää kesää!

Lauantai 1.6.2019

IMG_20190528_0729353.jpgOAJ Päijät-Häme toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen aurinkoista kesää! Nyt on hyvä aika rentoutua ja ladata akkuja tulevan syksyn koitoksia varten. Onnittelemme myös kevään ylioppilaita, valmistuneita ja koulunsa päättäviä. Teissä on Suomen tulevaisuus!

Laura Laakkosesta Päijät-Hämeen vuoden ammatillinen opettaja

Torstai 30.5.2019

IMG_20190529_153238.jpg

Päijät-Hämeen vuoden 2019 ammatilliseksi opettajaksi valittiin Salpauksen hoitotyön opettaja Laura Laakkonen. Palkinnon saaja julkistettiin OAJ Päijät-Hämeen järjestämässä perinteisessä Etkot- kevättapahtumassa 29.5.

Valitsijatoimikunta kiitti perusteluissaan erityisesti Lauran positiivista ja innostunutta asennetta, digiosaamista ja hyvää työkaveruutta. Hän on pedagogisesti ajan hermolla ja hyödyntää opetuksessaan mm. robotiikkaa ja digipedagogiikkaa sekä toimii verkkomentorina. Omaa osaamistaan Laura on kehittänyt opiskellen työn ohessa ja tuonut oppinsa myös opiskelijoiden ja kollegoiden käyttöön.  Opiskelijoiden keskuudessa Laura tunnetaan ammattitaitoisena, itsensä likoon laittavana, opiskelijat yksilöllisesti kohtaavana ja huumoria hyödyntävänä opettajana.

Päijät-Hämeen vuoden ammatillinen opettaja valittiin nyt jo neljättä kertaa. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Salpauksen elintarvikealan opettaja Sari Lindroos (2016), LAMK:n hoitotyön lehtori Päivi Ivanoff-Lahtela (2017) ja Wellamo opiston musiikinopettaja Marja Jäppinen (2018). Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on nostaa esille ammatillisten opettajien osaamista ja sen myötä kohottaa ammatillisen koulutuksen arvostusta.

Lämpimät onnittelut Lauralle!

Reissu Suomi-Areenaan!

Torstai 23.5.2019 klo 8:15

Lähde viettämään mukavassa seurassa kesäpäivää Poriin keskiviikkona 17.7.2019.

Ohjelmassa luentoja, pop-up koulupäivä…

Kuljetus Lahdesta Matkakeskuksesta klo 8.00

Paluukyyti lähtee Porista klo 17.00

Mukaan mahtuu 50 ilmoittautunutta https://my.surveypal.com/Suomi-Areena

Lisätiedot/peruutukset:raitahilkka@gmail.com

Euroopan suuret haasteet voitetaan panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen ? OAJ:llä omat eurovaalitavoitteet

Perjantai 10.5.2019 klo 8:49

OAJ on laatinut omat EU-vaalitavoitteensa, joukon konkreettisia ehdotuksia, jotka nostavat maanosamme ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun edelläkävijäksi ja globaalisti vetovoimaisimmaksi osaamiskeskittymäksi.

Vaaliteema #koulutusratkaisee pätee OAJ:n mielestä koko Euroopassa. Muun muassa työn murros, digitaalisuus, työvoiman liikkuminen, ilmastonmuutos ja maahanmuutto ovat kaikki haasteita, jotka ratkaistaan investoimalla kasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Samat koko maanosalle yhteiset haasteet korostuvat myös kaikille EU-kansalaisille tehdyn Eurobarometri-kyselyn vastauksissa.

– Korostamme Ratkaisuja Euroopalle -julkaisussamme muun muassa sitä, että EU-tukia pitää kohdentaa laajemmin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä tehtävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä uusien markkinoiden luomiseen. EU:n budjettia on uudistettava niin, että tutkimus- ja innovaatiopanostukset kaksinkertaistuvat nykyisestä, sanoo OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Euroopasta ilmastopolitiikan edelläkävijä

Koulutuspolitiikalla on tärkeä rooli muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Euroopan pitää asettua vastapainoksi maailman ilmastoskeptikoille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää ylikansallisia toimenpiteitä ja yhteistyötä, ja siksi myös EU:n on otettava siinä merkittävä edelläkävijän rooli. Koulutuksen ja tieteen avulla voidaan saada aikaan konkreettisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi sekä kestävien elämäntapojen ja rakenteiden edistämiseksi, Heljä Misukka sanoo.

Koulutus kotouttaa tehokkaimmin

Koulutuksella voidaan vastata myös eurooppalaisten huoleen maahanmuutosta, sillä koulutuksella on ensisijainen merkitys maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Kaikenikäisille maahanmuuttajille pitää taata uuden maan kielen ja kulttuurin opetus välittömästi maahan saapumisen jälkeen. Sekä oman äidinkielen että kohdemaan kielen opetuksella on merkittävä vaikutus kaiken muun oppimiseen. OAJ:n mielestä Euroopan unionin pitääkin laatia kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jossa koulutuksella on keskeinen asema.

Eurooppaan tarvitaan myös reilummat työmarkkinat ja paremmat työolot sekä terveelliset ja turvalliset työtilat.

– Sosiaalisten kysymysten huomioon ottaminen aiempaa paremmin esimerkiksi työlainsäädäntöön liittyvässä säätelyssä ja liikkuvuuden edistämisessä on tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta, Heljä Misukka sanoo.

OAJ:n tavoitteena on vahvistaa sellaista Eurooppaa, jonka menestys perustuu
– sivistykseen, taiteeseen ja kulttuuriin
– vahvaan osaamiseen, tutkimukseen ja tieteeseen
– suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon sekä ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamiseen.

Ratkaisuja Euroopalle -julkaisu on ruotsiksi nimellä Lösningar för Europa ja englanninkielisenä nimellä Solutions for Europe

OAJ Päijät-Hämeelle palkinto kekseliäästä vaalityöstä

Perjantai 10.5.2019 klo 8:45

OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistys voitti leikkimielisen kisan, jossa haettiin eduskuntavaaleissa vaikuttavinta työtä tehnyttä OAJ:n alueyhdistystä. Voittaja julkistettiin meneillään olevassa OAJ:n valtuuston kokouksessa.

Palkinnon perustelujen mukaan OAJ Päijät-Hämeellä oli laaja kampanja, jonka tueksi se ideoi oman Ääntä kohden -sloganin ja erilaisia kampanjatuotteita. Yhdistyksen aktiivit jalkautuivat puolueiden teltoille haastamaan ehdokkaita, ja elokuvateatterissa järjestetty paneelikeskustelu veti tuvan täyteen väkeä.

– Tämähän on hieno uutinen, josta tulee mahtava fiilis, sillä paljon teimmekin töitä. Päätimme syksyllä, että eduskuntavaalit ovat yhdistyksen toiminnan kevään kärki, ja toiminta lähti mukavasti liikkeelle, sanoo OAJ Päijät-Hämeen puheenjohtaja Heli Pohjonen.

valtuusto2019_paijathame2_by-hese.jpg

SCHOOL'S OUT

Perjantai 10.5.2019 klo 8:33

Se on jälleen täällä…

…bileet, joista puhutaan vielä syksylläkin…

SCHOOL’S  OUT  2019

  Paikkana Lahden paras bilemesta:

MÖYSÄN MUSAKLUBI

(Hämeenkatu 16)

Lauantaina 1.6.

Ovet aukeavat klo 20.30

Bilebändi Kokemus aloittaa klo 21.30

 

Sisäänpääsy OAJ:n jäsenkortilla

Muulle henkilökunnalle lippuja myynnissä ovelta (5€)

 

TERVETULOA KESÄN ALOITUKSEEN!

summer-01.jpg

Hämeen vaalipiirin uudet kansanedustajat

Keskiviikko 17.4.2019 klo 13:15

Vuoden 2019 eduskuntavaalit on nyt käyty ja kylläpä hulinaa on riittänyt myös alueyhdistyksellä tämän aiheen tiimoilla! Ehdokkaita tavattiin kaikenkaikkiaan noin 70 ja on ilo huomata, että valittujen nimien joukossa on useampi tilaisuuksistamme tuttu nimi.

Lämpimät onnittelut uusille kansanedustajille! Toivottavasti yhteistyömme jatkuu rikkaana myös läpi koko kautenne kansanedustajina.

Vaalipiirimme uudet kansanedustajat ovat Ville Skinnari, Lulu Ranne, Sanni Grahn-Laasonen, Tarja Filatov, Rami Lehto, Hilkka Kemppi, Kalle Jokinen, Mirka Soinikoski, Johannes Koskinen, Aino-Kaisa Pekonen, Jari Ronkainen, Timo Heinonen, Mika Kari ja Päivi Räsänen.

Alueasiames Marko Varjoksen mielipidekirjoitus ESS:ssa

Maanantai 15.4.2019 klo 18:18

Eduskuntavaalien kärkiteemoiksi ovat nousseet ilmastokysymykset ja sotepuolen asiat, erityisesti vanhusten ja varhaiskasvatuksen voittoa tavoittelevien yritysten toiminta. Nämä ovat tärkeitä teemoja, mutta näiden jalkoihin on jäänyt lähes kokonaan koulutusasiat.

Tämän ja edellisen kauden hallitukset leikkasivat surutta koulutuksesta kaikilta koulutusasteilta vaalilupauksista huolimatta. Jälki on ollut karua ja se näkyy oppilaitosten arjessa. Pisa-tutkimusten mukaan peruskoululaisten saavutukset laskevat ja yhä useampi nuori ei saavuta niitä taitoja, jotka ovat välttämättömiä jatko-opiskelussa.

Erityisen pahasti valtion säästötoimet ovat kohdistuneet ammatilliseen koulutukseen, niin korkea-asteelle ammattikorkeakouluihin kuin toiselle asteelle ammattikouluihin. Rahoitusta on leikattu kymmenillä prosenteilla vaikka samaan aikaan oppilasmäärät ovat kasvaneet. On selvää, että tämä näkyy tuloksissa.

Lue lisää »

Meidän juttu- sarjassa juttu elokuvaillasta

Maanantai 15.4.2019 klo 17:41

FB_IMG_1550402436981.jpgjarjestajat.jpgOAJ Päijät-Hämeen puheenjohtaja Heli Pohjonen kirjoitti ESS:n Meidän juttu- sarjaan kaksi OAJ Päijät-Häme- uutista. Toinen käsitteli vaalivaikuttamista ja toinen Ääntä kohti- elokuvailtaa. Ääntä kohti- elokuvaillan juttu julkaistiin lehdessä 12.4. 

OAJ Päijät-Häme järjesti jäsenilleen Ääntä kohti -elokuvaillan 27.3. Lahden Finnkinossa. Tarkoituksena oli muistuttaa jäseniä äänestämisen tärkeydestä sekä esitellä puolueiden ajatuksia koulutuksesta.

Ilmassa oli suuren vaalijuhlan tuntua, kun noin 120 päijäthämäläistä opettajaa istui salissa kiinnostuneena ja popcornia popsien kuuntelemassa ehdokkaiden esittelyjä. Puolueet ja kansanliikkeet olivat saaneet itse valita, kuka ehdokas tuo heidän terveisensä tilaisuuteen. Paikalla olivat Sanni Grahn-Laasonen (kok.), Sonja Falk (kd.), Elisa Lientola (vas.), Hilkka Kemppi (kesk.), Anssi Lepistö (vihr.), Mira Nieminen (ps.), Marina Bergman-Pyykkönen (r.), Kimmo Kautio (tl.), Marju Markkanen (sd.), Pontus Söderblom (ref.) ja Seppo Korhonen (rehti). Jokaiselle ehdokkaalle oli varattu lyhyt puheenvuoro ja puhuja vaihtui teemaan sopivasti koulun kellon kilahduksella.

Lopuksi sekä ehdokkaat että jäsenet pääsivät yhdessä rentoutumaan elokuvaherkkujen ja Instant Family- elokuvan parissa.

Hieno ilta!

Heli Pohjonen

OAJ Päijät-Hämeen vaalivaikuttajat liikkellä!

Perjantai 5.4.2019

OAJ Päijät-Hämeen puheenjohtaja Heli Pohjonen ja alueasiamies Marko Varjos kävivät Lahden markkinoilla 3.4. tapaamassa Hämeen alueen vaaliehdokkaita ja keskustelemassa koulutusasioista. Samalla jutusteltiin myös markkinaväen kanssa. Ehdokkaiden puheissa vilahtelivat mm. ammatillisen koulutuksen liian vähäinen lähiopetus, koulutusleikkaukset, perusopetuksen ryhmäkoot, erityisopetuksen ryhmien tarpeellisuus, ja varhaiskasvatuksen liian heikko palkkaus. Keskustelujen jälkeen ehdokkaat saivat hienon OAJ:n vaaliesitteillä täytetyn Äantä kohti- kassin. 

Aiemmin ehdokkaita on tavattu Järvelän Aurinkotorin vaalitapahtumassa 23.3. Vaaleihin on vielä reilu viikko aikaa. Saapa nähdä, vieläkö vaalisaarnaajat iskevät jossakin ja keitä heidään haaviinsa silloin tarttuu.

Muista äänestää vaaleissa, ääntä kohti!

#koulutusratkaisee

MVIMG_20190403_111137.jpgMVIMG_20190403_104846.jpgMVIMG_20190403_103313.jpgvaalisaarnaajat.jpg

Äänestä ja osallistu arvontaan!

Keskiviikko 3.4.2019 klo 13:10

Maailman parasta koulua ei voi toteuttaa pelkästään opettajien selkänahasta repimällä. Tarvitaan rohkeita poliittisia päätöksiä ja resursseja.
 
Hei ope! OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys haluaa muistuttaa jäseniään äänestämisen tärkeydestä, joten toimi näin:
 
1) KÄY ÄÄNESTÄMÄSSÄ
 
2) Jätä yhteystietosi oheisen linkin taakse ja OSALLISTU ÄÄNESTYSARVONTAAN!
 
Palkintona 50€ lahjakortteja sekä tuotepalkintoja.
 
https://my.surveypal.com/Aanestysarvonta
 
#koulutusratkaisee

Reformin tavoitteet eivät toteudu ammatillisen koulutuksen arjessa

Perjantai 29.3.2019 klo 12:21

Osaamispisteelle määriteltävä opetuksen määrä

 

Ammatillisen koulutusuudistuksen eli reformin tavoitteet eivät vielä toteudu oppilaitosten arjessa, ilmenee laajan opettajakyselyn vastauksista. Esimerkiksi opetuksen resurssoinnissa on suuria eroja, mikä johtuu siitä, ettei osaamispisteiden laajuutta enää määritellä ammatillisessa koulutuksessa.

 

– Lukiokoulutuksessa yhden opintopisteen edellyttämä tuntimäärä on säädetty täsmällisesti, mutta ammatillisessa koulutuksessa tätä ei tehdä, joten erot ovat hurjat. Saman asian oppimiseen käytettävä aika voi vaihdella puolesta tunnista 24 tuntiin koulutuksen järjestäjän harkinnan mukaan, OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen kertoo.

 

– Myös ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan yhteinen käsitys siitä, paljonko opetusta ja opiskelua yhden osaamispisteen saavuttaminen edellyttää. Opetustuntimäärä pitää määritellä heti uuden hallituskauden alussa samalla, kun nostetaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta, Lahtinen vaatii.

 

Osaamispisteet kuvaavat opintoihin sisältyvän osaamisen kattavuutta, vaikeusastetta ja merkittävyyttä työelämän ja opintojen näkökulmasta. Opettajan on yhdessä opiskelijan kanssa suunniteltava, miten ja millä ajalla oppiminen tapahtuu. Tämä on Lahtisen mukaan lähes mahdotonta, kun osaamispisteiltä puuttuu kriteerit. Valtakunnallinen opetustuntimäärä auttaisi Lahtisen mielestä myös opetuksen yksilöllistämistä. Tuntimäärää voitaisiin joustavasti vähentää tai lisätä opiskelijan aiempien opintojen ja muualla hankittujen taitojen perusteella.

 

Osaamispisteiden sisällön suuri vaihtelu ilmeni laajassa ammatillisen koulutuksen kyselyssä, jonka tulokset julkistetaan OAJ:n järjestämässä Ammatti ja sivistys -seminaarissa 29.3. Opettajia pyydettiin arviomaan ammatillisen koulutuksen tilaa, kun reformi oli ollut voimassa reilun vuoden. Noin 4 000 ammatilliselle opettajalle osoitettu kysely oli avoinna kolme viikkoa helmi-maaliskuussa 2019 ja siihen vastasi noin 1 500 opettajaa.

 

Opiskelijoiden ryhmäytyminen heikentynyt

 

Opiskelijoiden ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys ovat heikentyneet reformin myötä. Näin katsoi 68 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista. Opettajat ovat huolissaan erityisesti myöhemmin ryhmään liittyvien sekä muita ujompien, tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ryhmäytymisestä. Opettajat arvioivat myös, että opiskelijoiden mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ovat heikentyneet.

 

– Yksilöllisten opintopolkujen pelättiin heikentävän opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden kehittymistä ja riski näyttää realisoituneen. Kyselyssä nousee esiin monia muitakin opiskelijoiden näkökulmasta hälyttäviä huomioita, kuten opetuksen määrän väheneminen, osallisuuden heikkeneminen koulutuksen kehittämisessä sekä maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden riittämätön tuki. Nyt vaaditaan koulutuksen järjestäjiltä sekä opetushallinnolta nopeita toimia, joilla opintojen henkilökohtaistaminen ja yhteisöllisyys saadaan toimimaan yhtäaikaisesti, SAKKI ry:n puheenjohtaja Elias Tenkanen tähdentää.

 

– Lähes joka toinen opettaja katsoi, ettei opiskelijoilla ole riittävää toimintakykyä opiskella ja toimia ammatissa. Opiskeluvalmiudet ovat puutteelliset huolestuttavan suurella joukolla nuoria ja aikuisia opiskelijoita, Tenkanen murehtii.

 

Oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyö kangertelee

 

– Oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö ei toteudu reformin edellyttämällä tavalla. Ellei tilanne kohene, opetuksen laatu on vaarassa heiketä ja yritykset kärsivät jatkossakin pahasta osaajapulasta, kommentoi kyselyn tuloksia Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen vetäjä, hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru Työväen Sivistysliitosta.

 

Vuorikuru uskoo, että lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen saattaisi olla luvassa, minkä vuoksi olisikin kriittisesti arvioitava, millaisia resursseja tarvitaan ja mihin ne pitäisi kohdistaa.

 

Reformin perusideana oli, että opiskelijat oppivat yhä enemmän työpaikoilla oppilaitoksen sijaan. Yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä näyttää kuitenkin ontuvan. Kyselyyn vastanneista opettajista 60 prosenttia kertoi, etteivät he pysty riittävän usein käymään työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa. Vain alle puolet opettajista katsoi, että heillä on riittävästi tilaisuuksia keskustella työpaikkaohjaajien kanssa.

 

Vastaajista 67 prosenttia on sitä mieltä, ettei työpaikalla ole riittäviä resursseja opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin. Reilut 70 prosenttia vastaajista totesi, ettei työpaikan luottamusmies tiennyt opiskelijan läsnäolosta työpaikalla.

 

Kysely toi esille opettajien huolen myös erityisopetuksen tilasta. Vain 35 prosenttia vastaajista katsoi, että oppilaitoksen erityisopettajaresurssit ovat riittävät. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että työpaikoilla tarvitaan lisää osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen.

 

Jatkuva haku ei vielä toimi

 

Reformi muutti opiskelijaksi hakeutumista, jossa ollaan siirtymässä ympärivuotiseen jatkuvaan hakuun. Jatkuva haku ei käytännössä kuitenkaan tarkoita, että opiskelun voisi aloittaa milloin tahansa, jos vapaita opiskelupaikkoja ei ole. Opintojen aloittamisajankohtia on kuitenkin aiempaa enemmän, esimerkiksi kolmesta kuuteen vuodessa.

 

Kysely paljasti huomattavia eroja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjauksessa. Joissakin oppilaitoksissa ei ole lainkaan opinto-ohjaajaa, vaikka lain mukaan opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

 

OAJ on vaatinut vähintään yhtä opinto-ohjaajaa 200 opiskelijaa kohti. Tavoitteen toteuttaminen maksaisi 32 miljoonaa euroa.  

 

Ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn toteuttivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry ja Työväen Sivistysliitto TSL,  ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke sekä ammatillista erityisopetusta tarjoava Kiipulan ammattiopisto.

 

 

Lisätiedot:

koulutusasianpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puh. 050 341 3964

puheenjohtaja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry, puh. 044 753 0581

hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru, Työväen Sivistysliitto TSL, puh. 040 457 0734

kehitysjohtaja Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto, puh. 050 300 3764

projektipäällikkö Sanna Pensonen, ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke, Opetushallitus, puh. 029 533 1675

Taloustutkimuksen koulutuskysely: Kansalaiset vaativat kouluihin pienryhmiä oppimisen tueksi

Keskiviikko 20.3.2019 klo 10:06

Suomalaiset suhtautuvat koulutukseen myönteisesti ja ovat sitä mieltä, että poliitikkojen pitäisi olla nykyistä kiinnostuneempia koulutuksesta. Oppimisvaikeuksien selättämiseksi vaaditaan enemmän oppimisen tukea ja oppilaille mahdollisuutta saada opetusta tarvittaessa pienryhmässä, selviää OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

 

Pienryhmät ja oppimisen tuki nousi OAJ:n Taloustutkimuksella teettämän koulutuspoliittisen kyselyn suosituimmaksi tavoitteeksi kyselyn kaikkiaan yhdestätoista väittämästä. Suomalaisista peräti 96 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että jos oppilaan tuen tarve sitä edellyttää, hänelle pitää järjestää opetusta pienryhmässä.

– Kansalaiset ymmärtävät, kuinka tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea oppimiseen. Tulos kertoo myös siitä, että monen mielestä oppimisen tuki ei nykyisellään toimi. Tätä tukee myös aiemmin OAJ:ssä tekemämme selvitys, jonka mukaan vain kolme prosenttia opettajista on sitä mieltä, että kolmiportaisen tuen resurssit ovat riittävät, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa.

 

Yhdeksän kymmenestä kannattaa opettajien kelpoisuuksista kiinni pitämistä ja sisäilmakorjausten rahoittamista

 

Myös opettajien kelpoisuusvaatimusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla saa laajan kannatuksen. Kolmanneksi eniten väittämistä kannatusta sai valtion rahoitus koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

 

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on vähintään melko samaa mieltä siitä, että poliitikkojen pitäisi olla kiinnostuneempia koulutuksesta.

 

– Tämä on ilahduttava tulos, sillä vaalikeskusteluissakin koulutus uhkaa usein jäädä muiden teemojen varjoon. Kiinnostavaa on, että tärkeimpänä asiaa pitävät yli 50-vuotiaat, Misukka sanoo.

 

Koulutusmyönteisyys yhdistää kaikkien puolueiden äänestäjiä

 

Kyselystä käy ilmi, että koulutusmyönteisyys yhdistää suomalaisia läpi puoluekentän. 

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kannattaa koulutukselle pitkän aikavälin kasvuohjelmaa, jolla nostettaisiin rahoitustasoa. Tämä saa OAJ:n alkuvuodesta tekemän kyselyn mukaan kannatusta myös puolueilta.

 

– Taloustutkimuksen kyselyn perusteella koulutusleikkaukset ja niiden dramaattiset seuraukset muistetaan. Opetusta on vähennetty ja opetusryhmiä suurennettu. Nyt suomalaiset toivovat, että poliitikot korjaisivat rahoituksen kestävälle tasolle, jotta täydet opiskeluviikot ja riittävä määrä opetusta voitaisiin turvata. Tätä kannattavat myös lähes kaikki eduskuntapuolueet, joten pitäisi olla itsestään selvää, että tuleva hallitus korjaa tehdyt koulutusleikkaukset, OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen huomauttaa.

 

Tukea myös yksityisen varhaiskasvatuksen suitsimiselle ja oppivelvollisuuden pidentämiselle

 

Eroa eri puolueiden kannattajien välillä syntyi, kun kysyttiin, pitäisikö voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa rajoittaa. Kokoomuksen kannattajat suhtautuvat vaatimukseen muita penseämmin.

 

– Kiinnostava havainto oli sekin, että oppivelvollisuuden pidentämistä loppupäästä kannattivat vahvimmin 15–24-vuotiaat eli ne ikäluokat, joita asia läheisimmin koskettaa. Oppivelvollisuuden pidentämiselle antoi tukensa kolme neljästä vastaajasta, Pulkkinen sanoo.

 

Lataa Taloustutkimuksen kyselyraportti kokonaisuudessaan OAJ:n verkkosivuilta https://www.oaj.fi/globalassets/politiikassa/koulutus-ratkaisee/oaj-taloustutkimus-2019-raportti.pdf

 

Lisätiedot:

koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ, puh. 050 528 6682

koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen, OAJ, puh. 050 404 1810

verkkoviestintäpäällikkö Heikki Pölönen, OAJ, puh. 0400 673 837

 

Näin kansalaisten koulutuskantoja selvitettiin

 

 

 

Lisää aiheesta:

Alkuvuodesta OAJ selvitti puolueiden näkemyksiä samoista aiheista. Puolueiden näkemyksiin voit tutustua täältä: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/eduskuntapuolueet-koulutuksen-rahoitustasoa-ja-sisailmaongelmia-ratkottava-kansallisilla-ohjelmilla/

 

Oppimisen tuen selvitys ja OAJ:n ehdotukset oppimisen ja koulunkäynnin tuen parantamiseksi: https://www.oaj.fi/politiikassa/riittavasti-tukea-oppimiseen-ja-koulunkayntiin/

Vanhemmat kirjoitukset »